top of page
ETHER 12-15
Vecka 48
 23-27 nov 2020

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning av Ether 12-15

Jarediterna orättfärdighet har vuxit sig så stark att hela nationen går under. Coriantumr, den sista kungen dödar Shiz och blir ensam kvar. (Han hittas senare av Zarehemlas folk, se Omni 1:21). Den sista profeten, Ether, bevittnar folkets undergång. Moroni citerar hans ord: Hopp kommer av tro, Kristus kan ge styrka åt våra svagheter. Mirakel sker genom tro.

ether.jpg

Varför är Ethers bok så viktig?

Ether var jarediternas sista profeten. Han upptecknade historien om sitt folks uppgång och fall. Dessa plåtar fanns av kung Limhis folk. Fem hundra år senare gjorde Moroni ett sammandrag av Ethers plåtar, känt idag som Ether bok. Boken skildrar hur jarediterna kommer från Babels torn och färdas till löftets land (ca 1500 år innan Lehi), där de till slut går under. Ethers bok bär liksom nephiternas uppteckning vittnesbörd om att ”vilken nation som än äger [det utlovade landet] måste tjäna Gud, annars blir de bortsopade ... när de har mognat i ondska” (Ether 2:9). Boken lär oss också om viktiga principer som bön och uppenbarelse och om sambandet mellan att utöva tro på Jesus Kristus och få andlig kunskap. 

Veckans filmer

Måndag 23 nov

Seminarie TV 35:

(Ses med förälder)

____________________________

Tisdag 24 nov

Ether 12:1-22   Läs    Lyssna    Elevbok

 • Vers 4. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad är det för skillnad mellan att ”förvisso hoppas” och bara önska något? Hur gör tron på Jesus Kristus att vi ”förvisso” kan hoppas på en plats på Guds högra sida? Vilka uttryck i Ether 12:4 beskriver handlingarna hos en person som hoppas och tror på Jesus Kristus?

 • Vers 6. Vad måste vi ha enligt innan vi får förvissning från Herren? Vad tänker du på när du hör uttrycket ”er tro har prövats”?

____________________________

Onsdag 25 nov

Ether 12:23-41     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 27. Varför tror du att vi får svagheter? Hur kan de bli till styrka hos oss när vi vänder oss till Kristus?

____________________________

Torsdag 26 nov

Nyckellära: Förrättningar och förbund

 • Läs 3 Nephi 27:20. Lägg märke till vilka välsignelser som Frälsaren lovade dem som döps och tar emot den Helige Andens gåva. Svara på:

 1. Vad lovade Frälsaren dem som döps och tar emot den Helige Andens gåva?

 2. Vad menas med att bli heliggjord?

____________________________

Fredag 27 nov

Ether 13-15     Läs   Lyssna   Elevbok​

 • Läs Ether 13:13–19 och se tillståndet i det jareditiska samhället på Ethers tid. Studera Ether 13:20–22 för att upptäcka Ethers budskap till Coriantumr och hur Coriantumr och hans folk svarade på det.

  1. Hur har du sett i dag hur människor förhärdar sina hjärtan och förkastar Herrens tjänare?

  2. Vad ska du göra för att du ska hålla dig stark i tron och följa profeternas ord?

Seminarie TV 35: Ether 12-15

Marcus Brändh och Louis Herrey diskuterar veckans läsning. Om Tro, hopp och ilska.

Kom och följ mig: Ether 12-15

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

The Revengers: Ether 12-15

Hur jarediterna förgjorde sig själva och vad Ether sa för att försöka stoppa det.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 45-48:

Förrättningar och förbund

         Nyckelläror
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: Förvissningen sker efter att vår tro har prövats

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:6

"Och nu vill jag, Moroni, tala något om detta. Jag vill visa världen att tro är något som man hoppas på men som inte syns. Motsäg därför inte för att ni inte ser, ty ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Inget kunde stoppa Ether - pga den Helige Anden

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:2

"Och Ether var en Herrens profet, varför Ether framträdde i Coriantumrs dagar och började profetera för folket, ty han kunde inte hållas tillbaka på grund av den Herrens Ande som var i honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

När vi förlorar Anden för Satan makt över oss

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 15:19

"Men se, Herrens Ande hade upphört att sträva med dem, och Satan hade fullständig makt över folkets hjärtan. Ty de var överlämnade åt sina hjärtans hårdhet och sina sinnens blindhet så att de skulle kunna förgöra varandra, varför de åter gick ut till strid."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sök Jesus - få hans nåd

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:41

"Och nu vill jag uppmana er att söka denne Jesus om vilken profeterna och apostlarna har skrivit, så att nåden från Gud Fadern och likaså Herren Jesus Kristus och den Helige Anden, som vittnar om dem, må vara och förbli i er för evigt. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Utan kristlig kärlek kan vi inte ärva himmelriket

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:34

"Och nu vet jag att denna kärlek som du har haft till människobarnen är detsamma som kristlig kärlek. Om därför en människa inte har denna kärlek kan hon inte ärva den plats som du har berett i din Faders boningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Moroni har talat med Jesus, ansikte mot ansikte

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:39

"Och då skall ni veta att jag har sett Jesus och att han har talat med mig ansikte mot ansikte, och att han för mig med tydlig ödmjukhet, ja, så som en människa berättar något för en annan på mitt eget språk, har berättat om detta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Ogudaktighet bereder vägen till undergång

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 14:25

"Och sålunda ser vi att Herren hemsökte dem med sin vredes fulla mått, och att deras ogudaktighet och avskyvärdheter hade berett vägen för deras eviga undergång."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Tro, hopp och kärlek leder till Kristus

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:28

"Se, jag skall visa icke-judarna deras svaghet, och jag skall visa dem att tro, hopp och kärlek leder till mig – all rättfärdighets källa."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Herren "visar sig" och gör underverk för dem som har tro

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:8-9, 12

"Men tack vare människors tro har han visat sig för världen och förhärligat Faderns namn och berett en väg så att andra därigenom kan få del av den himmelska gåvan, så att de kan hoppas på det som de inte har sett. Därför kan även ni ha hopp och bli delaktiga i gåvan, om ni bara vill ha tro...

12 Ty om det inte finns tro bland människobarnen kan Gud inte göra underverk bland dem. Därför visade han sig inte förrän efter det att de hade tro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppe

Hemliga föreningar orsakar människors undergång

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 8:25

"Ty det skall ske att den som stiftar [hemliga föreningar] försöker omintetgöra alla länders, nationers och rikens frihet. Och den åstadkommer alla människors undergång eftersom den är stiftad av djävulen som är alla lögners fader."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: När vi ödmjukar oss gör Frälsaren det svaga starkt för oss

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:27

"Och om människorna kommer till mig skall jag visa dem deras svaghet. Jag ger människorna svaghet för att de skall kunna bli ödmjuka, och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. Ty om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då skall jag göra så att det svaga blir starkt för dem."

Bakgrunden till denna vers är Moronis oro för att de som en dag kommer att läsa Mormons bok kommer att håna honom och de föregående profeterna eftersom Herren har gjort dem "mäktiga i ord" men inte "mäktiga i att skriva" (Mor 12:23). Detta ser Moroni som en svaghet. Herren svarar då honom: "Dårar hånar, men de skall sörja. Och min nåd är tillräcklig för de ödmjuka så att de inte skall dra fördel av er svaghet" (Ether 12:23-26). Och sedan följer vers 27 (se ovan).

Viktigt att notera! Herren hjälper Moroni - och därmed även oss - om vi inser att vi är svaga. Det är första steget mot att bli stark. "Och eftersom du har insett din svaghet skall du göras så stark att du kan inta den plats som jag har berett åt dig i min Faders boningar." (Ether 12:37)

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Hopp - ett ankare för människosjälen

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 12:4

"därför kan var och en som tror på Gud förvisso hoppas på en bättre värld, ja, på en plats på Guds högra sida, vilket hopp kommer av tro och blir ett ankare för människornas själar, vilket gör dem fasta och ståndaktiga, alltid rika på goda gärningar, och leder dem till att prisa Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Ethers profetia om Nya Jerusalem

Lägg till lite mer information om denna artikel

Ether 13:2-10

2. ... detta land [Amerika] blev ett utvalt land framför alla andra länder, ett av Herren utvalt land, varför det är Herrens vilja att alla människor som bor på dess yta skall tjäna honom –

3. och att det var platsen för det Nya Jerusalem som skulle komma ned från himlen, och för Herrens heliga helgedom.

4. Se, Ether såg Kristi dagar, och han talade om ett Nya Jerusalem i detta land.

6. och att ett Nya Jerusalem, för vilket det har funnits en förebild, skulle byggas i detta land åt återstoden av Josefs avkomlingar.

8 ...Och de skall bygga en helig stad åt Herren, liknande det gamla Jerusalem, och de skall aldrig mera uppblandas förrän änden kommer då jorden skall förgås.

9 Och det skall bli en ny himmel och en ny jord. Och de skall likna de gamla utom att de gamla är borta och att allting har blivit nytt.

10 Och då kommer Nya Jerusalem. Och välsignade är de som bor där, ty det är de vars kläder är vita genom Lammets blod, och det är de som räknas bland återstoden av Josefs avkomlingar, vilka tillhörde Israels hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse

Please reload

bottom of page