top of page
Läran och förbunden 72-76
Vecka 48
 26-30 november 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 26 november

Seminarie TV 14: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 27 november

L&F 72    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 73    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 74    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 72:8-9: Vem kallades till ny biskop i Ohio (när Edward Partridge flyttade till Missouri)? Vem var det som valde honom för det ämbetet?

  • L&F 73:3-4: Vad skulle Joseph Smith och Sidnety Rigdon åter fokusera på?

  • L&F 74:1 Kan en person frälsas genom sin make eller makas rättfärdighet?, v.2-6: Varför underlättar det att gifta sig med någon som delar din tro?, v.7: Vad sa Herren om små barn?

Onsdag 28 november

L&F 75    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3-4: Vad ville Herren att äldsterna skulle göra när de predikade evangeliet?, Varför tror ni att det är viktigt att Herrens missionärer tjänar honom på dessa sätt?, v.5: Vad lovade Herren dem som trofast förkunnar hans evangelium?, v.11, 13-14: Vilket löfte upprepade Herren till de olika missionärsparen?, v.29: Vilket råd gav Herren i denna vers?

Torsdag 29 november

L&F 76:1-49    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-5: Beskriv några egenskaper som Jesus Kristus har., v.6-9: Vilka välsignelser får de som vördar och tjänar Herren?, v.10: Försök beskriva Andens inflytande med egna ord., v.15-19: Vad gjorde Joseph Smith och Sidney Rigdon som förberedde dem för att ta emot kunskap om skrifterna genom uppenbarelse?, v.20-24: Vad fick Joseph och Sidney se/höra/lära sig?, v.25: Vad var konsekvensen av Lucifers uppror mot vår himmelske Fader och Jesus Kristus?, v.30-35: Vilka val ledde till att vissa blev förtappelsens söner?

Fredag 30 november

L&F 76:50-119    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.51-53: Vad krävs för att bli en celestial person? v.69-70: Vad mer krävs för att kvalificera oss för det celestiala riket?, v.71: Hur skiljer sig det terrestriala rikets härlighet från det celestiala rikets härlighet, enligt den här versen? v.72-80: Vem/vilka kommer att ärva det terrestriala riket?, v.81-83, 101, 103: Vem/vilka kommer att ärva det telestiala riket?, v.111: Vad avgör vilket härlighetsrike vi kommer att ärva?, v.91-98: Hur skiljer sig det celestiala rikets härlighet från de terrestriala och telestiala rikenas härlighet?

Please reload

I Läran och förbunden 76 lär vi oss om synen som gavs till Joseph Smith och Sidney Rigdon. Där fick de se att det finns olika härlighetsgrader i himlen.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Var en god förvaltare

Läran och förbunden 72:3-4

"Och i detta har ni sannerligen handlat vist, ty Herren kräver av varje förvaltares hand att han lämnar en redogörelse för sitt förvaltarskap, både i tid och i evighet. Ty den som är trofast och vis här i tiden anses värdig att ärva de boningar som är beredda åt honom av min Fader."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Biskopens plikt - att sörja för medlemmars behov

Läran och förbunden 72:9-11

"... den plikt biskopen har som är ordinerad åt kyrkan i denna del av vingården, vilken förvisso är denna: Att förestå Herrens förrådshus, att ta emot kyrkans medel i denna del av vingården, att som tidigare befallts ta emot en redogörelse från äldsterna, och att sörja för deras behov..."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Små barn är heliggjorda

Läran och förbunden 74:7

"Men små barn är heliga, eftersom de är heliggjorda genom Jesu Kristi försoning... [därför behöver de inte omskärelse, enligt Moselagen, eller dop]."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Var inte lata - förkunna evangeliet

Läran och förbunden 75:3-4

"Se, jag säger er att det är min vilja att ni går ut och inte dröjer, var inte heller lata utan arbeta av all er kraft. Höj era röster som med en basuns ljud och förkunna sanningen enligt de uppenbarelser och befallningar som jag har givit er."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Hjälparen (Anden) kommer när vi ber

Läran och förbunden 75:10-11

"och åkalla Herrens namn om att få Hjälparen, som skall lära dem allt som är lämpligt för dem – och alltid be så att de inte tröttnar. Och om de gör detta skall jag vara med dem ända till slutet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Var flitit i allt - lättingen har ingen plats i kyrkan

Läran och förbunden 75:29

"Låt var och en vara flitig i allt. Och lättingen skall inte ha någon plats i kyrkan, om han inte omvänder sig och ändrar sitt levnadssätt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Den Helige Anden upplyser oss

Läran och förbunden 76:10, 12, 19

"ty genom min Ande skall jag upplysa dem, och genom min kraft skall jag tillkännage min viljas hemligheter för dem, ja, vad ögat inte har sett eller örat hört, eller vad som ännu inte trängt in i människohjärtat...

genom Andens kraft öppnades våra ögon och vårt förstånd upplystes, så att vi kunde se och förstå det som hör Gud till...

Och medan vi begrundade detta rörde Herren vid vårt förstånds ögon och de öppnades, och Herrens härlighet lyste omkring oss."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Vi tillber Gud och Lammet i evighet

Läran och förbunden 76:20-21

"Och vi såg Sonens härlighet på Faderns högra sida och tog emot av hans fullhet, och såg de heliga änglarna och dem som är heliggjorda framför hans tron tillbe Gud och Lammet, och de tillber honom i evigheters evighet."

Det återställda evangeliet lär att vi kan bli lika Gud. En del människor missförstår denna lära och påstår att vi försöka jämställa oss med Gud och förminska hans betydelse. Dessa verser är därför viktiga, för de tydliggör vår relation med Gud. Verserna visar att vi alltid kommer att prisa honom och hans Son. Gud kommer alltid vara vår Fader och Kristus kommer alltid vara vår Frälsare, oavsett den utveckling vi själva kommer att gå igenom. Bara för att vi blir "lika" dem kommer vi inte sluta tillbe dem.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Kristus lever! Han skapade världarna. Vi är söner och döttrar åt Gud.

Läran och förbunden 76:22-24

"Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom: Att han lever! Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är Faderns Enfödde – om att medelst honom och genom honom och av honom skapas och skapades världarna, och deras invånare är födda som  söner  och döttrar åt Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Lucifer, den fallna ängeln, för krig mot Guds heliga

Läran och förbunden 76:25-29

"Och vi såg även och bär vittnesbörd om att en Guds ängel, som hade en ledande ställning i Guds närhet och som gjorde uppror mot den enfödde Sonen, som Fadern älskade och som var i Faderns sköte, nedkastades från Guds och Sonens närhet. Och han blev kallad Förtappelse, ty himlarna grät över honom. Han var Lucifer, en morgonrodnadens son. Och vi såg, och se, han är fallen... ty vi såg Satan, den gamle ormen, ja, djävulen som gjorde uppror mot Gud och försökte att ta riket från vår Gud och hans Kristus – därför för han krig mot Guds heliga och omringar dem på alla sidor."

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Kristus kom för att heliggöra världen

Läran och förbunden 76:40-41

"Och detta är det evangelium, de glada budskap varom rösten ifrån himlarna bar vittnesbörd för oss – att han, ja, Jesus, kom till världen för att korsfästas för världen, och för att bära världens synder, och för att heliggöra världen och för att rena den från all orättfärdighet,"

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Please reload

Sammanfattning

Uppenbarelser givna till Joseph Smith i Ohio under vintern 1831-32. Newel K Whitney kallas som biskop. En konferens håll i Amherst, Ohio. Äldster kallas att fortsätta predika evangeliet och att vara flitiga. Joseph Smith och Sidney Rigdon kallas att avsluta sitt predikande för en tid för att istället återgå till den tidigare påbörjade översättningen av Bibeln. I arbetet med översättningen uppstår det en del frågor som Joseph och Sidney tar upp med Herren. Bland annat undrar männen om himlens tillstånd. Som svar ges en av de mest underbara uppenbarelserna i modern tid, kapitel 76, som ger oss information om himlens olika riken: det Celestiala, Terrestriala och Telestiala riket. Dessutom ser männen Herren Jesus Kristus och ger kraftfull vittnesbörd om Frälsaren.

Nyckelskriftställen
20110806191036-40.jpg

Läran och förbunden 76:22-24

"Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom: Att han lever! Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är Faderns Enfödde – om att medelst honom och genom honom och av honom skapas och skapades världarna, och deras invånare är födda som  söner  och döttrar åt Gud."

Nyckellära: 

Frälsningsplanen

degrees_of_glory.gif
Nyckelskriftställen
bible-videos-jesus-resurrected-1426733-t

Läran och förbunden 76:40-41

"Och detta är det evangelium, de glada budskap varom rösten ifrån himlarna bar vittnesbörd för oss – att han, ja, Jesus, kom till världen för att korsfästas för världen, och för att bära världens synder, och för att heliggöra världen och för att rena den från all orättfärdighet,"

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-49:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page