Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Profeter och uppenbarelse":

Joh 15:16. Herren har kallat sins apostlar.

Ef 2:19–20. Kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. 

Ef 4:11–14. Apostlar och profeter hjälper att fullkomliggöra de heliga.

Andra Nyckelskriftställen om "Profeter och uppenbarelse":

Jer 1:4–5; Hes 3:16–17; Amos 3:7; Joh 15:16; L&F 1:37–38; L&F 21:4–6

Andra Skriftställen:

Abr 3:22–23; Matt 16:15–19; 2 Tim 3:15–17; 2 Ne 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24.

Veckans läsning

Måndag 6 feb

Seminarie TV 22

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 7 feb

Apostlagärn. 20    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 21    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 22    Läs   Lyssna

Onsdag 8 feb

Apostlagärn. 23    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 24    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 25    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 26    Läs   Lyssna

Torsdag 2 feb

Apostlagärn. 27    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 28    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 106-110
Lärarhandledn.
s . 545-559
Vecka 6
6-10 feb 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 20-28

Bakgrund

Under sina tre missionärsresor reste Paulus till många städer i Mindre Asien (nuvarande Turkiet) samt Grekland för att etablerade församlingar. Han hade haft mycket framgång men också svåra motgångar, främst i form av förföljelse. Detta tycks vara ett centralt tema denna vecka då vi läser om hur Paulus fängslas, förhörs och slutligen tas till Rom där han till slut lider martyrdöden genom halshuggning. Dock upphör han aldrig att vittna om Kristus under hela denna tid.

Paulus berättar om sin omvändelse

Apostlagärningarna 20-22

Paulus predikade evangeliet i Mindre Asien (dagens Turkiet) och medan han var i staden Miletus varnade han för framtida avfall och uppmuntrade prästadömsledarna att stärka kyrkans medlemmar. Han färdades därefter till Jerusalem, där han blev förföljd och arresterad. Medan Paulus stod på trappan till Antoniaborgen (en garnison där romerksa trupper bodde), berättade han om sin omvändelse.

Paulus försvarar sig själv och vittnar om Kristus

Apostlagärningarna 23-26

Judiska ledare förhörde Paulus och en grupp sammansvurna judar planerade att döda honom. Paulus togs till Cesarea, där han försvarade sig mot de falska anklagelserna inför flera romerska ledare. Han berättade om sin omvändelse och vittnade om Jesus Kristus.

Paulus förs till Rom där han i två år vittnar om Kristus innan han avrättas

Apostlagärningarna 27-28

Medan Paulus färdades till Rom som fånge, led han skeppsbrott vid en ö. På ön blev han biten av en orm men förblev oskadd och han botade många som var sjuka. Paulus togs slutligen till Rom där han levde med husarrest i två år och undervisade och vittnade om Jesus Kristus.

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 5-7): Profeter och uppenbarelse

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Kristi vittne inför alla människor.
(Apg 22:15)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Paulus vill predika Kristi evangelium, trots att det innebär prövningar

Apostlagärningarna 20:20-24

"Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Buden

Viktigt med goda ledare i församlingen

Apostlagärningarna 20:28

" Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Avfallet förutsagt - rovlystna vargar ska förvränga sanningen

Apostlagärningarna 20:29-31

"Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar."

Nyckellära:  Tidsutdelning avfall och återställelse

Paulus har arbetat för sitt eget uppehälle

Apostlagärningarna 20:33-34

"Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Bätte att ge än att ta

Apostlagärningarna 20:29-31

"I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar, Äktenskap och familj, Buden

Redo att ge sitt liv för Jesus