Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-51:

Jesu Kristi försoning

STV 16: 6-14

(11:39) Louis Herrey berättar om Almas och Amuleks undervisning. Budskap från Äldste Dallin H Oaks. Ett äldre nyckelskriftställe i Alma 7:11-13 citeras av av Vendela och Lydia Nilsson. Julhälsning från UK i Jakobsberg och Marcus Brändh. Julsånger från Clara Herrey.

Alma 6-13
Vecka 50
11-15 dec 2017

Tisdag 12 dec

Alma 6     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 7     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-13. När har försoningen hjälpt dig på ett av de sätt som Alma beskriver i dessa verser? Hur hjälpte dig försoningen vid det tillfället? Hur kan försoningen hjälpa dig med en svårighet som du står inför just nu? Vad kommer du att göra för att förlita dig på försoningen inför den här svårigheten?

  • Vers 14-16, 22-25. Rita en stig i din studiedagbok som löper diagonalt från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet av sidan. Skriv jordelivet längst ner på stigen och Guds rike högst upp på stigen. Skriv längs stigen vad du bör göra och vad du bör vara som för dig till Guds rike.

Onsdag 13 dec

Alma 8      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18-20. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att Herren hjälpte dig att vara rättfärdig och lydig, likt Alma, trots svårigheter.

Alma 9     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-27. Efter att ha kallat folket i Ammonihah till omvändelse, började Alma undervisa dem om att de skulle bereda sig för den tid när Frälsaren skulle komma till jorden. Läs Alma 9:26–27 och markera ord och uttryck som hjälper dig att förstå Frälsarens egenskaper. Vad lär dig de här orden och uttrycken om Frälsaren? 

Alma 10    Läs​   Lyssna   Elevbok

Torsdag 14 dec

Alma 11      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21-27. När har du sett någon avvisa världens lockelser som till exempel Amulek gjorde? Hur inspirerade det dig att vara trofast?

  • Vers 41-45. Skriv hur du känner dig när du tänker på att du ska uppstå och dömas? Hur påverkar din tro på att du ska uppstå och dömas hur du väljer att leva ditt liv varje dag?

Fredag 15 dec

Alma 12      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 22, 24. Vad lärde Alma om Fallets följder?

  • Vers 24-25, 28-33. Hur gör Jesu Kristi försoning det möjligt för oss att övervinna fallets följder?

  • Vers 24, 30, 34, 37. Vad måste vi göra för att bli återlösta?

Alma 13     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 2-6, 10. Vilka karaktärsegenskaper hade de som blev ordinerade till melkisedekska prästadömet? Vad ordinerades de här bärarna av melkisedekska prästadömet till att göra? Hur har du sett bärare av melkisedekska prästadömet göra det här i din församling eller gren och hur har det blivit till välsignelse i ditt liv och andras liv?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Missionärsarbete genom fasta och bön

Alma 6:6

"Dock befalldes Guds barn att ofta samlas och förenas i fasta och mäktig bön för deras själars välfärd som inte kände Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Det viktigaste av allt - Återlösarens ankomst

Alma 7:7

"Ty se, jag säger er att det finns mycket som skall ske. Och se, det finns en sak som är viktigare än allt annat – ty se, den tiden är inte långt borta då Återlösaren skall leva och komma bland sitt folk."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Kristus tar på sig folkets smärta, sjukdomar och synder

Alma 7:11-13

"Och han skall gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord skall kunna uppfyllas som säger att han skall ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han skall ta på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Och han skall ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han skall bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Se Anden vet allt. Ändå lider Guds Son i köttet för att han skall kunna ta på sig sitt folks synder, så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Dopsförbund: Vi får evigt liv när vi...

Alma 7:14-16

"... ni måste omvända er och födas på nytt... bli döpta till omvändelse så att ni kan tvättas rena från era synder... tro på Guds Lamm som tar bort världens synder och som är mäktig att frälsa och rena er från all orättfärdighet... frukta inte, lägg bort varje synd... gå till verket och visa er Gud att ni är villiga att omvända er från era synder och ingå ett förbund med honom om att hålla hans bud... han skall få evigt liv

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Goda råd för ett gott liv

Alma 7:23-24

"Och nu vill jag att ni skall vara ödmjuka och vara undergivna och milda, beredvilliga, fulla av tålamod och långmodighet, vara måttliga i allt, vara noga med att alltid hålla Guds bud, be om allt vad ni står i behov av, både andligt och timligt, och alltid tacka Gud för allt ni får. Och se till att ni har tro, hopp och kärlek, ty då kommer ni alltid att överflöda av goda gärningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Finn nya vägar

Alma 8:18

"Nu hände det sig att sedan Alma hade fått detta budskap från Herrens ängel, återvände han med hast till Ammonihahs land. Och han gick in i staden på en annan väg..."

Alma hade tidigare blivit utkastad från staden Ammonihah. Han blev mycket nedstämd och var på väg att ge upp. Men ängeln inspirerade honom att försöka igen - på ett nytt sätt. När något inte fungerar som det ska i våra liv kan vi också pröva att göra saker på ett nytt sätt - på "en annan väg".

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

De som har fått kunskap om Gud (nephiterna) döms hårdare än andra (lamaniterna)

Alma 9:23

"... om [Nephiterna], som har fått så många välsignelser ur Herrens hand, skulle överträda buden, i strid med det ljus och den kunskap de har, jag säger er att om så skulle bli fallet, om de skulle falla i överträdelse, skulle det bli mycket drägligare för lamaniterna än för dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Profetia: Kristus ska komma och återlösa dem som tror

Alma 9:26-27

"Och inte många dagar härefter skall Guds Son komma i sin härlighet, och hans härlighet skall vara Faderns Enföddes härlighet, full av nåd, rättvisa och sanning, full av tålamod, barmhärtighet och långmodighet, snar att höra sitt folks rop och att besvara deras böner. Och se, han kommer för att återlösa dem som vill bli döpta till omvändelse, genom tro på hans namn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

De rättfärdigas böner gör en stor skillnad

Alma 10:22-23

"Ja, och jag säger er att om det inte hade varit för bönerna från de rättfärdiga som nu bor i landet skulle ni redan nu hemsökas med fullständig undergång... Men det är genom de rättfärdigas böner som ni blir skonade. Om ni därför driver ut de rättfärdiga från er kommer Herren inte att hålla sin hand tillbaka, utan han skall komma emot er i sin brinnande vrede."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Säg inget som strider mot den Helige Anden

Alma 11:21-22

"Därför sade han till Amulek: Vill du svara på de frågor som jag skall ställa till dig? Och Amulek sade till honom: Ja, om det är enligt Herrens Ande som är i mig. För jag säger inget som strider mot Herrens Ande."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen