Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-51:

Jesu Kristi försoning

STV 16: 6-14

(11:39) Louis Herrey berättar om Almas och Amuleks undervisning. Budskap från Äldste Dallin H Oaks. Ett äldre nyckelskriftställe i Alma 7:11-13 citeras av av Vendela och Lydia Nilsson. Julhälsning från UK i Jakobsberg och Marcus Brändh. Julsånger från Clara Herrey.

Alma 6-13
Vecka 50
11-15 dec 2017

Tisdag 12 dec

Alma 6     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 7     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-13. När har försoningen hjälpt dig på ett av de sätt som Alma beskriver i dessa verser? Hur hjälpte dig försoningen vid det tillfället? Hur kan försoningen hjälpa dig med en svårighet som du står inför just nu? Vad kommer du att göra för att förlita dig på försoningen inför den här svårigheten?

  • Vers 14-16, 22-25. Rita en stig i din studiedagbok som löper diagonalt från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet av sidan. Skriv jordelivet längst ner på stigen och Guds rike högst upp på stigen. Skriv längs stigen vad du bör göra och vad du bör vara som för dig till Guds rike.

Onsdag 13 dec

Alma 8      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18-20. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att Herren hjälpte dig att vara rättfärdig och lydig, likt Alma, trots svårigheter.

Alma 9     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-27. Efter att ha kallat folket i Ammonihah till omvändelse, började Alma undervisa dem om att de skulle bereda sig för den tid när Frälsaren skulle komma till jorden. Läs Alma 9:26–27 och markera ord och uttryck som hjälper dig att förstå Frälsarens egenskaper. Vad lär dig de här orden och uttrycken om Frälsaren? 

Alma 10    Läs​   Lyssna   Elevbok

Torsdag 14 dec

Alma 11      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21-27. När har du sett någon avvisa världens lockelser som till exempel Amulek gjorde? Hur inspirerade det dig att vara trofast?

  • Vers 41-45. Skriv hur du känner dig när du tänker på att du ska uppstå och dömas? Hur påverkar din tro på att du ska uppstå och dömas hur du väljer att leva ditt liv varje dag?

Fredag 15 dec

Alma 12      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 22, 24. Vad lärde Alma om Fallets följder?

  • Vers 24-25, 28-33. Hur gör Jesu Kristi försoning det möjligt för oss att övervinna fallets följder?

  • Vers 24, 30, 34, 37. Vad måste vi göra för att bli återlösta?

Alma 13     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 2-6, 10. Vilka karaktärsegenskaper hade de som blev ordinerade till melkisedekska prästadömet? Vad ordinerades de här bärarna av melkisedekska prästadömet till att göra? Hur har du sett bärare av melkisedekska prästadömet göra det här i din församling eller gren och hur har det blivit till välsignelse i ditt liv och andras liv?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Missionärsarbete genom fasta och bön

Alma 6:6

"Dock befalldes Guds barn att ofta samlas och förenas i fasta och mäktig bön för deras själars välfärd som inte kände Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Det viktigaste av allt - Återlösarens ankomst

Alma 7:7

"Ty se, jag säger er att det finns mycket som skall ske. Och se, det finns en sak som är viktigare än allt annat – ty se, den tiden är inte långt borta då Återlösaren skall leva och komma bland sitt folk."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Kristus tar på sig folkets smärta, sjukdomar och synder

Alma 7:11-13

"Och han skall gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord skall kunna uppfyllas som säger att han skall ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han skall ta på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Och han skall ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han skall bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Se Anden vet allt. Ändå lider Guds Son i köttet för att han skall kunna ta på sig sitt folks synder, så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Dopsförbund: Vi får evigt liv när vi...

Alma 7:14-16

"... ni måste omvända er och födas på nytt... bli döpta till omvändelse så att ni kan tvättas rena från era synder... tro på Guds Lamm som tar bort världens synder och som är mäktig att frälsa och rena er från all orättfärdighet... frukta inte, lägg bort varje synd... gå till verket och visa er Gud att ni är villiga att omvända er från era synder och ingå ett förbund med honom om att hålla hans bud... han skall få evigt liv

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Goda råd för ett gott liv

Alma 7:23-24

"Och nu vill jag att ni skall vara ödmjuka och vara undergivna och milda, beredvilliga, fulla av tålamod och långmodighet, vara måttliga i allt, vara noga med att alltid hålla Guds bud, be om allt vad ni står i behov av, både andligt och timligt, och alltid tacka Gud för allt ni får. Och se till att ni har tro, hopp och kärlek, ty då kommer ni alltid att överflöda av goda gärningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Finn nya vägar

Alma 8:18

"Nu hände det sig att sedan Alma hade fått detta budskap från Herrens ängel, återvände han med hast till Ammonihahs land. Och han gick in i staden på en annan väg..."

Alma hade tidigare blivit utkastad från staden Ammonihah. Han blev mycket nedstämd och var på väg att ge upp. Men ängeln inspirerade honom att försöka igen - på ett nytt sätt. När något inte fungerar som det ska i våra liv kan vi också pröva att göra saker på ett nytt sätt - på "en annan väg".

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

De som har fått kunskap om Gud (nephiterna) döms hårdare än andra (lamaniterna)

Alma 9:23

"... om [Nephiterna], som har fått så många välsignelser ur Herrens hand, skulle överträda buden, i strid med det ljus och den kunskap de har, jag säger er att om så skulle bli fallet, om de skulle falla i överträdelse, skulle det bli mycket drägligare för lamaniterna än för dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Profetia: Kristus ska komma och återlösa dem som tror

Alma 9:26-27

"Och inte många dagar härefter skall Guds Son komma i sin härlighet, och hans härlighet skall vara Faderns Enföddes härlighet, full av nåd, rättvisa och sanning, full av tålamod, barmhärtighet och långmodighet, snar att höra sitt folks rop och att besvara deras böner. Och se, han kommer för att återlösa dem som vill bli döpta till omvändelse, genom tro på hans namn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

De rättfärdigas böner gör en stor skillnad

Alma 10:22-23

"Ja, och jag säger er att om det inte hade varit för bönerna från de rättfärdiga som nu bor i landet skulle ni redan nu hemsökas med fullständig undergång... Men det är genom de rättfärdigas böner som ni blir skonade. Om ni därför driver ut de rättfärdiga från er kommer Herren inte att hålla sin hand tillbaka, utan han skall komma emot er i sin brinnande vrede."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Säg inget som strider mot den Helige Anden

Alma 11:21-22

"Därför sade han till Amulek: Vill du svara på de frågor som jag skall ställa till dig? Och Amulek sade till honom: Ja, om det är enligt Herrens Ande som är i mig. För jag säger inget som strider mot Herrens Ande."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Kristus frälser oss inte i våra synder - men FRÅN dem.

Alma 11:34, 37

"Och Zeezrom sade vidare: Skall han frälsa sitt folk ideras synder? Och Amulek svarade och sade till honom: Jag säger dig att det skall han inte, ty det är omöjligt för honom att förneka sitt ord.

Och återigen säger jag dig att han inte kan frälsa dem i deras synder, ty jag kan inte förneka hans ord, och han har sagt att inget orent kan ärva himmelriket. Hur kan ni då bli frälsta om ni inte ärver himmelriket? Därför kan ni inte bli frälsta i era synder."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Kristus är den evige Fadern, den förste och den siste

Alma 11:38-39

"Nu sade Zeezrom återigen till honom: Är Guds Son den sanne evige Fadern? Och Amulek sade till honom: Ja, han är den sanne evige Fadern till himmel och jord och till allt som i dem är. Han är begynnelsen och änden, den förste och den siste."

Nyckellära:  Gudomen

De som tror på Kristus blir återlösta

Alma 11:40-41

"Och han skall komma till världen för att återlösa sitt folk, och han skall ta på sig deras överträdelser som tror på hans namn. Och dessa är de som skall få evigt liv, och frälsning kommer inte till någon annan. Därför förblir de ogudaktiga som om ingen återlösning hade skett, utom att dödens band har lossats."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Alla uppstår i fullkomlig form tack vare Kristi försoning

Alma 11:40-41, 45

"Men det finns en död som kallas en timlig död. Och Kristi död skall lossa denna timliga döds band så att alla skall uppstå från denna timliga död. Anden och kroppen skall återförenas i sin fullkomliga form. Både lem och led skall återställas till sin rätta gestaltning, alldeles som vi nu är. Och vi skall föras fram för att stå inför Gud, lika medvetna som vi nu är och med ett klart minne av all vår skuld. Och denna återställelse skall komma till alla, både gammal och ung, både träl och fri, både man och kvinna, både ond och rättfärdig, och inte så mycket som ett hårstrå på deras huvud skall gå förlorat, utan allt skall återställas till sin fullkomliga form sådan den nu är, eller till kroppen, och alla skall föras fram och ställas framför skranket inför Kristus, Sonen, och Gud, Fadern, och den Helige Anden, som är en enda evig Gud, för att dömas efter sina gärningar, vare sig de är goda eller de är onda... Deras andar förenas med deras kroppar för att aldrig åtskiljas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vid domen står vi inför Sonen, Fader och den Helige Anden - som är en enda Gud

Alma 11:40-41, 45

"... alla skall föras fram och ställas framför skranket inför Kristus, Sonen, och Gud, Fadern, och den Helige Anden, som är en enda evig Gud, för att dömas efter sina gärningar, vare sig de är goda eller de är onda."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Vad är "helvetets kedjor"?

Alma 12:4-6, 11

"Och du ser att vi vet att din plan var en mycket förslagen plan, enligt djävulens förslagenhet, för att ljuga och bedra detta folk... Detta var nu din motståndares plan, och han har utövat sin makt genom dig... detta var en av motståndarens snaror som han har lagt för att fånga detta folk, så att han kan få er till att underkasta er honom, så att han kan omsluta er med sina kedjor, så att han kan fängsla er till evig undergång enligt sin makt att hålla i fångenskap... Och till dem som förhärdar sina hjärtan ges en allt mindre del av ordet till dess de inte vet något om [Guds] hemligheter. Och därefter tas de tillfånga av djävulen och leds av hans vilja ned till undergång. Och det är detta som menas med helvetets kedjor."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Förhärda inte ditt hjärta - få veta Guds "hemligheter" samt förlåtelse för synder

Alma 12:9-11

"Det är många givet att känna till Guds hemligheter, men de har fått sträng befallning att de inte skall avslöja annat än den del av hans ord som han ger till människobarnen enligt den lydnad och flit som de visar honom. Och därför får den som förhärdar sitt hjärta en mindre del av ordet, men till den som inte förhärdar sitt hjärta gesen större del av ordet, till dess det blir honom givet att känna Guds hemligheter, till dess han känner dem till fullo. Och till dem som förhärdar sina hjärtan ges en allt mindre del av ordet till dess de inte vet något om hans hemligheter. "

Alma 12:33-34

"Om ni omvänder er och inte förhärdar era hjärtan skall jag förbarma mig över er genom min enfödde Son. De som omvänder sig och inte förhärdar sitt hjärta kan därför göra anspråk på barmhärtigheten genom min enfödde Son till sina synders förlåtelse, och de skall ingå i min vila."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Förhärda ditt hjärta - inte lära känna Gud utan bli fördömd

Alma 12:10-11

"Och därför får den som förhärdar sitt hjärta en mindre del av ordet... till dess de inte vet något om [Guds] hemligheter. Och därefter tas de tillfånga av djävulen och leds av hans vilja ned till undergång. Och det är detta som menas med helvetets kedjor."

Alma 12:13

"Om då våra hjärtan har varit förhärdade, ja, om vi har förhärdat våra hjärtan mot ordet så att det inte finns inom oss, då kommer vårt tillstånd att vara hemskt, ty då skall vi bli fördömda."

Alma 12:35-37

"Men den som förhärdar sitt hjärta och gör ont, se, jag svär i min vrede att han inte skall ingå i min vila. Och nu, mina bröder, säger jag er att om ni förhärdar era hjärtan skall ni inte gå in i Herrens vila. Därför förtörnar er ondska honom så att han sänder ned sin vrede över er... då vi vet detta och det är sant, låt oss omvända oss och inte förhärda våra hjärtan..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Våra ord, gärningar och tankar kommer att fördöma oss

Alma 12:14

"Ty våra ord kommer att fördöma oss, ja, alla våra gärningar kommer att fördöma oss. Vi blir inte befunna obef