top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 1 feb

Seminarie TV 4: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 2 feb

L&F 10:1-45    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.5: Vad befallde Herren profeten Joseph Smith att göra för att undkomma Satan och dem som tjänar honom?

 • v.43: Vilken viktigt sanning ville Herren att Joseph skulle förstå?

 • v.44-45: Varför är Nephis mindre plåtar av större värde än det som gick förlorat med det 116-sidiga manuskriptet?

_________________________

Onsdag 3 feb

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

 • Princip 1 (Punkt 5-7): Hur kan du handla i tro när du upptäcker ny information eller har frågor om kyrkans lära, trosutövning eller historia som kan vara svåra att förstå?

 • Princip 2 (Punkt 8-10): Vad innebär det att granska uppfattningar och frågor utifrån ett evigt perspektiv?

 • Punkt 13-17: Vad är några konkreta saker som du kan göra för att hjälpa andra förvärva andlig insikt?

_________________________​

Torsdag 4 feb

L&F 10:46-70    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v. 47. Är det sant det som står i versen? Hur har du märkt det i ditt eget liv?

 • v. 65-70. Vad innebär det för dig att vara "av min kyrka"?

_________________________

Fredag 5 feb

L&F 11    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • Läs inledningen för Läran och förbunden 11. Vilken person ville delta i Herrens verk?  Läs också vers 27. Vem mer har Herren uppmanat att hjälpa till i hans verk?

 • L&F 11:8-14: Vad kan jag göra för att ”bli medlet till att göra mycket gott” i min generation?

 • L&F 11:21-22: Vad mer behövde Hyrum göra innan han kunde bli en effektiv missionär och lärare i evangeliet?

Läran och förbunden 10-11
Vecka 5
1-5 feb 2021
Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 10: Herren uppenbarar vad som hände med de 116 förlorade sidorna till Mormons bok översättning. Satan söker att förgöra Guds verk, men Herrens kyrka ska byggas och hans ord nå ut till alla människor.

L&F 11: Uppenbarelse till Hyrum Smith. Alla som har en önskan är kallade att bygga upp Sion. Förlita dig på Anden. Samla Guds ord i hjärtat innan du förkunnar det.

ne12oct10-ALL-6-tips-for-scripture-study

Seminarie TV 4: Läran och förbunden 10-11

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram höjdpunkter.

Kom och följ mig: Ett förunderligt verk

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

L&F 10-11: Guds reservplan

Gud har alltid en plan för att hjälpa oss ur svåra situationer. Video från Scripture Project. 

Veckans video

Guds verk

Berättelsen om Martin Harris och det förlorade manuskriptet och hur Gud löste situationen. 

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Spring inte fortare än vad du kan

Läran och förbunden 10:4

"Löp inte fortare och arbeta inte mer än du har fått kraft och medel till för att kunna översätta, men var flitig intill änden."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Be alltid

Läran och förbunden 10:5

"Be alltid, så att du kan avgå med seger, ja, så att du kan besegra Satan och så att du kan undkomma Satans tjänares händer, som stöder hans verk."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Satan är förgöraren

Läran och förbunden 10:24-27

"Ja, han hetsar deras hjärtan till vrede mot detta verk, ja, han säger till dem: ”Bedra och ligg i bakhåll för att fånga så att ni kan förgöra, se, det finns inget ont i det.” Och på så sätt smickrar han dem och säger dem att det inte är någon synd att ljuga för att kunna beslå en person med lögn, så att de kan förgöra honom. Och på så sätt smickrar han dem och leder dem bort, tills han drar ner deras själar till helvetet, och på så sätt får han dem att själva fastna i sin egen snara. Och på så sätt går han upp och ner, hit och dit på jorden och försöker förgöra människors själar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Att ljuga är allvarligt i Guds ögon

Läran och förbunden 10:28

"Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Ve den som ljuger för att bedra därför att han tror att någon annan ljuger för att bedra, för sådana är inte förskonade från Guds rättvisa."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Guds visdom är större än djävulens list

Läran och förbunden 10:43

"Jag kommer inte att tillåta dem att förgöra mitt verk, nej, jag ska visa dem att min visdom är större än djävulens list."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Ge akt på Guds levande ord

Läran och förbunden 11:2 (12:2; 14:2)

"Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord som är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mina ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Skördetiden är här (tid för missionärsarbete)

Läran och förbunden 11:3-4 (12:3-4; 14:3-4)

"Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga skäran av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike. Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Bygg upp Sion och kalla till omvändelse

Läran och förbunden 11:6-9 (12:6; 14:6)

"Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta Sions sak. Sök inte efter rikedomar utan efter visdom... Alldeles som du önskar av mig skall det ges åt dig, och om du önskar skall du bli medlet till att göra mycket gott i detta släktled. Tala inte om något annat än omvändelse till detta släktled. Håll mina bud och hjälp till att frambringa mitt verk enligt mina befallningar, och du skall bli välsignad."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Förlita dig på Anden - som upplyser ditt förstånd

Läran och förbunden 11:12-13

"Förlita dig på den Ande som leder till att göra gott – ja, till att handla rättfärdigt, att vandra i ödmjukhet och att döma rättfärdigt, och detta är min Ande. Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Jag skall ge dig av min Ande, som skall upplysa ditt förstånd, vilket skall fylla din själ med glädje."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Sök Guds ord innan du förkunnar det

Läran och förbunden 11:21, 26

"Sök inte efter att förkunna mitt ord utan sök först efter att få mitt ord, och sedan skall din tunga lossas. Därefter skall du, om du önskar det, få min Ande och mitt ord, ja, Guds kraft till att övertyga människorna."

"Samla därför mitt ord i ditt hjärta till dess tiden kommer då det är enligt min visdom att du skall gå ut."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-5:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

 L&F 11:26 "Samla därför mitt ord i ditt hjärta"

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page