Läran och förbunden 106-108
Vecka 6
 4-8 februari 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 4 februari

Seminarie TV 22: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 5 februari

L&F 106             Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 107:1-20   Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 106:1-3: Vad sa Herren åt Warren Cowdery att göra?, v.6: Varför var Herren nöjd med broder Cowdery?, v.7-8: Vilka förmaningar och löften gav Herren till broder Cowdery.
    L&F107:1-4
    : Vad lär oss dessa verser om Melkisedek?, Vad kallades det melkisedekska prästadömet före Melkisedeks tid? Varför kallas det melkisedekska prästadömet nu?, v.8: Vilken rätt och myndighet innehar melkisedekska prästadömet?, v.18-19: Vilken ytterligare myndighet innehar melkisedekska prästadömet?

Onsdag 6 februari

L&F 107:21-38   Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.22: Hur kan du upprätthålla (stödja) första presidentskapet?, v.23: Vad är de tolv apostlarna kallade att vara?, v.25: Vilka plikter har de sjuttio?, v.27: Hur skulle kyrkans presiderande kvorum (första presidentskapet, de tolv apostlarnas kvorum eller de sjuttios kvorum) fatta sina beslut?, v.30: Vilka egenskaper är det viktigt att dessa bröder har för att kunna fatta enhälliga beslut?, v.31: Vad lovar Herren kyrkans presiderande kvorum när de använder dessa egenskaper för att fatta beslut?

Torsdag 7 februari

​L&F 107:39-100   Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.39: Hur utses patriarker (evangelister) till sina ämbeten?, v.53: Vem (förutom sina värdiga manliga efterkommande) välsignade Adam?, v.60-63: Vilka fyra prästadömsämbeten (som är organiserade i kvorum) nämns i dessa verser?, Kan du komma på fler prästadömsämbeten som också är organiserade i kvorum?, v.67, 91-92: Hur skulle du, utifrån de här verserna, sammanfatta kyrkans presidents myndighet och ansvarsområden?, v.99-100: Vad måste vi göra för att stå värdiga inför Herren?

Fredag 8 februari

L&F 108     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1: Vilken välsignelse gav Herren till Lyman Sherman eftersom han lydde maningen att tala med profeten?, Vad kan Herrens uppenbarelse till Lyman Sherman lära oss om de välsignelser vi inbjuder till våra liv när vi villigt lyder Herrens röst?, v.2-3: Vilka ytterligare råd gav Herren till Lyman Sherman?, v.7-8: Hur ville Herren att Lyman Sherman skulle stärka sina bröder?

Please reload

L&F 107: Uppenbarelse om prästadömets nycklar.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Var ljusets barn

Läran och förbunden 106:4-5

"Och vidare: Sannerligen säger jag er: Herrens ankomst är nära och den överraskar världen som en tjuv om natten. Fäst därför bältet om era höfter så att ni kan vara ljusets barn, och då skall den dagen inte överraska er som en tjuv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidshushållning, Buden

Vad är det Melkisedekska prästadömet?

Läran och förbunden 107:2-4

"Anledningen till att det första kallas det melkisedekska prästadömet är att Melkisedek var en sådan stor högpräst. Före hans tid kallades det Det heliga prästadömet enligt Guds Sons orden, men på grund av respekt eller vördnad för den Allrahögstes namn och för att undvika att allt för ofta upprepa hans namn, kallade de, det vill säga kyrkan, i forna dagar detta prästadöme efter Melkisedek eller det melkisedekska prästadömet."

Läran och förbunden 107:8 (Nyckelskriftställe)

"Det melkisedekska prästadömet innehar rätten att presidera och har makt och myndighet över alla ämbeten i kyrkan i världens alla tidsåldrar till att betjäna i andliga ting."

Läran och förbunden 107:18-19

"Det högre eller det melkisedekska prästadömets makt och myndighet är att inneha nycklarna till kyrkans alla andliga välsignelser - att få förmånen att ta emot himmelrikets hemligheter, få himlarna öppnade för sig, få umgås med den Förstföddes allmänna församling och kyrka samt åtnjuta Gud Faderns och Jesu, det nya förbundets medlares, umgänge och närhet."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Nyckelskriftställe: Melkisedekska prästadömets myndighet

Läran och förbunden 107:8

"Det melkisedekska prästadömet innehar rätten att presidera och har makt och myndighet över alla ämbeten i kyrkan i världens alla tidsåldrar till att betjäna i andliga ting."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Vad är det Aronska prästadömet?

Läran och förbunden 107:13-14

"Det andra prästadömet kallas det aronska prästadömet eftersom det förlänades Aron och hans avkomlingar genom alla deras släktled. Anledningen till att det kallas det lägre prästadömet är att det är ett bihang till det större eller det melkisedekska prästadömet och har makt att betjäna i yttre förrättningar."

Läran och förbunden 107:20

"Det lägre eller det aronska prästadömets makt och myndighet är att inneha nycklarna till änglars betjäning och till att betjäna i yttre förrättningar, evangeliets bokstav, omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, i överensstämmelse med förbunden och buden."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Verka med flit i ditt ämbete - var inte lat

Läran och förbunden 107:99-100

"Låt nu därför var och en lära sin plikt och med all flit verka i det ämbete vartill han är utsedd. Den som är lat skall inte räknas värdig att bestå, och den som inte lär sig sin plikt och inte visar sig godkänd, skall inte räknas värdig att bestå. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Sammanfattning

Kapitel 106 och 108 är uppenbarelser riktade till Warren A Cowdery (Oliver Cowderys bror) och Lyman Sherman. Kapitel 107 har kallats "uppenbarelse om prästadömet". Den går hand i hand med L&F 20 och 84 i det att den beskriver kraften i prästadömet. Uppenbarelsen beskriver vad Melkisedekska samt Aronska prästadömet är, vad de innehåller för ämbeten och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med dessa prästadöms-ämbeten.

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 107:8

"Det melkisedekska prästadömet innehar rätten att presidera och har makt och myn-dighet över alla ämbeten i kyrkan i värl-dens alla tidsåldrar till att betjäna i and-liga ting."

Nyckellära: 

Prästadömet och prästadömsnycklar

Seminarie TV

STV 22: Läran & förbunden

107-108

Louis Herrey och Marcus Brändh undervisar från L&F 107-108 samt låter elever träna nyckelskriftställen.
Ett av dessa, L&F 107:8, citeras av Jonathan Ludwig.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 3-6:

Buden

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215