top of page
Veckans läsning

Måndag 16 dec

Seminarie TV 18

(Att ses med klass eller förälder)

  • Skriv svaren på  frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 17 dec

Johannes 18  Läs/lyssna  Elevbok

Johannes 19  Läs/lyssna  Elevbok

  • Johannes 18:8-9: Vad sa Jesus till dem som kommit för att arrestera honom?, Vad var Jesus Kristus angelägen om, enligt de här verserna?, 33-37: Vad ville Pilatus veta om Jesus?, Vad förklarade Jesus för Pilatus?, v.38-40: Vilken slutsats drog Pilatus om Jesus?,  

  • Johannes 19:4-6: Vad ansåg Pilatus troligen vara det rätta att göra, med tanke på att han insisterade på att han inte fann Jesus skyldig?, v.12: Vad försökte Pilatus göra?, v.16: Vad valde Pilatus att göra?, Varför tror du att Pilatus fattade ett beslut som han visste var felaktigt?

Onsdag 18 dec

Johannes 20  Läs/lyssna  Elevbok

Johannes 21  Läs/lyssna  Elevbok

  • Johannes 20:1.2: Vad gjorde Maria när hon upptäckte att stenen hade flyttats från gravens ingång? Vad antog hon?, v.11-15: Vem talade Maria med?, Vem trodde hon att Jesus var?, v.19-20: Vilken viktig lärosats lärde sig Maria och lärjungarna?, v.30-31: Varför skrev Johannes ned de här händelserna?,  

  • Johannes 21:4-6: Vem var på stranden?Kände lärjungarna igen Jesus till en början?Vad sa Jesus till dem att de skulle göra?Vad hände när de gjorde som Jesus sa?, v.15-17: Vad frågade Jesus Petrus tre gånger?, Hur skulle du ha känt dig om du var i Petrus skor, och Herren hade frågat dig tre gånger om du älskade honom?, Vilka är vår himmelske Faders och Jesu Kristi får? Hur föder vi dem?, v.24-25: Vad ville Johannes att alla skulle veta när han avslutade sin redogörelse?

Torsdag 19 dec

Kunskapsutvärdering (prov)

Fredag 20 dec

Kunskapsutvärdering (prov)

Please reload

Vecka 51
16-20 jan 2019
JOHANNES 18-21

Under den sista veckan av hans liv har Jesus kommit till Jerusalem med sina lärjungar. Den sista kvällen tillsammans undervisar Jesus om deras ansvar att älska varandra och om den Helige Andens uppgift att vittna om Kristus. Jesus berättar också att han kommer att lida döden. Nu, i veckans läsning, har stunden kommit. Vi läser om Jesu pina i Getsemane, flertalet våldsamma förhör, korsfästelsen och till slut uppståndelsen. Innan sin himmelsfärd spenderar Jesus tid med sina lärjungar. Bland annat uppmanar han dem att älska hans "får". 

Jesus arresteras, förhörs och korsfästs

Johannes 18-19

När de judiska ledarna arresterat och förhört Jesus, överlämnade de honom till Pilatus för att prövas och dömas. Pilatus gick med på att Jesus korsfästes, fastän han blev övertygad om att Jesus var oskyldig. När Frälsaren hängde på korset bad han aposteln Johannes att ta hand om hans mor. När Jesus blivit korsfäst lades hans kropp i en grav. 

Jesus uppstår ur graven på tredje dagen

Johannes 20

Söndagen efter korsfästelsen, upptäckte Maria från Magdala den tomma graven och berättade om den för Johannes och Petrus som då sprang dit. Den uppståndne Kristus visade sig för Maria från Magdala och sedan för sina lärjungar.  

Den uppståndne Herren uppmanar lärjungarna att "föda hans får".

Johannes 21

Den uppståndne Herren uppenbarade sig för sina lärjungar när de fiskade. På stranden åt Jesus tillsammans med sina lärjungar och bad Petrus visa sin kärlek till Herren genom att föda hans får, det vill säga vara en sann herde för Jesu efterföljare. Jesus förutsade både Petrus martyrdöd och Johannes förvandling.

Please reload

Nyckelskriftställen

Johannes 17:3

"Detta är evigt liv

att de känner dig,

den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." 

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Jag ber att de alla ska vara ETT, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig,
också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänd mig." (Joh 17:21)
"Saliga är de som tror, fastän de inte ser."
(Joh 20:29)
Om du älskar mig, var en herde för mina får. (Joh 21:15-17)
Video

Seminarie TV 18: Johannes 17-21

(31:18) ​ Liksom STV 17 är detta avsnitt inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013. Presenterad av olika ungdomar på konferensen. Budskap av President Kent Perciwall: Om konsten att lyssna. Nyckelskriftställe (Joh 17:3) av Stephanie Mattsson. Budskap av Mats Lundkvist: Att lära känna Kristus. Budskap av Annya Hägglund: Följ ingivelserna från Gud och bli ett med honom. Budskap av Ander Jelk: Varför är den uppståndne Kristus så viktig för oss?

Jesus i Getsemane

(Johannes 17) Jesus warnar Petrus för Satan. Han ber den överprästerliga bönen innan sitt lidande i Getsemane örtagård. (4:51)

Jesu uppståndelse

(Johannes 20:3-18) Petrus och Johannes finner graven tom. Jesus visar sig för Maria från Magdala. (4:05)

Han lever

(Johannes 20:11-17) Begrunda vad det betyder för dig att Frälsaren lever. Dela sedan den glada nyheten. (7:35)

Saliga är de som tror, fastän de inte ser.

(Johannes 20:24-29) Lärjungen Thomas tror inte först på Jesu uppståndelse - tills han ser med egna ögon. (2:29)

För mina lamm på bete

(Johannes 21:1-22) Den uppståndne Jesus uppmanar Petrus att vara en herde för hans får. (5:45)

Please reload

bottom of page