Veckans läsning

Måndag 9 dec

Seminarie TV 17

(Att ses med klass eller förälder)

  • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 10 dec

Johannes 13  Läs/lyssna  Elevbok
Johannes 14  Läs/lyssna  Elevbok

  • Johannes 13:4-5: Hur tjänade Frälsaren sina lärjungar?, v.12-17: Vad lärde Frälsaren sina apostlar?, v.34-35: Hur skulle andra första att apostlarna var Jesu Kristi lärjungar?, 

  • Johannes 14:5: Hur reagerade Thomas när Frälsaren undervisade om att apostlarna kände vägen till sin himmelske Faders rike?, v.6: Hur svarade Jesus på Thomas fråga?, På vilka sätt är Jesus vägen, sanningen och livet?, v.15: Vad sa Jesus att hans apostlar skulle göra för att visa sin kärlek till honom?, v.16-17, 26: Vad lovade Frälsaren sina apostlar?

Onsdag 11 dec

Johannes 15  Läs/lyssna  Elevbok

  • v.1-5: Vem är vingårdsmannen?, Vad symboliserar vinstocken?, Vad symboliserar grenarna?, v.9-11: Vad lärde Jesus sina apostlar att de skulle göra och vilka välsignelser skulle de få?, v.12: Vad har Jesus befallt oss att göra?, v.13-17: Hur har Frälsaren älskat oss?, v.18-20: Hur sa Jesus att världen skulle behandla hans lärjungar?

Torsdag 12 dec

Johannes 16  Läs/lyssna  Elevbok

  • v.5-6: Hur kände sig lärjungarna när de fick veta att Jesus skulle gå bort och att de skulle bli förföljda?, v.7: Vem lovade Jesus skulle komma när han hade lämnat dem?, v.13: Vilka roller skulle den Helige Anden ha i Herrens lärjungars liv när han hade lämnat dem?, v.14-15: Vems budskap förkunnar den Helige Anden till oss?, v.33: Varför kan vi ha glädje och frid även i en värld fylld med lidande och död?, Vad tror du menas med att Jesus Kristus har övervunnit världen? 

Fredag 13 dec

Johannes 17  Läs/lyssna  Elevbok

  • v.1-3: Hur beskrev Frälsaren evigt liv?, v.9: Vem bad Frälsaren för innan han började utföra försoningen?, v.14-16: Vilken sanning kan vi lära oss om att leva i världen som Jesu Kristi lärjungar?, v.20-23: Vad bad Jesus Kristus om?, Vad gör det möjligt för oss att bli ett med Fadern och Sonen?, Hur är Fadern och Sonen ett?

Please reload

Vecka 50
9-13 dec 2019
JOHANNES 13-17

För några dagar sedan hade Jesus ridit in i Jerusalem på ett åsneföl. Han hade undervisat folket om att han var sänd från Fadern, att han var deras Gode Herde samt Världens ljus. Nu var tiden snart kommen för Jesus att fullborda sin mission. Men innan dess skulle han äta påskmåltid med sina apostlar och undervisa dem om vad det betyder att älska Gud samt hur Hjälparen, den Helige Anden, skulle komma att vägleda dem i framtiden efter att Jesus hade lämnat dem.

Jesus tvättar sina lärjungars fötter

Johannes 13

Efter att ha ätit påskmåltiden, tvättade Jesus sina lärjungars fötter och pekade ut Judas som sin förrädare. Trots alla oroligheter under den sista veckan av Jesus jordiska verksamhet, inriktade han sin undervisning på lydnad, tjänande och kärlek – egenskaper som utmärkte hans liv, och borde vara utmärkande för hans lärjungar i alla tidsåldrar. 

Jesus lär att om vi älskar honom håller vi hans bud

Johannes 14

Efter påskmåltiden, lärde Jesus sina apostlar hur man kärlek till Frälsaren. Sedan lovade Jesus sina apostlar att han återvänder till sin himmelske Fader och hur man visar sin skulle sända dem en annan Hjälpare. 

Jesus är den sanna vinstocken

Johannes 15

Under Frälsarens jordiska verksamhets sista kväll, efter den sista måltiden, lärde han sina apostlar att han är den sanna vinstocken och att hans lärjungar är grenarna. Han gav sina lärjungar budet att älska varandra och varnade dem för den förföljelse de skulle uppleva på grund av att de förknippades med honom. 

Den Helige Anden (Hjälparen) ska komma

Johannes 16

Efter påskmåltiden fortsatte Jesus med att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem att han snart skulle gå till Fadern och att den Helige Anden eller Hjälparen skulle komma och föra dem in i all sanning. Jesus förutsade också sin egen död och uppståndelse och förkunnade att han hade övervunnit världen. 

Please reload

Nyckelskriftställe

Johannes 14:15

"Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud."

Nyckellära: Buden

Video

Seminarie TV 17: Johannes 13-16