Veckans läsning

Måndag 2 dec

Seminarie TV 16 (Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 3 dec

Johannes 9  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-2: Vilken fråga ställde lärjungarna angående orsaken till att mannen föddes blind?, v.3-5: Vad lärde Frälsaren om denne mans blindhet?, Vad tror du menas med att ”Guds gärningar skulle uppenbaras på honom”?, Vilken sanning om våra motgångar lär vi oss av Frälsarens undervisning i dessa verser?, v.9, 17, 33: Sök efter uttryck som beskriver mannens syn eller kunskap om vem Jesus var. v.36-38: Hur såg mannen till sist på Frälsaren?

Onsdag 4 dec

Johannes 10  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.14: Hur benämnde Jesus sig själv?, På vilket/vilka sätt är ”den gode herden” ett passande namn för Frälsaren?, v.1-15: Vad sa Frälsaren att en god herde gör?, v.16: Vad sa Frälsaren att han skulle göra för sina får?Vad säger den här versen om var hans får finns?, v.17-18: Vad lär du dig om Frälsaren i dessa verser?, v.25-30: Hur beskrev Frälsaren sina får?

Torsdag 5 dec

Johannes 11  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-3: Vilken motgång drabbade några av Jesu vänner av?, v.4-7: Hur reagerade Jesus på budet att Lasarus var sjuk?, v.17: Hur länge hade Lasarus varit död när Jesus tillslut kom till Betania?, v.21-27: Vilka av Martas ord antyder att hon valde att utöva tro på Jesus Kristus under denna motgång?, Vad kan vi lära oss från Martas exempel om vad vi kan göra när vi drabbas av motgångar?, v.32: Hur visar Marias ord hennes tro på Frälsaren?, v.38-46: Vad gjorde Frälsaren?

Fredag 6 dec

Johannes 12  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.10-11: Vad ville översteprästerna göra med Lasarus? Varför?, v.17-19: Vad gjorde folket, som hade hört talas om att Jesus uppväckte Lasarus från de döda, under Frälsarens intåg i Jerusalem?, v.27: Vad var Jesus villig att göra fastän hans själ var ”i djup ångest”?, v.28: Vad bad Jesus om?, v.32: Vilket samband har Jesus ord med hans försoning?, v.37: Vad lärde dig om förhållandet mellan underverk och tro på Jesus Kristus?, v.46: Hur kan de som tror på Jesus Kristus bli välsignade?

Please reload

Vecka 49
2-6 dec 2019
JOHANNES 9-12

Bakgrund

Jesus fortsätter sin undervisning bland folket, bland annat att de borde se honom som sin "Gode Herde". Han hade tidigare sagt att han också är "Världens Ljus" och att all makt är given honom från Fader. Nu får folket se bevis på det när han botar en blind man samt uppreser Lasaros från det döda. Till sist rider han in i Jerusalem på ett åsneföl, i förberedelse för sitt försoningsverk.

Jesus botar en blindfödd man

Johannes 9

Har du någonsin gått vilse eller varit utan ljus mitt i natten? Hur skulle du vilja beskriva dina känslor? Herrens mission var att lysa upp en förmörkad värld. Han öppnade bokstavligen ögonen på en blindfödd man, vilket var en symbol för kraften i hans mission. Ser du i Johannes 9 hur människor såg bara mörker trots att ”världens ljus” sken på dem?

Jesus Kristus är den Gode Herden

Johannes 10

Goda herdar kändes igen på det trofasta sätt varpå de tog hand om och beskyddade sina får. I Johannes 10 kan du läsa om hur Jesus använde välkända tankar om får och herdar för att undervisa om sitt förhållande till sina efterföljare. Dessutom får vi också veta vad Jesus sade om dem som vägrade att ta emot hans lärdomar och försökte fördöma honom. 

Lasaros uppväcks från de döda

Johannes 11

Jesus sa till dem som inte trodde på hans ord att hans verk vittnade om vem han var (se v 25, 32, 37–38). Uppväckandet av Lasaros från de döda var kanske den bästa möjligheten för de otroende att få ett vittnesbörd om att Jesus verkligen var deras Messias. Johannes berättelse vittnar inte bara om Jesu makt utan också om hans kärlek och omtanke.

Jesu sista offentliga vittnesbörd

Johannes 12

Maria, Lasarus syster, smörjer Jesu fötter som en förberedelse för hans närstående begravning. Han rider in i Jerusalem på ett åsneföl. Inför folket bär han sitt sista vittnesbörd om att han är ljuset sänt till världen. Och åter igen vittnar han om att det är Fadern som har sänt honom; de som ser Jesus ser också Fadern.

Please reload

Seminarie TV 16: Johannes 9-12

(22:31) En STV julspecial presenterad av Miriam Ahlström. Louis Herrey: Kristus öppnar våra ögon. Äldste Ballard: Lyssna till den Gode Herdens röst. Alexandra Tittus: Kraften i ett eget vittnesbörd. Unga vuxna gör missionärsarbete. Marcus Brändh: Vilken gåva ger vi till Jesus? Franska seminarielärare sjunger julsånger.

Jesus botar en blindfödd

(Johannes 9:1-41)(7:47)

Den gode herden

(Johannes 10:1-18)(3:18)

Jesus uppväcker Lasarus

(Johannes 11:1-44)(7:52)

Please reload

Video

Jesu Kristi försoning

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 47-51.

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelläror

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om Jesu Kristi försoning

 • Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila.

 • Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.

 • Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.

Andra Nyckelskriftställen om Jesu Kristi försoning

Jesaja 1:18; Jesaja 53:3–5; Mosiah 3:19; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Helaman 5:12; Ether 12:27; L&F 18:10–11; L&F 19:16–19; L&F 58:42–43.

Andra verser om Jesu Kristi försoning

Joh. 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&F 19:23; L&F 76:40–41.

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Bara Gud kan rädda oss från svåra situationer

Johannes 9:1-3

"När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: 'Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?' Jesus svarade: 'Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.' "

Vi lär oss två saker här: 1) Vi ska inte döma andra som hamnat i en svår situation; 2) Ibland händer det svåra saker i livet som endast Gud, genom försoningen, kan rädda oss från. Han är den enda som kan hjälpa oss att "se" igen.

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Kristus är Världens Ljus