top of page
Veckans läsning

Måndag 2 dec

Seminarie TV 16 (Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 3 dec

Johannes 9  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-2: Vilken fråga ställde lärjungarna angående orsaken till att mannen föddes blind?, v.3-5: Vad lärde Frälsaren om denne mans blindhet?, Vad tror du menas med att ”Guds gärningar skulle uppenbaras på honom”?, Vilken sanning om våra motgångar lär vi oss av Frälsarens undervisning i dessa verser?, v.9, 17, 33: Sök efter uttryck som beskriver mannens syn eller kunskap om vem Jesus var. v.36-38: Hur såg mannen till sist på Frälsaren?

Onsdag 4 dec

Johannes 10  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.14: Hur benämnde Jesus sig själv?, På vilket/vilka sätt är ”den gode herden” ett passande namn för Frälsaren?, v.1-15: Vad sa Frälsaren att en god herde gör?, v.16: Vad sa Frälsaren att han skulle göra för sina får?Vad säger den här versen om var hans får finns?, v.17-18: Vad lär du dig om Frälsaren i dessa verser?, v.25-30: Hur beskrev Frälsaren sina får?

Torsdag 5 dec

Johannes 11  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-3: Vilken motgång drabbade några av Jesu vänner av?, v.4-7: Hur reagerade Jesus på budet att Lasarus var sjuk?, v.17: Hur länge hade Lasarus varit död när Jesus tillslut kom till Betania?, v.21-27: Vilka av Martas ord antyder att hon valde att utöva tro på Jesus Kristus under denna motgång?, Vad kan vi lära oss från Martas exempel om vad vi kan göra när vi drabbas av motgångar?, v.32: Hur visar Marias ord hennes tro på Frälsaren?, v.38-46: Vad gjorde Frälsaren?

Fredag 6 dec

Johannes 12  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.10-11: Vad ville översteprästerna göra med Lasarus? Varför?, v.17-19: Vad gjorde folket, som hade hört talas om att Jesus uppväckte Lasarus från de döda, under Frälsarens intåg i Jerusalem?, v.27: Vad var Jesus villig att göra fastän hans själ var ”i djup ångest”?, v.28: Vad bad Jesus om?, v.32: Vilket samband har Jesus ord med hans försoning?, v.37: Vad lärde dig om förhållandet mellan underverk och tro på Jesus Kristus?, v.46: Hur kan de som tror på Jesus Kristus bli välsignade?

Please reload

Vecka 49
2-6 dec 2019
JOHANNES 9-12

Bakgrund

Jesus fortsätter sin undervisning bland folket, bland annat att de borde se honom som sin "Gode Herde". Han hade tidigare sagt att han också är "Världens Ljus" och att all makt är given honom från Fader. Nu får folket se bevis på det när han botar en blind man samt uppreser Lasaros från det döda. Till sist rider han in i Jerusalem på ett åsneföl, i förberedelse för sitt försoningsverk.

Jesus botar en blindfödd man

Johannes 9

Har du någonsin gått vilse eller varit utan ljus mitt i natten? Hur skulle du vilja beskriva dina känslor? Herrens mission var att lysa upp en förmörkad värld. Han öppnade bokstavligen ögonen på en blindfödd man, vilket var en symbol för kraften i hans mission. Ser du i Johannes 9 hur människor såg bara mörker trots att ”världens ljus” sken på dem?

Jesus Kristus är den Gode Herden

Johannes 10

Goda herdar kändes igen på det trofasta sätt varpå de tog hand om och beskyddade sina får. I Johannes 10 kan du läsa om hur Jesus använde välkända tankar om får och herdar för att undervisa om sitt förhållande till sina efterföljare. Dessutom får vi också veta vad Jesus sade om dem som vägrade att ta emot hans lärdomar och försökte fördöma honom. 

Lasaros uppväcks från de döda

Johannes 11

Jesus sa till dem som inte trodde på hans ord att hans verk vittnade om vem han var (se v 25, 32, 37–38). Uppväckandet av Lasaros från de döda var kanske den bästa möjligheten för de otroende att få ett vittnesbörd om att Jesus verkligen var deras Messias. Johannes berättelse vittnar inte bara om Jesu makt utan också om hans kärlek och omtanke.

Jesu sista offentliga vittnesbörd

Johannes 12

Maria, Lasarus syster, smörjer Jesu fötter som en förberedelse för hans närstående begravning. Han rider in i Jerusalem på ett åsneföl. Inför folket bär han sitt sista vittnesbörd om att han är ljuset sänt till världen. Och åter igen vittnar han om att det är Fadern som har sänt honom; de som ser Jesus ser också Fadern.

Please reload

Seminarie TV 16: Johannes 9-12

(22:31) En STV julspecial presenterad av Miriam Ahlström. Louis Herrey: Kristus öppnar våra ögon. Äldste Ballard: Lyssna till den Gode Herdens röst. Alexandra Tittus: Kraften i ett eget vittnesbörd. Unga vuxna gör missionärsarbete. Marcus Brändh: Vilken gåva ger vi till Jesus? Franska seminarielärare sjunger julsånger.

Jesus botar en blindfödd

(Johannes 9:1-41)(7:47)

Den gode herden

(Johannes 10:1-18)(3:18)

Jesus uppväcker Lasarus

(Johannes 11:1-44)(7:52)

Please reload

Video

Jesu Kristi försoning

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 47-51.

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelläror

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om Jesu Kristi försoning

 • Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila.

 • Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.

 • Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.

Andra Nyckelskriftställen om Jesu Kristi försoning

Jesaja 1:18; Jesaja 53:3–5; Mosiah 3:19; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Helaman 5:12; Ether 12:27; L&F 18:10–11; L&F 19:16–19; L&F 58:42–43.

Andra verser om Jesu Kristi försoning

Joh. 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&F 19:23; L&F 76:40–41.

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Bara Gud kan rädda oss från svåra situationer

Johannes 9:1-3

"När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: 'Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?' Jesus svarade: 'Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.' "

Vi lär oss två saker här: 1) Vi ska inte döma andra som hamnat i en svår situation; 2) Ibland händer det svåra saker i livet som endast Gud, genom försoningen, kan rädda oss från. Han är den enda som kan hjälpa oss att "se" igen.

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Kristus är Världens Ljus

Johannes 9:5

"När jag är i världen, är jag världens ljus."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Jesus öppnar våra ögon

Johannes 9:24-25, 30, 32-33

"De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: 'Ge Gud äran! Vi vet att [Jesus] är en syndare.' Han svarade: 'Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser... Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon!.. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Hur vet man om en profet kommer från Gud?

Johannes 9:32-33

"Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen [Jesus] inte vore från Gud, kunde han ingenting göra."

På samma sätt som detta är ett enkelt test att avgöra om Jesus vara sänd av Gud kan man tillämpa samma princip på profeter: Det finns inga goda gärningar eller mirakel de kan utföra om inte Gud är med dem. Till exempel, Joseph Smith skulle aldrig kunna översätta Mormons bok - som ur mänsklig synvinkel var omöjligt - om inte Gud var med honom.

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Tror du på Människosonen?

Johannes 9:32-33

"Tror du på Människosonen?' Han svarade: 'Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.' Jesus sade: 'Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.' Då sade mannen: 'Jag tror, Herre.' "

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

På vilka sätt är Jesus den Gode Herden?

Johannes 10: 1-16

Hur är en sann herde? På vilket sätt borde han ta hand om dina får? Jesus förklarar på vilka sätt han är den sanne och Gode Herden:

(3) "...fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem." 

(4) "När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst."

(7-9) "Jag är dörren till fåren... Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete." 

(10) "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." 

(11) "Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren."

(14) Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

På vilka sätt är vi sanna får?

Johannes 10:26-28

"Men ni [fariséer och skriftlärda] tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vilka är Jesu "andra får" som också ska höra hans röst?

Johannes 10:16

"Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde."

Vilka är dessa andra får? Jesus ger själv svaret när han besöker nephiterna efter sin uppståndelse: "Och sannerligen säger jag er att ni är de om vilka jag sade: Andra får har jag, som inte hör till den här hjorden. Också dem måste jag leda, och de skall höra min röst, och det skall bli en hjord och en herde." (3 Nephi 15:21)

Inte nog med detta, Jesus säger att det till och med finns fler "andra får": "Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Men jag har fått en befallning av Fadern att jag skall gå till dem, och att de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem." (3 Nephi 16:1-3)

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Jesus har makt över liv och död

Johannes 10: 17-18

"Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Sonen och Fadern är ett

Johannes 10: 29-30

"Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka [fåren] ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett."

Jesus menar inte att han och Fadern är en och samma person (som den falska Treenighetsläran säger). I sammanhanget förstår vi att han menar att de är förenade i ett och samma syfte: i omvårdnaden av "fåren".

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Vi är gudar

Johannes 10: 32-36

"Jesus sade till dem: 'Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?' Judarna svarade: 'Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.' Jesus svarade dem: 'Står det inte skrivet i er lag: "Jag har sagt att ni är gudar?" Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar... hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son.' "

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Kristus är uppständelsen och livet - tro det och lev för evigt

Johannes 11:25-26

"Jesus sade: 'Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.' "

Nyckellära: Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna

Johannes 12:12-15

"Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: 'Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.' Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står skrivet:  'Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl.' "

Detta är en direkt uppfyllelse av Sakarias profetia om Messias i Gamla testamentet. (se Sak 9:9)

Nyckellära: Gudomen, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Ska vi hata vårt liv?

Johannes 12:25-26

"Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom. "

Ska vi hata vårt liv? Detta är bara ett talesätt. Jesus menar att vi ska förlora oss själva i tjänandet av Gud och våra medmänniskor och inte sätta oss själva först.

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Fadern förhärligar Sonens namn

Johannes 12:27-28

"Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt."

Detta måste ha varit en oerhörd tröst för Jesus att höra: att Jesus i denna svåra stund kände sin Faders kärlek och fulla förtroende. Dessutom, denna vers är ännu ett bevis som talar emot Treenighetsläran. Hur kan Faders röst höras från himlen om han är samma person som Jesus?  Detta kunde bara ske om Fadern och Sonen var två åtskilda personer.

Nyckellära: Gudomen, Jesu Kristi försoning

Vandra i ljuset - Kristi ljus

Johannes 12:35-36

"Jesus sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.  Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

bottom of page