Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-51:

Jesu Kristi försoning

MOSIAH 26-29
Vecka 48
27 nov - 1 dec 2017

Tisdag 28 nov

Mosiah 26     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21-31. Dessa verser lär oss tre principer: 1) Biskopar och grenspresidenter företräder Herren när de hjälper oss att omvända oss och få förlåtelse. 2) Bekännelse av våra synder leder till förlåtelse. 3) Vi måste förlåta andra för att Herren ska förlåta oss. 

  • Välj två av nedanstående situationer och skriv i din studiedagbok hur verserna och principerna (här ovan) som du har studerat i dag kunde hjälpa personen i situationen i fråga: a) En ung kvinna har begått en allvarlig synd men vågar inte prata med biskopen. b) En ung man vill omvända sig men vet inte hur. c) En ung kvinna upprepar en synd som hon begått tidigare och är orolig för att Herren kanske inte förlåter henne igen. d) En ung man beslutar sig för att omvända sig men vägrar att förlåta någon som har gjort orätt mot honom.

Onsdag 29 nov

Mosiah 27     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-14. Varför kom ängeln till Alma den yngre och Mosiahs söner? Vad lär du dig om bön i dessa verser? När kände du senast att dina böner hjälpte någon annan, eller när någon annans böner hjälpte eller stärkte dig på något vis?

  • Vers 24-26. Vad måste vi göra för att ändra våra liv, och vad kommer Herren då göra för oss? Vad innebär det att bli född på nytt?

Torsdag 30 nov

Mosiah 28     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-4. I dessa verser kan vi lära oss följande princip: När vår omvändelse fördjupas får vi en starkare önskan att berätta om evangeliet. Förklara med egna ord och från verserna du läst varför det är så. 

Mosiah 29     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 32-34. Kung Mosiah ville att folket skulle leva i ett land med "lika rättigheter" och där alla skulle "bära sin del". Varför är dessa principer fortfarande viktiga för oss i denna tid? Vad gör du för att bära upp din del?

Fredag 1 dec

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

OBS. Om fredag är en hemstudiedag för er klass, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Herren förlåter oss om vi omvänder oss

Mosiah 26:22-23

"Ty se, detta är min kyrka. Var och en som döps skall döpas till omvändelse. Och var och en som ni tar emot skall tro på mitt namn, och honom skall jag villigt förlåta. Ty det är jag som tar på mig världens synder. Ty det är jag som har skapat dem, och det är jag som beviljar honom som tror intill änden en plats på min högra sida."

Mosiah 26:29

"Ja, och närhelst mitt folk omvänder sig skall jag förlåta dem deras överträdelser mot mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Ett erkännande av synder (inför en biskop om så behövs) ger syndernas förlåtelse

Mosiah 26:29

"... var och en som syndar mot mig, honom skall du döma enligt de synder han har begått. Och om han bekänner sina synder inför dig och mig, och omvänder sig i sitt hjärtas uppriktighet, skall du förlåta honom, och även jag skall förlåta honom."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Förlåt varandra - eller drabbas av fördömmelse

Mosiah 26:29

"Och ni skall även förlåta varandras överträdelser, ty sannerligen säger jag dig att han som inte förlåter sin nästas överträdelser då denne säger att han ångrar sig, han har bragt sig själv under fördömelse."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Regler för medlemmar: förföljelser och ojämlikhet inte tillåtet

Mosiah 27:3

"Och till alla församlingar utgick en sträng befallning att inga förföljelser skulle förekomma bland dem och att jämlikhet skulle råda bland alla människor,"

Nyckellära:  Buden

Regler för medlemmar: undvik högmod, älska din nästa, arbeta hårt

Mosiah 27:4

"att de inte skulle låta högmod eller uppblåsthet störa deras frid och att varje människa skulle akta sin nästa som sig själv och arbeta med egna händer för sitt uppehälle."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Regler för medlemmar: inget betalt prästerskap i kyrkan

Mosiah 27:5

"Ja, och alla deras präster och lärare skulle arbeta med sina egna händer för sitt uppehälle under alla förhållanden, utom vid sjukdom eller i stor nöd."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Inget kan största kyrkan - utom medlemmarnas överträdelser

Mosiah 27:13

"Herren har ju sagt: Detta är min kyrka, och jag skall upprätta den, och ingenting skall störta den, utom mitt folks överträdelse."

Nyckellära:  Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 26-29

Efter en tid av framgång för kyrkan är det många som förleds att synda. Några av kyrkans värsta motståndare är Mosiahs fyra söner och Alma den yngre. Dessa omvänder sig efter en ängels besök. De går till lamaniterna för att predika evangeliet. Kungadömet upphör och Alma den äldre blir landets första överdomare. 

STV 14: Mosiah 26-29

(7:22) Äldste Patrick Boutoille, områdes-sjuttio från Frankrike, ger ett fint budskap om skriftstudier.
Luleås seminarieelever presenterar en dramatisering av Alma den yngres och Mosiahs söners ogudaktighet och omvändelse.
Några tänkvärda frågeställningar att diskutera kring veckans skriftblock.

Seminarie TV

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215