top of page

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Profeter och uppenbarelse":

Joh 15:16. Herren har kallat sins apostlar.

Ef 2:19–20. Kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. 

Ef 4:11–14. Apostlar och profeter hjälper att fullkomliggöra de heliga.

Andra Nyckelskriftställen om "Profeter och uppenbarelse":

Jer 1:4–5; Hes 3:16–17; Amos 3:7; Joh 15:16; L&F 1:37–38; L&F 21:4–6

Andra Skriftställen:

Abr 3:22–23; Matt 16:15–19; 2 Tim 3:15–17; 2 Ne 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24.

Veckans läsning

Måndag 6 feb

Seminarie TV 22

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 7 feb

Apostlagärn. 20    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 21    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 22    Läs   Lyssna

Onsdag 8 feb

Apostlagärn. 23    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 24    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 25    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 26    Läs   Lyssna

Torsdag 2 feb

Apostlagärn. 27    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 28    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 106-110
Lärarhandledn.
s . 545-559
Vecka 6
6-10 feb 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 20-28

Bakgrund

Under sina tre missionärsresor reste Paulus till många städer i Mindre Asien (nuvarande Turkiet) samt Grekland för att etablerade församlingar. Han hade haft mycket framgång men också svåra motgångar, främst i form av förföljelse. Detta tycks vara ett centralt tema denna vecka då vi läser om hur Paulus fängslas, förhörs och slutligen tas till Rom där han till slut lider martyrdöden genom halshuggning. Dock upphör han aldrig att vittna om Kristus under hela denna tid.

Paulus berättar om sin omvändelse

Apostlagärningarna 20-22

Paulus predikade evangeliet i Mindre Asien (dagens Turkiet) och medan han var i staden Miletus varnade han för framtida avfall och uppmuntrade prästadömsledarna att stärka kyrkans medlemmar. Han färdades därefter till Jerusalem, där han blev förföljd och arresterad. Medan Paulus stod på trappan till Antoniaborgen (en garnison där romerksa trupper bodde), berättade han om sin omvändelse.

Paulus försvarar sig själv och vittnar om Kristus

Apostlagärningarna 23-26

Judiska ledare förhörde Paulus och en grupp sammansvurna judar planerade att döda honom. Paulus togs till Cesarea, där han försvarade sig mot de falska anklagelserna inför flera romerska ledare. Han berättade om sin omvändelse och vittnade om Jesus Kristus.

Paulus förs till Rom där han i två år vittnar om Kristus innan han avrättas

Apostlagärningarna 27-28

Medan Paulus färdades till Rom som fånge, led han skeppsbrott vid en ö. På ön blev han biten av en orm men förblev oskadd och han botade många som var sjuka. Paulus togs slutligen till Rom där han levde med husarrest i två år och undervisade och vittnade om Jesus Kristus.

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 5-7): Profeter och uppenbarelse

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Kristi vittne inför alla människor.
(Apg 22:15)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Paulus vill predika Kristi evangelium, trots att det innebär prövningar

Apostlagärningarna 20:20-24

"Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Buden

Viktigt med goda ledare i församlingen

Apostlagärningarna 20:28

" Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Avfallet förutsagt - rovlystna vargar ska förvränga sanningen

Apostlagärningarna 20:29-31

"Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar."

Nyckellära:  Tidsutdelning avfall och återställelse

Paulus har arbetat för sitt eget uppehälle

Apostlagärningarna 20:33-34

"Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Bätte att ge än att ta

Apostlagärningarna 20:29-31

"I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar, Äktenskap och familj, Buden

Redo att ge sitt liv för Jesus

Apostlagärningarna 21:11-13

"[Paulus] kommer judarna i Jerusalem att binda... och utlämna åt hedningarna. När vi hörde det, bad både vi och de som bodde på platsen Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Då svarade han: 'Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.' "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Paulus, ett utvalt vittne för Kristus

Apostlagärningarna 22:14-15

"Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra hans röst. Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört."

Apostlagärningarna 26:16-18

"Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade."

Detta var en upprepning av Paulus omvändelseberättelse, om när han blev kallad att vittna för världen om Kristus.  Se Apg 9:15

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Paulus kommer vittna om Kristus i Rom

Apostlagärningarna 23:11

"Följande natt kom Herren till honom och sade: 'Var vid gott mod. Ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Både goda och onda ska uppstå

Apostlagärningarna 24:14-15

"... jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång"

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning. Profeter och uppenbarelser

Alla profeter har vittnat om Messias lidande och uppståndelse

Apostlagärningarna 26:22-23

"Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske: att Messias skulle lida och att han som den förste som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna.""

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning. Profeter och uppenbarelser

Paulus omvänder nästan kung Agrippa

Apostlagärningarna 26:27-29

" 'Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror.' Agrippa svarade Paulus: 'Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen.' Paulus svarade: 'Fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som i dag lyssnar på mig blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna.'

"Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen." I den engelska översättningen står det: "Du övertalar mig nästan att bli en kristen."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelser

Paulus skyddad från giftiga ormar

Apostlagärningarna 28:3-6

"Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden, då en huggorm kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand... Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De väntade nu att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. Sedan de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sade att han var en gud.

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Paulus avslutar sitt liv med att flitigt vittna om Kristus

Apostlagärningarna 28:23, 30-31

"För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen... I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Video

STV 22: Apostlagärningarna 21-28

Tankar och filmer kring Paulus sista levnadsår, hur han predikade evangeliet till sista andetaget. Studiovärdar: Ungdomar från Malmö seminarium Veckans läsning: Louis Herrey. Vittnesbörd från Bolliaden 2013. Youtube video om nykallade missionärer. (21:36)

Paulus, ett utvalt redskap i Herrens hand

En sammanfattning av Paulus liv och gärning (11:24)

Apostlagärningarna förklarad, del 2

En förklaring av Apostlagärningarnas andra del, kapitel 13-28. Skapad av "the Bible Project". (8:03)

Paulus går Damaskus väg

(Apg 22) På vägen till Damaskus uppenbarar sig Herren för Paulus. Detta är en återblick från kapitel 9. (5:21)

Var i gott mod

(Apg 23:11)Herren besöker den fängslade Paulus och säger till honom att vara vid gott mod och att han ska få möjlighet att vittna om Herren i Rom. (1:32)

Please reload

bottom of page