Läran och förbunden 72-76
Vecka 48
 26-30 november 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 26 november

Seminarie TV 14: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 27 november

L&F 72    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 73    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 74    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 72:8-9: Vem kallades till ny biskop i Ohio (när Edward Partridge flyttade till Missouri)? Vem var det som valde honom för det ämbetet?

  • L&F 73:3-4: Vad skulle Joseph Smith och Sidnety Rigdon åter fokusera på?

  • L&F 74:1 Kan en person frälsas genom sin make eller makas rättfärdighet?, v.2-6: Varför underlättar det att gifta sig med någon som delar din tro?, v.7: Vad sa Herren om små barn?

Onsdag 28 november

L&F 75    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3-4: Vad ville Herren att äldsterna skulle göra när de predikade evangeliet?, Varför tror ni att det är viktigt att Herrens missionärer tjänar honom på dessa sätt?, v.5: Vad lovade Herren dem som trofast förkunnar hans evangelium?, v.11, 13-14: Vilket löfte upprepade Herren till de olika missionärsparen?, v.29: Vilket råd gav Herren i denna vers?

Torsdag 29 november

L&F 76:1-49    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-5: Beskriv några egenskaper som Jesus Kristus har., v.6-9: Vilka välsignelser får de som vördar och tjänar Herren?, v.10: Försök beskriva Andens inflytande med egna ord., v.15-19: Vad gjorde Joseph Smith och Sidney Rigdon som förberedde dem för att ta emot kunskap om skrifterna genom uppenbarelse?, v.20-24: Vad fick Joseph och Sidney se/höra/lära sig?, v.25: Vad var konsekvensen av Lucifers uppror mot vår himmelske Fader och Jesus Kristus?, v.30-35: Vilka val ledde till att vissa blev förtappelsens söner?

Fredag 30 november

L&F 76:50-119    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.51-53: Vad krävs för att bli en celestial person? v.69-70: Vad mer krävs för att kvalificera oss för det celestiala riket?, v.71: Hur skiljer sig det terrestriala rikets härlighet från det celestiala rikets härlighet, enligt den här versen? v.72-80: Vem/vilka kommer att ärva det terrestriala riket?, v.81-83, 101, 103: Vem/vilka kommer att ärva det telestiala riket?, v.111: Vad avgör vilket härlighetsrike vi kommer att ärva?, v.91-98: Hur skiljer sig det celestiala rikets härlighet från de terrestriala och telestiala rikenas härlighet?

Please reload

I Läran och förbunden 76 lär vi oss om synen som gavs till Joseph Smith och Sidney Rigdon. Där fick de se att det finns olika härlighetsgrader i himlen.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Var en god förvaltare

Läran och förbunden 72:3-4

"Och i detta har ni sannerligen handlat vist, ty Herren kräver av varje förvaltares hand att han lämnar en redogörelse för sitt förvaltarskap, både i tid och i evighet. Ty den som är trofast och vis här i tiden anses värdig att ärva de boningar som är beredda åt honom av min Fader."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Biskopens plikt - att sörja för medlemmars behov

Läran och förbunden 72:9-11

"... den plikt biskopen har som är ordinerad åt kyrkan i denna del av vingården, vilken förvisso är denna: Att förestå Herrens förrådshus, att ta emot kyrkans medel i denna del av vingården, att som tidigare befallts ta emot en redogörelse från äldsterna, och att sörja för deras behov..."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Små barn är heliggjorda

Läran och förbunden 74:7

"Men små barn är heliga, eftersom de är heliggjorda genom Jesu Kristi försoning... [därför behöver de inte omskärelse, enligt Moselagen, eller dop]."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Var inte lata - förkunna evangeliet

Läran och förbunden 75:3-4

"Se, jag säger er att det är min vilja att ni går ut och inte dröjer, var inte heller lata utan arbeta av all er kraft. Höj era röster som med en basuns ljud och förkunna sanningen enligt de uppenbarelser och befallningar som jag har givit er."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Hjälparen (Anden) kommer när vi ber

Läran och förbunden 75:10-11

"och åkalla Herrens namn om att få Hjälparen, som skall lära dem allt som är lämpligt för dem – och alltid be så att de inte tröttnar. Och om de gör detta skall jag vara med dem ända till slutet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Var flitit i allt - lättingen har ingen plats i kyrkan

Läran och förbunden 75:29

"Låt var och en vara flitig i allt. Och lättingen skall inte ha någon plats i kyrkan, om han inte omvänder sig och ändrar sitt levnadssätt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Den Helige Anden upplyser oss

Läran och förbunden 76:10, 12, 19

"ty genom min Ande skall jag upplysa dem, och genom min kraft skall jag tillkännage min viljas hemligheter för dem, ja, vad ögat inte har sett eller örat hört, eller vad som ännu inte trängt in i människohjärtat...

genom Andens kraft öppnades våra ögon och vårt förstånd upplystes, så att vi kunde se och förstå det som hör Gud till...

Och medan vi begrundade detta rörde Herren vid vårt förstånds ögon och de öppnades, och Herrens härlighet lyste omkring oss."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen