Läran och förbunden 84-86
Vecka 50
 10-14 december 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 10 december

Seminarie TV 16: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 11 december

L&F 84:1-61    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 84:19-22: Vilka välsignelser kan vi få genom melkisedekska prästadömet?, Varför är det viktigt att vi mottar melkisedekska prästadömets förrättningar enligt vers 22?, v.33-44 ("Prästadömets ed och förbund): Vad lovar den som tar emot prästadömet?, Vilka löften ger Herren till trofasta prästadömsbärare?, v.45-46: Hur välsignas vi om vi ger akt på Herrens ord?, v.47: Hur välsignas vi om vi hörsammar Andens röst?

Onsdag 12 december

L&F 84:62-120    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 84:62: Var förväntas Herrens tjänare predika evangeliet?, v.80, 85, 87-88: Hur välsignar Herren oss när vi delar med oss av evangeliet till andra?, v.85: Hur kan det hjälpa dig som missionär att ha läst seminariet och lärt dig nyckelskriftställen och nyckelläror?, v.106: Vad sa Herren att medlemmarna skulle göra för att stärka varandra?, v.118-119: Vad lovade Herren att hans trofasta tjänare skulle se enligt dessa verser?,  Hur har ni sett Herren använda himlens krafter i vår tid?

Torsdag 13 december

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Prästadömet och prästadömsnycklar (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • 6.1: Vad är prästadömet?, Vad gjorde Gud genom prästadömet?, Vem kan förlänas prästadömet? Hur blir prästadömets välsignelser tillgängliga för alla Guds barn?

  • 6.2: Vad är prästadömets nycklar? Varför är prästadömets nycklar nödvändiga?

  • 6.3: Vem har alla prästadömets nycklar? Vem är den enda personer på jorden som har rätt att använda alla prästadömsnycklar? Vilka andra personer har prästadömsnycklar?

  • 6.4: Vad har alla medlemmar (både män och kvinnor) gemensamt när de kallas att tjäna i ämbeten i kyrkan? Vad utövar de när de utför sina tilldelade plikter?

Fredag 14 december

L&F 85    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 86    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 85:1-2: Vad instruerade Herren kyrkans sekreterare i Missouri att göra?, v.3-5: Vilka (sa Herren) skulle inte ha sina namn inskrivna i kyrkans uppteckningar?, Så vad måste vi göra för att våra namn ska skrivas in som trofasta medlemmar i kyrkan?

  • L&F 86:1-6 (Liknelsen om vetet och ogräset): Vad betyder fältet, de som sår säd och fienden?, v.7: Vad lär det här oss om vad som ska hända med de rättfärdiga och de orättfärdiga i de sista dagarna?, v.8-10: Hur har vi blivit välsignade som medlemmar i Herrens kyrka?, v.11: Hur ska vi hjälpa andra människor till frälsning?

Please reload

Nyckelskriftstället i L&F 84:20-22 förklarar att "gudaktighetens kraft" i prästadömets förordningar. Vi behöver  dessa för att kunna "se" Gud.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Melkisedekska prästadömet innehar Guds rikes nycklar

Läran och förbunden 84:17-19

"[Melkisedekska prästadömet] fortsätter i Guds kyrka i alla släktled och är utan dagars begynnelse och års ände. Och Herren stadfäste [Aronska prästadömet] även på Aron och hans avkomlingar genom alla deras släktled, vilket prästadöme även fortsätter och förblir för evigt tillsammans med det prästadöme som är enligt Guds heligaste orden. Och detta större prästadöme förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Nyckelskriftställe: Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar

Läran och förbunden 84:20-22

"Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet, ty utan detta kan ingen människa se Guds, ja Faderns, ansikte och leva."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Varför tog Herren bort det Melkisedekska prästadömet från de forna israeliterna?

Läran och förbunden 84:23-26

"Detta undervisade Mose tydligt Israels barn om i öknen [om gudaktighetens kraft i Melkisedekska prästadömet] och försökte flitigt heliggöra folket, så att de skulle kunna skåda Guds ansikte, men de förhärdade sina hjärtan och kunde inte uthärda hans närvaro. Därför svor Herren i sin vrede, ty hans vrede var upptänd mot dem, att de inte skulle få komma in i hans vila medan de var i öknen, den vila som utgör hans härlighets fullhet. Därför tog han Mose från deras mitt, och även det heliga prästadömet, och det lägre prästadömet [Aronska prästadömet] fortsatte..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Vad är det Aronska prästadömet?

Läran och förbunden 84:26-27

"och det lägre prästadömet [Aronska prästadömet] fortsatte, det prästadöme som innehar nyckeln till änglars betjäning och det förberedande evangeliet, det evangelium som är evangeliet om omvändelse och om dop och syndernas förlåtelse, och de köttsliga budens lag, som Herren i sin vrede lät kvarstå i Arons hus bland Israels barn intill Johannes, som Gud uppreste och som var uppfylld av den Helige Anden ända från moderlivet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Prästadömets ed och förbund: Om du ärar din kallelse tar du emot allt vad Fadern har

Läran och förbunden 84:33-40

"Ty de som är trofasta och får dessa båda prästadömen varom jag talat, och som ärar sin kallelse, blir heliggjorda genom Anden till sina kroppars förnyelse. De blir Moses och Arons söner och Abrahams avkomlingar och kyrkan och riket och Guds utvalda. Och vidare: Alla de som tar emot detta prästadöme tar emot mig, säger Herren, ty den som tar emot mina tjänare tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot min Fader, och den som tar emot min Fader tar emot min Faders rike. Därför skall allt vad min Fader har ges åt honom. Och detta är i enlighet med den ed och det förbund som tillhör prästadömet. Alla de som tar emot prästadömet tar därför emot min Faders ed och förbund, vilka han inte kan bryta, inte heller kan de upphävas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Lev av varje ord som utgår från Guds mun

Läran och förbunden 84:43-44

"Och nu ger jag er budet att ni skall ta er tillvara och ge noga akt på det eviga livets ord. Ty ni skall leva av varje ord som utgår från Guds mun."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristi Ande är ljuset som upplyser alla