top of page
1 NEPHI 15-22
Vecka 5
27-31 jan 2020
Veckans läsning

Tisdag 28 jan

1 Nephi 16     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 16:1-5.  Skriv en lista i din studiedagbok över vad du kan göra för att lyda även när sanningen tycks hård och ”skär [dig] rakt i hjärtat”. Varför tror du att en del ungdomar har svårt att lyda vissa sanningar? Jämför din lista med vad Nephi sade till Laman och Lemuel.

Onsdag 29 jan

1 Nephi 17     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 17:45.  Enligt denna vers, och enligt annat du vet om Laman och Lemuel, varför var de "så känslolösa att [de] inte kunde förnimma [Guds] ord”. Hur kan synd hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan? Vad annat kan hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan? 

Torsdag 30 jan

1 Nephi 18     Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 18:9-11.  Ibland drabbas vi av andra människors dåliga upppträdande. Hur kan vi hantera det? Vad kan vi lära av hur Nephi hanterade detta? 

1 Nephi 19     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 19:18–19, 23. Vad ville Nephi förmå sitt folk och alla som läser Mormons bok att göra? Varför var detta så viktigt?

Fredag 31 jan

1 Nephi 20   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 20:19-16.  Vad var Herrens budskap till folket trots att de tidigare varit upproriska? Varför då? Vad ville Herren att hans förbundsfolk skulle göra?

1 Nephi 21   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 21:14-16.  Varför tror du att människor ibland tycker att Herren har glömt dem?  Vad tror du det innebär att vara inristad på Frälsarens handflator? Hur hjälper det här dig att uppskatta Frälsarens lidande på korset? Vilka upplevelser har hjälpt dig förstå att Herren inte har glömt dig?

1 Nephi 22   Läs   Lyssna   Elevbok

Please reload

Sammanfattning

Lehis familj fortsätter sin resa genom ödemarken. Genom svåra prövningar kommer de efter åtta år till platsen Ymnighet, med hjälp av vägvisaren Liahona. Där bygger de en båt som tar dem till det utlovade landet. Nephi möter ofta motstånd från sina bröder. Han uppmanar dem ständigt till rättfärdighet. Nephi citerar Jesaja för att leda oss till Kristus och påminna om våra förbund med Gud.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans filmer

STV 4: 1 Nephi 16-22

(10:21) Sammanfattning av veckans läsning samt tankar om nyckelläran: Gudomen.  Med Louis Herrey.

STV (äldre avsnitt): 1 Nephi 15-22

(20:18) Kristus hjälper oss i svåra stunder.Personlig inspiration och uppenbarelse. Att tillämpa skrifterna.

Gud leder Lehis familj genom vildmarken: 1 Nephi 16

(16:24) Ett förunderligt kompass, Liahona, ges till Lehi av Herren. Den leder deras väg i vildmarken, men fungerar bara när familjen är rättfärdig. 

Gud befaller Nephi att bygga ett skepp: 1 Nephi 17-18

(15:19) Nephi bygger ett skepp med Herrens hjälp. Laman och Lemual hjälper till, efter att ha tillrättavisats av Anden.

Resan till det förlovade landet: 1 Nephi 18

(13:01) Lehis och Ismaels familj seglar äntligen iväg till det förlovade landet. De möter svåra prövningar på vägen, men kommer fram med Herrens hjälp.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 5-9:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

 Nyckellära: Gudomen
Herren med små medel kan åstadkomma stora ting.
1 Nephi 16:29
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Liahona - Gud åstadkommer stort med små medel

1 Nephi 16:10, 16, 28-29

"[Lehi] såg till sin stora förvåning på marken ett runt klot tillverkat med utsökt konstfärdighet, och det var av fin mässing. Och i klotet fanns två visare, och den ena visade den väg vi skulle färdas i vildmarken... Och vi följde klotets anvisningar som ledde oss genom de mer fruktbara delarna av vildmarken... jag, Nephi, såg att visarna som var i klotet fungerade alltefter den tro och flit och uppmärksamhet vi ägnade dem... Och sålunda ser vi att Herren med små medel kan åstadkomma stora ting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Gud stärker oss så att vi kan hålla buden

1 Nephi 17:3 (se 1 Nephi 3:7)

"Och om så är att människobarnen lyder Guds befallningar ger han dem näring och stärker dem och förser dem med medel varmed de kan utföra det som han har befallt dem. Sålunda försåg han oss med medel medan vi vistades i vildmarken."

1 Nephi 17:50

"Om Gud har befallt mig att göra allt, så skulle jag kunna göra det."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Anden, inte änglar, leder oss till omvändelse

1 Nephi 17:45, 52

"Ni är snara att göra ont, men sena att komma ihåg Herren er Gud. Ni har sett en ängel, och han talade till er. Ja, ni har hört hans röst tid efter annan... men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord."

"... de tystades och inte kunde tvista med mig. Inte heller vågade de bära hand på mig... Så mäktig var Guds Ande, och så hade den påverkat dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Gå ofta till templet - få se stora ting

1 Nephi 18:3

"Och jag, Nephi, gick ofta upp på berget, och jag bad ofta till Herren, varför Herren visade mig stora ting."

"Berget" är ofta en symbol för templet, en plats de forna profeterna gick för att få uppenbarelse när det inte fanns något fysiskt tempel att gå till.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Nephi vill att vi minns Kristus och hans kärleksfulla försoning

1 Nephi 19:8-9, 18

"Och se, han kommer, enligt ängelns ord, sex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem. Och världen skall på grund av sin ondska akta honom för intet. Därför gisslar de honom, och han låter det ske. Och de slår honom, och han låter det ske. Ja, de spottar på honom, och han låter det ske på grund av sin kärleksfulla godhet och sitt tålamod med människobarnen."

"Och jag, Nephi, har skrivit detta till mitt folk för att om möjligt kunna förmå dem att komma ihåg Herren, sin Återlösare."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Skrifterna ger nytta, lärdom och stärker vår tro på Kristus

1 Nephi 19:23

"Och jag läste mycket för dem av det som stod skrivet i Moseböckerna. Men för att än mer kunna förmå dem att tro på Herren sin Återlösare läste jag för dem det som skrivits av profeten Jesaja. Ty jag tillämpade all helig skrift på oss för att det skulle kunna vara oss till nytta och lärdom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Det finns ingen frid för de ogudaktiga

1 Nephi 20:18, 20, 22

"O, att du hade hörsammat mina befallningar! Då hade din frid varit som en flod och din rättfärdighet som havets vågor."

"Dra ut från Babylon..."

"... finns det ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren."

Nyckellära:  Buden

Herren förbarmar sig över sitt folk och leder dem.

1 Nephi 21:10

"De skall varken hungra eller törsta, inte heller skall vare sig hettan eller solen skada dem, ty han som förbarmar sig över dem skall leda dem, ja, till vattenkällor skall han föra dem."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Herren överger oss aldrig - vi är tecknade på hans handflator

1 Nephi 21:14-16

"Men se, Sion har sagt: Herren har övergivit mig och min Herre har glömt mig – men han skall visa att det har han inte. Ty kan en kvinna glömma sitt dibarn så att hon inte har medlidande med sitt skötes son? Ja, de kan glömma, men jag skall inte glömma dig, o Israels hus. Se, jag har inristat dig på mina handflator. Dina murar står alltid inför mina ögon."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Profeterna får uppenbarelser genom Anden

1 Nephi 21:14-16

" Se, det uppenbarades för profeten genom Andens röst, ty genom Anden tillkännages allt för profeterna som skall ske människobarnen i köttet."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Varför Satan inte längre kommer ha makt över oss

1 Nephi 22:15, 26

"... tiden kommer med hast då Satan inte längre har makt över människobarnens hjärtan."

"Och tack vare hans folks rättfärdighet har Satan ingen makt. Därför kan han inte släppas lös på många år, ty han har ingen makt över folkets hjärtan, ty de lever i rättfärdighet, och Israels Helige regerar."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page