top of page
MORONI  10
Vecka  51
14-18 dec 2020

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 7 dec

Seminarie TV 38: (Ses med föräldrar)

____________________________

Tisdag 8 dec

Moroni 10:1-7, 27-29    

Läs   Lyssna   Elevbok​

  • Vers 3-7 (4-5 är ett nyckelskriftställe): Skriv ned de fyra olika steg vi behöver ta för att veta om Mormons bok är sann. Vi får sedan den Helige Andens bekräftelse att den är sann. Varför tror du att det viktigare att Anden bekräftar bokens äkthet hellre än att vi får ett fysiskt bevis?

_____________________________

Onsdag 9 dec

Moroni 10:8-26, 30-34    

Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-26. Vilka andliga gåvor tror du att du har välsignats med. Hur kan dessa vara till nytta för dig och för andra?

  • Vers 32-34. Hur kan du bli "fullkomnad" i Kristus?

 

_____________________________

Torsdag 10 dec

 

Kunskapsutvärdering

____________________________

Fredag 11 dec

Kunskapsutvärdering

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Sammanfattning av Moroni 10

I kapitel 10 ger Moroni oss ett löfte: Vi kan alla, genom den Helige Andens kraft, veta att Mormons bok är sann om vi ber med tro och uppriktigt hjärta. Andens gåvor förklaras sedan. Avslutningsvis inbjuder Moroni oss att komma till Kristus och bli fullkomnade i honom.

Veckans läsning

Läs och begrunda Mormons bok

Moroni 10:3

"Se, jag vill uppmana er att när ni läser dessa uppteckningar, om det är enligt Guds visdom att ni skall läsa dem, ni då kommer ihåg hur barmhärtig Herren har varit mot människobarnen, från Adams skapelse ända fram till den tid då ni får dessa uppteckningar, och begrundar det i era hjärtan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Genom den Helige Anden kan vi veta om Mormons bok är sann

Moroni 10:4-5

"Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den Helige Andens kraft. Och genom den Helige Andens kraft kan ni få veta sanningen om allting."

Se även vers 29: "Och Gud skall visa er att det som jag har skrivit är sant."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Den Helige Anden vittnar om Kristus

Moroni 10:6-7

"Och allt som är gott är rätt och sant. Inget som är gott förnekar därför Kristus, utan erkänner att han är till. Och ni kan veta att han är till genom den Helige Andens kraft. Därför vill jag uppmana er att inte förneka Guds makt, ty han verkar med makt enligt människobarnens tro på samma sätt i dag som i morgon och för evigt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Det viktiga med Andens gåvor

Moroni 10:8-26, 30

8. "Och vidare uppmanar jag er, mina bröder, att inte förneka Guds gåvor, ty de är många, och de kommer från samme Gud... Och de ges genom Guds Andes uppenbarelser till människorna, till deras nytta."

9-16 (Exempel på Andens gåvor) "... undervisa om visdomens ord... undervisa om kunskapens ord... mycket stor tro... helbrägdagörelsens gåvor... utföra mäktiga underverk... profetera om allting... se änglar och tjänande andar... uttyda språk och olika slags tungomål."

18-19. Och jag vill uppmana er, mina älskade bröder, att komma ihåg att varje god gåva kommer från Kristus. Och jag vill uppmana er, mina älskade bröder, att komma ihåg att han är densamme i går, i dag och i evighet, och att alla dessa gåvor som jag har talat om, vilka är andliga, aldrig skall avskaffas så länge världen består, utom för människobarnens otros skull.

25-26. Ty om det finns en bland er som gör gott så verkar han genom Guds makt och gåvor. Och ve dem som avskaffar dessa gåvor..."

30. Och vidare vill jag uppmana er att komma till Kristus och hålla fast vid varje god gåva..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ingen frälsning utan tro, hopp och kärlek

Moroni 10:20-23

"Därför måste det finnas tro, och om det måste finnas tro så måste det även finnas hopp, och om det måste finnas hopp så måste det även finnas kärlek. Och om ni inte har kärlek kan ni på intet sätt bli frälsta i Guds rike. Inte heller kan ni bli frälsta i Guds rike om ni inte har tro. Inte heller kan ni det om ni inte har något hopp. Och om ni inte har något hopp måste ni förtvivla, och förtvivlan kommer av ondska. Och Kristus sade i sanning till våra fäder: Om ni har tro kan ni göra allt som är nödvändigt inför mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Bli fullkomnad i Kristus

Moroni 10:32-33

"Ja, kom till Kristus och bli fullkomnade i honom och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all er förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans nåd tillräcklig för er så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus, och om ni genom Guds nåd blir fullkomliga i Kristus kan ni på intet sätt förneka Guds makt. Och vidare: Om ni genom Guds nåd blir fullkomliga i Kristus och inte förnekar hans makt, då blir ni heliggjorda i Kristus genom Guds nåd, genom utgjutelsen av Kristi blod, vilken ingår i Faderns förbund till era syndersförlåtelse, så att ni kan bli heliga och obefläckade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Nyckelskriftställen

Moroni 10:4-5

Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den Helige Andens kraft. Och genom den Helige Andens kraft kan ni få veta sanningen om allting.

Nyckellära: 

Förvärva andlig kunskap

Varför är Moronis bok viktig?

Efter att Moroni hade sammanfattat Ethers uppteckning trodde han att han inte skulle skriva mer. Men då Herren lät honom leva ännu att tag kände han sig manad att skriva några slutord. Dessa kom att beskriva viktiga principer i evangeliet såsom kraften i prästadömet och vikten av sakramentet. Men de ord som kanske gör starkast intryck från boken är Moronis vädjan till oss att tro på Kristus och bli fullkomnad i honom. Han skriver att vi alla har fått Kristi ljus som hjälper oss att välja rätt. Moroni ger oss dessutom ett löfte att vi genom den Helige Andens kraft kan veta om Mormons bok är sann - om vi ber med tro och rent uppsåt i vårt hjärta.

moroni-hides-up-plates-w640.jpg

Seminarie TV 38: Moroni 10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar kapitel 10 och lyfter fram viktiga verser.

Kom och följ mig: Moroni 10

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Moroni, budbäraren: Moroni 10

Enkel, tänkvärd och rolig sammanfattning av veckans läsning. Från Scripture Project.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 49-51:

Profeter och uppenbarelse

         Nyckelläror
bottom of page