top of page
2 NEPHI 1-5
Vecka 6
3-7 feb 2020
Veckans läsning

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Sammanfattning 2 Nephi 1-5

Innan Lehi dör undervisar och profeterar han för sin familj om de sista dagarna, om Adams fall och om behovet av en Frälsare. Efter Lehis död beger sig Nephi, och de som vill följa honom, till det som kallas Nephis land. Därmed uppstår de två nationerna: lamaniterna och nephiterna. Jesaja citeras - han vittnar om Kristus och om Sions frälsning.

Veckans filmer

STV 5: 2 Nephi 1-5

(12:41) Marcus Bränd sammanfattning veckans läsning och talar om handlingsfrihet och glädje.

STV (äldre avsnitt): 2 Nephi 1-5

(19:06) Baserad på filmen ”Handla av sig själv”, om ämnet Handlingsfrihet som beskrivs i 2 Nephi 2.

Måndag 3 feb​

Seminarie TV 5 (Ses i klass eller med förälder)

Tisdag 4 feb

2 Nephi 1     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 1:23. I enlighet med Lehis råd i denna vers, begrunda vad du behöver göra i ditt liv för att ”vakna upp” eller ”skaka av” eller ”stå upp” så att du kan få välsignelserna som Lehi talar om i det här kapitlet.

------------

Onsdag 5 feb

2 Nephi 2     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 2:26-27.  Vad är du fri att välja? Läs också 2 Nephi 2:28 och markera vad Gud har gett dig mer för att hjälpa dig att ”välja evigt liv”. Vad har du gjort för val i ditt liv som visar att du har valt evigt liv?

------------

Torsdag 6 feb

2 Nephi 3     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 3:12.  Denna vers beskriver en bok som kommer från Joseph (i Egyptens) efterkommande - Mormons bok - och en bok som kommer från Juda efterkommande - Bibeln. Vad är det för viktigt dessa böcker gör tillsammans enligt denna vers? Kan du tänka på fler sätt som Mormons bok och Bibeln stödjer varandra?

------------

Fredag 8 feb

2 Nephi 4    Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 4:19. Leta efter det uttryck som visar att Nephi hade hopp trots sina sorger. Vad tror du Nephi menade när han sade: ”Dock vet jag vem jag har anförtrott mig åt”? Hur kan du lita mer på Herren?

2 Nephi 5   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 5:10-18, 26.  Skriv ned vad nephiterna hade eller gjorde som bidrog till deras lycka. Välj en av de sakerna och skriv i din studiedagbok hur den handlingen eller inställningen har bidragit till din egen lycka. Om du till exempel skriver att nephiterna byggde ett tempel (se 2 Nephi 5:16), kan du skriva om hur templet har gjort dig och din familj lyckligare.

STV 4: 1 Nephi 16-22

(10:21) Sammanfattning av veckans läsning samt tankar om nyckelläran: Gudomen.  Med Louis Herrey.

Lehi ger en sista välsignelse till in familj: 2 Nephi 1-4

(13:53) Lehi undervisar att det finns en motsats  till allt. Vi bör använda vår handlingsfrihet att välja Kristi väg. Lehi välsignar sin familj.

STV (äldre avsnitt): 1 Nephi 15-22

(20:18) Kristus hjälper oss i svåra stunder.Personlig inspiration och uppenbarelse. Att tillämpa skrifterna.

Nephiterna skiljer sig från lamaniterna: 2 Nephi 5

(8:23) Herren varnar Nephi avantt hans äldre bröder söker ta hans liv. Nephi, Sam, Zoram och övriga vandrar långt bort till "Nephis land". 

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Nyckelskriftställe

2 Nephi 2:22-25

 

 Vers 25:

 "Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe

2 Nephi 2:27

 "Därför är människorna fria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är."

 

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vakna upp, var män och skaka av er helvetets kedjor!

2 Nephi 1:13-14, 21, 23

"O, att ni ville vakna, vakna från en djup sömn, ja, från helvetets sömn och skaka av de hemska kedjor varmed ni är bundna... Vakna upp! och res er ur stoftet."

"Stå upp ur stoftet mina söner och var män, och var beslutsamma, av ett sinne och ett hjärta, förenade i allt, så att ni inte faller i fångenskap..."

"Vakna upp, mina söner! Sätt på er rättfärdighetens rustning. Skaka av de kedjor som ni är bundna med och kom fram ur dunklet och stå upp ur stoftet."

Nyckellära:  Buden

Håll buden - få framgång i landet

2 Nephi 1:20 (5:4)

"I den mån som ni håller mina bud skall ni få framgång i landet. Men i den mån som ni inte håller mina bud kommer ni att bli avskurna från min närhet."

Nyckellära:  Buden

Frälsningen kommer genom Messias

2 Nephi 2:4, 6-9

"Och vägen är beredd alltsedan människans fall, och frälsningen är fri... Därför kommer återlösningen i och genom den helige Messias, ty han är full av nåd och sanning. Se, han frambär sig själv som ett offer för synd för att uppfylla lagens syftemål för alla dem som har ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Hur viktigt är det därför inte att tillkännage dessa sanningar för jordens invånare så att de kan veta att intet kött kan vistas i Guds närhet utom genom den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd – han som lägger ned sitt liv i köttet och tar det åter genom Andens kraft så att han, eftersom han är den förste som skall uppstå, kan åstadkomma de dödas uppståndelse... Och de som tror på honom skall bli frälsta."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Motsats måste finnas för att handlingsfrihet ska fungera. Enda sättet att känna glädje.

2 Nephi 2:11, 13, 15-16

"Ty det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Om inte... skulle ingen rättfärdighet kunna finnas, inte heller någon ogudaktighet, inte heller någon helighet eller något elände, inte heller något gott eller något ont... Om ni säger att det inte finns någon synd säger ni också att det inte finns någon rättfärdighet. Och om det inte finns någon rättfärdighet finns det ingen lycka. Och om det inte finns vare sig rättfärdighet eller lycka finns det varken straff eller elände. Och om allt detta inte finns, finns det inte någon Gud. Och om det inte finns någon Gud finns inte vi till... Och för att hans eviga avsikter med människan skulle uppfyllas, sedan han skapat våra första föräldrar... måste det nödvändigtvis finnas en motsats, nämligen den förbjudna frukten som motsats till livetsträd, den ena söt och den andra bitter. Därför gav Herren Gud människan förmågan att handla av sig själv. Ty människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte lockades av den ena eller den andra."

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Djävulen, en fallen ängel som söker hela mänsklighetens olycka

2 Nephi 2:17-18

"... en Guds ängel, enligt det som står skrivet, hade fallit från himlen. Därför blev han en djävul eftersom han sökte det som var ont inför Gud. Och eftersom han fallit från himlen och blivit för evigt olycklig sökte han också hela mänsklighetens olycka. Därför sade han till Eva, ja, den gamle ormen som är djävulen, vilken är alla lögners fader, sade därför: Ät av den förbjudna frukten så skall ni inte dö utan ni skall bli som Gud, med kunskap om gott och ont."

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Människan är till för att ha glädje (Adams fall var inget misstag)

2 Nephi 2:22-25

"Och se, om Adam inte hade brutit mot befallningen skulle han inte ha fallit, utan han skulle ha blivit kvar i Edens lustgård. Och allt som var skapat skulle ha förblivit i samma tillstånd som det var omedelbart efter skapelsen. Och det skulle ha förblivit så för evigt och ha varit utan ände. Och de skulle inte ha fått några barn varför de skulle ha förblivit i ett oskuldsfullt tillstånd: Utan glädje eftersom de inte kände till sorg och utan att göra gott eftersom de inte kände till synd. Men se, allt har gjorts enligt hans visdom som vet allt. Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Nyckellära:  Frälsningsplanen (fallet), Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj

Nyckelskriftställe: Vi är fria att välja frihet eller fångenskap

2 Nephi 2:27

"Därför är människorna fria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Joseph i Egypten profeterar om Joseph Smith

2 Nephi 3:6-7, 9, 13-14

"Ty Josef vittnade i sanning och sade: En siare skall Herren Gud uppresa som skall vara en utvald siare för min livsfrukt... och han skall vara högt aktad bland dina länders frukt. Och honom skall jag ge befallningen att utföra ett verk för din livsfrukt, hans bröder, vilket skall vara av stort värde för dem, ja, det skall bringa dem till kunskapen om de förbund som jag har slutit med dina fäder.... Och han skall vara stor liksom Mose... Och från svaghet skall han göras stark den dag då mitt verk skall påbörjas bland hela mitt folk så att du kan återställas, o Israels hus... Se, den siaren skall Herren välsigna. Och de som söker förgöra honom skall tillintetgöras... Och han skall få sitt namn efter mig, och det skall vara efter hans fars namn. Och han skall vara mig lik ty det Herren skall åstadkomma genom hans hand skall genom Herrens makt föra mitt folk till frälsning."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Mormons bok och Bibeln ska stödja varandra

2 Nephi 3:11-12

"Men en siare skall jag uppresa av din livsfrukt, och honom skall jag ge makt att föra fram mitt ord till din livsfrukts avkomma – och inte endast till att föra fram mitt ord, säger Herren, utan till att övertyga dem om mitt ord som redan har gått ut bland dem. Därför skall din livsfrukt skriva, och Judas livsfrukt skall skriva, och det din livsfrukt skall skriva och även det som skall skrivas av Judas livsfrukt skall växa samman för att vederlägga falska läror, bilägga stridigheter och upprätta fred bland din livsfrukt och i de sista dagarna bringa dem till kunskapen om deras fäder och även till kunskapen om mina förbund, säger Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Min själ gläds åt skrifterna

2 Nephi 4:15-16

"Ty min själ gläds åt skrifterna, och mitt hjärta begrundar dem, och jag skriver dem till lärdom och nytta för mina barn. Se, min själ gläds åt det som hör Herren till, och mitt hjärta begrundar ständigt det som jag har sett och hört."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

I våra svagheter är Gud vårt stöd

2 Nephi 4:18-21

"Ändå, trots Herrens stora godhet i det att han visat mig sina stora och förunderliga gärningar, utropar mitt hjärta: O, jag arma människa! Ja, mitt hjärta sörjer för mitt kötts skull. Min själ bedrövas för min ondskas skull. Jag är omringad av de frestelser och de synder som så lätt ansätter mig. Och när jag vill glädjas suckar mitt hjärta för mina synders skull. Dock vet jag vem jag har anförtrott mig åt. Min Gud har varit mitt stöd... Han har fyllt mig med sin kärlek till dess mitt kött var nära att förtäras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page