Läran och förbunden 77-83
Vecka 49
 3-7 december 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Please reload

Om vi gör vad Herren ber oss och håller våra förbund - som vi bl a slöt vid dopets vatten - är han bunden att välsignas oss (L&F 82:10)

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Please reload

Sammanfattning

Uppenbarelser som ges till Joseph Smith under tidig vår 1832 som innehåller en blandning av lärdomar och instruktioner. Herren svarar på frågor om Uppenbarelseboken, bl a att allt skapat har en ande (kap. 77). Ett förrådshus ska inrättas för de fattiga, ett sätt att skapa jämlikhet, såsom man lever i den celestiala världen. Vi är också befallda att vara tacksamma (kap. 78). Flera bröder kallas att predika (kap. 79-80). Frederick G Williams, som kallas att vara rådgivare åt Joseph Smith, befalls att alltid be samt vara trofast och hjälpa de svaga (kap. 81). Viktiga principer lyfts fram (kap. 82-83) såsom förlåtelse, det krävs mycket av den som vet mycket, Herren är bunden när vi gör vad han säger, sträva efter sin nästas fördel samt männens ansvar att försörja.

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 78:19

"Och den som tar emot allt med tacksamhet skall härliggöras, och den här jordens goda skall tillfalla honom, till och med hundrafalt, ja, mera."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 82:10

"Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte."

Nyckellära: 

Förrättningar och förbund

Seminarie TV

STV 15: Läran & förbunden 77-83

Undervisning av Louis Herrey, Roy Tunnicliffe, Mark Schütze, Äldste Williams & Svensson samt seminarieelever från Borås.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-49:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 
Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215