top of page
Veckans läsning

Måndag 25 nov

Seminarie TV 15

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 26 nov

Johannes 5  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.2-4: Vilka slags människor hade samlats kring dammen Betesda?, v.5-7: Vem fick Frälsaren syn på som låg nära dammen?, v.8-9: Vad svarade Frälsaren mannen?, Hur liknar vi alla denne man vid dammen Betesda?, v.19-22, 26-27, 30: Vad sa Frälsaren om sitt förhållande till vår himmelske Fader?

Onsdag 27 nov

Johannes 5  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.14-15: Vad ville folket göra när Jesus mirakulöst hade mättat dem med fem bröd och två fiskar?, v.15: Vad gjorde Jesus? Varför tror du att han gjorde så?, v.28-31: Vad ville folket att Jesus skulle göra för att ytterligare bevisa att han var Messias?,  v.49-54: Hur skiljer sig livets bröd från vanligt bröd?, v.67: Vad frågade Frälsaren sina lärjungar?, v.68-69: Vad svarade Simon Petrus Frälsaren?, Vilken sanning kan vi lära oss av Petrus svar, som hjälper oss att förbli trofasta under tider då det kan vara svårt att följa Frälsaren eller leva efter hans lärdomar?

Torsdag 28 nov

Johannes 7  Läs/lyssna  Elevbok

 • Hur tror du det skulle ha varit att växa upp i samma hem som Jesus? Tror du att det skulle vara lättare att tro på honom om du  hade växt upp med honom? Varför, eller varför inte?, v.1-5: Vad lär vi oss om Jesus bröder?, v.16-18: Vad sa Jesus att folket kunde göra för att veta om hans lära eller undervisning var sann?, Vilken princip lär vi oss om hur vi kan få ett vittnesbörd om vår himmelske Faders lära?

Fredag 29 nov

Johannes 8  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.3-6: Vad hände när Jesus undervisade folket? Vad frågade de skriftlärda och fariseerna Frälsaren?, v.7: Vad svarade Jesus? Vad tror du Frälsaren ville att dessa män skulle inse?, v.9: Vad erkände dessa män genom att välja att gå därifrån? Varför tror du det är viktigt att undvika att döma andra?, v.10-11: Vilken sanning kan vi lära oss om Frälsaren i dessa verser?, v.12: Vad kallade Jesus sig själv?, v.19: Varför kände inte fariseerna Fadern?, v.31-32: Sammanfatta det som Frälsaren undervisar om i dessa verser med egna ord., v.34: Vilken princip kan vi lära oss i denna vers?

Please reload

Vecka 48
25-29 nov 2019
JOHANNES 5-8

Sammanfattning

Omkring ett år efter det att Jesus mötte kvinnan vid brunnen i Samarien (se Joh 4) återvände han till Jerusalem, för det var åter dags för påskhögtiden. Under denna andra påsk börjar Jesus undervisa om sitt unika förhållande till Gud - att Fadern verkligen hade sänt Jesus. Därför, om folket ärade Jesus skulle de samtidigt ära Fadern. 

Jesus utvecklar denna lära efter han har mättat de fem tusen. Till dem säger han att han är "Livets bröd". Och under nästkommande högtid, Lövhyddofesten,  kallar sig Jesus för "Världens ljus" är säger till och med till judarna att "Jag Är", det vill säga namnet på Jehova, Gamla testamentets Gud.

Viktiga händelser / undervisning i Johannes 5-8

 • Jesus botar en sjuk man vid Betesda (5). En lam man helas, tar sin bädd och går.

 • Jesu förhållande till sin Fader (5). Jesus gör Faderns vilja. Ärar vi Sonen ärar vi Fadern.

 • Fem tusen mättas (6). Jesus mättar fem tusen män som kommit för att lyssna på honom.

 • Jesus går på vattnet (6). Under en storm ser lärjungarna Jesus gå på vattnet.

 • Livets bröd (6). Jesus är Livets bröd. Tar vi del av det han ger oss att "äta" får vi evigt liv.

 • Lövhyddofesten (7). Under denna tid undervisar Jesus vid templet att hans lära är Faderns.

 • Vem är Jesus? (7). Under lövhyddofesten tror många att Jesus är Messias. Andra tvivlar.

 • Äktenskapsbryterskan (8). Fariséerna vill stena en synderska, men Jesus hindrar dem med frågan: "Den som är utan synd må kasta den första stenen."

 • Världens ljus (8). Jesus är Världens ljus. Följer vi honom kommer vi inte vandra i mörkret. Fadern vittnar om honom.

 • Abrahams sanna barn (8). "Abrahams barn", Guds förbundsfolk, gör de goda gärning som Abraham gjorde. Jesus är "Jag Är" (Gamla testamentets Gud)

Nyckelpersoner

 • Skriftlärda och fariséer (7). Judarnas ledare (flera av dem satt i Sanhedrin, det stora rådet) som sökte tillfälle att döda Jesus för att han jämställde sig med Gud, hans Fader. 

 • Äktenskapsbryterskan (8). Kvinnan som Jesus räddade från att stenas. Han fördömde henne inte men sa samtidigt att hon inte skulle synda mer.

 • Abraham (8). Fariséerna säger att de inte behöver lyssna till Jesus för de har Abraham som sin "Fader" och profet. Jesus förklarar dock att han existerade innan Abraham som den stora "Jag Är" (Jehova) eller med andra ord Gamla testamentets Gud.

Seminarie TV 15: Johannes 5-9

(15:02) Alingsås seminarieklass presenterar kapitel 5-8 i Johannes. Kortfilm: "Mobbaren" Budskap: Michael Stode Biblevideos: "Go, and sin no more" Filmad och redigerad av Hans Borgenfalk

Jesus botar en man vid Betesda

(Johannes 5:2-12)(2:24)

Jag är livets bröd

(Johannes 6:25-71)(6:48)

Gå och synda inte mer

(Johannes 8:2-11)(3:22)

Jesus förkunnar att han är Världens ljus

(Luke 8:12-58)

Please reload

Video
Jag Är
Livets bröd
(6:35)
Världens ljus
(8:12)
Den som är utan synd må kasta den första stenen (8:7)

Nyckelskriftställe

 

"Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv."

 

(7:17)

"Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de tolv: 'Inte vill väl också ni gå bort?' Simon Petrus sva-rade honom: 'Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige.' "

(6:66-69)

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Jesus jämställer sig med Gud - därför vill judarna döda honom

Johannes 5:17-18

"Men han sade till dem: 'Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.' Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. "

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Sådan Far, sådan är Son

Jesus Kristus är på alla sätt likställd sin Fader.

Johannes 5:19  Sonen gör det som Fadern gör

"Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen." 

Johannes 5:21, 26  Både Fadern och Sonen ger liv

"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill."

"Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv."

Johannes 5:23  Ärar vi Sonen ärar vi Fadern

"Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Jesus är Domaren

Johannes 5:22, 27, 30

"Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen."

"Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson."

"Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Buden

De döda ska höra Guds röst

Johannes 5:25, 28

"Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv... Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Fadern vittnar om Sonen

Johannes 5:31-32, 37

"Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig... Fadern som har sänt mig har vittnat om mig."

Denna vers är en av många i Bibeln som motbevisar att Fadern och Sonen skulle vara samma väsen (som den falska Treeninghetsläran undervisar). Enligt judisk lag var det av största vikt att en person i försvarande ställning kunde framkalla trovärdiga vittnen. Om Jesus och hans Fader var en och samma person, som Treeninghetsläran säger, så skulle Jesus aldrig kunna säga till judarna att det fanns "en annan" som vittnade om honom. Då skulle han ljuga.

Nyckellära:  Gudomen

Skrifterna och profeterna vittnar om Kristus

Johannes 5:39, 46

"Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig."

"Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Vi vet att ett bud kommer från Gud när vi håller det

Johannes 7:16-17

"Jesus svarade: 'Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.  Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.' "

Med andra ord säger Jesus att vi kan veta med säkerhet om buden (Guds vilja) verkligen kommer från Gud om vi bara håller buden. Hur vet vi? På grund av de välsignelser vi får när vi håller buden. Till exempel, det enda sättet vi kan veta om tiondelagen kommer från Gud eller inte är att pröva att leva efter lagen. Likadant med visdomsordet: det är när vi följer denna hälsolag som vi välsignas till kropp och själ. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Jesus Kristus är "Jag Är", Gamla testamentets Gud

Johannes skildrar flera tillfällen när Jesus hänvisar till sig själv som "Jag Är" Under detta gudsnamn uppenbarade Kristus sig för Mose att denne kallats till profet (se 2 Mos 3:14). Genom orden "Jag Är" förkunnade Herren att han (Jehova) var Gamla testamentets Gud och den utlovade Messias. Judarna betraktade ett sådant påstående som hädelse och ”de tog upp stenar för att kasta på honom” (Joh 8:59). 

Johannes 8:24, 28

"Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

"När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Please reload

bottom of page