top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 8 feb

Seminarie TV 5: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 9 feb

Nyckellära: Gudomen

  • Vilka sanningar om Gudomen kan du komma på? Skriv ner dem.

  • Klicka på länken ovan och läs texten. Stämmer några av de sanningar om Gudomen som du skrev ner överens med de sanningar som du fann i texten. Vilka i så fall?  

  • Vilka andra sanningar om gudomen som du läste i texten gjorde intryck på dig?

  • Vilka sanningar om gudomen tycker ni det är extra viktigt att folk förstår?

_________________________

Onsdag 10 feb

L&F 12    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • Läs kapitelsammanfattningen. Vilken person vill delta i Herrens verk?  Läs också vers 7. Vem mer har Herren uppmanat att hjälpa till i hans verk? Vad är den viktigaste egenskap dessa måste ha? Varför?

  • Vers 8 talar om fler viktiga egenskaper en Herrens tjänare bör ha. Vilken av dessa tycker du är viktigast? Varför?

_________________________​

Torsdag 11 feb

JSH 1:66-75    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • ​JS-H 1:68-72: Vilket datum återställdes det aronska prästadömet? Vad var namnet på ängeln som återställde aronska prästadömet till jorden genom att förläna det till Joseph Smith och Oliver Cowdery? Hur förlänades det aronska prästadömet till dem? Vad mer lovade ängeln Joseph och Oliver att de skulle få? Av vem skulle de få det?

_________________________

Fredag 12 feb

L&F 13      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Varför tror du att det var nödvändigt att Johannes döparen kom och fysiskt la sina händer på Joseph Smith och Oliver Cowdery och förlänade dem det Aronska prästadömet?

  • Vad kan "änglars betjäning" betyda? (se fotnot)

Läran och förbunden 12-13
Vecka 6
8-12 feb 2021
Veckans läsning
Skärmavbild 2021-02-07 kl. 09.04.10.png

Seminarie TV 5: Läran och förbunden 11-15

Marcus Brändh och Louis Herrey ger historisk bakgrund till veckans läsning.

Kom och följ mig: Änglabetjäning

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

L&F 12-13: Änglar ibland oss

Handlar änglabetjäning bara om budbärare från himlen? Video från Scripture Project. 

Veckans video

Prästadömets återställelse

Berättelsen om hur Joseph Smith och Oliver Cowdery förlänades det Aronska prästadömet.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Den som svingar sin skära är kallad av Gud

Läran och förbunden 12:3-4

"Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga sin skära av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike. Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Be och du ska få

Läran och förbunden 12:5

"Om du därför ber mig ska du få, om du bultar ska det öppnas för dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Bygg upp Sion

Läran och förbunden 12:6

"Se, eftersom du har bett så säger jag dig: Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta Sions sak."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Gud kallar alla som har en önskan

Läran och förbunden 12:7

"Se, jag talar till dig och även till alla dem som har en önskan att frambringa och upprätta detta verk."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Karaktärsdrag för den som tjänar Herren

Läran och förbunden 12:8

"Och ingen kan hjälpa till i detta verk om han inte är ödmjuk och fylld av barmhärtighet och har tro, hopp och kärlek samt är måttlig i allt, vad som än skall anförtros i hans vård."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Aronska prästadömets återställelse

Läran och förbunden 13:1

"I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Aronsprästadöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta skall aldrig mer tagas bort från jorden förrän Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Sammanfattning:

L&F 12: Uppenbarelse till Joseph Knight Sr. Familjen Knight förblev alltid trofasta mot Herren och lojala mot profeten Joseph Smith. Den som hjälper till i Guds verk måste ha ödmjukhet, kärlek och måttlighet.

L&F 13: Efter att Joseph Smith och Oliver Cowdery under översättningsarbetet hade bett om att få veta om Guds myndighet att döpa, uppenbarade sig Johannes döparen och förlänade dem det Aronska prästadömet.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 6-9:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

Nyckelskriftställen
upon-you-my-fellow-servants-linda-curley

Läran och förbunden 13:1

"I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Aronsprästadöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta skall aldrig mer tagas bort från jorden förrän Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet."

Nyckellära: 

Prästadömet och prästadömsnycklar

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page