top of page
Läran och förbunden 65-71
Vecka 47
 19-23 november 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 19 november

Seminarie TV 13: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 20 november

Nyckellära: Frälsningsplanen

 • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Frälsningsplanen (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

 • Föruttillvaron (2:4-2:5): Vart levde vi innan vi föddes på jorden?, Vad hände under rådet i himlen?, På vilka sätt välsignades de som valde att följa vår himmelske Faders plan?, Vad gjorde Lucifer i föruttillvaron? 

 • Skapelsen (2:6-2:7): Vem skapade himlarna och jorden?, Varför är jordelivet en oumbärlig del av Guds plan?Vad menas med att vi är "skapade i Guds avbild"?, Varför är det nödvändigt att det finns olika kön?

 • Fallet (2.8-2:12) Vad hände i Edens lustgård?, Varför var fallet en nödvändig del av vår himmelske Faders frälsningsplan? 

Onsdag 21 november

L&F 65    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 66    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 65:1-2: Vart kommer Jesu Kristi evangelium att spridas? Vad har Herren anförtrott människan (enligt vers 2) för att evangeliet ska kunna uppfylla hela jorden?, v.3: Vad tror du menas med att vi ska bereda Herrens väg och Lammets måltid och göra oss redo för brudgummen?, v.4: Vad kan du göra för att förbereda dig själva och andra för frälsarens andra ankomst?, v.5-6: Vad bör vi be om, enligt de här verserna?

 • L&F 66:3: Vad tror du menas med att vara ”ren, men inte helt och hållet”?, Vad kan vi lära oss av Herrens råd i vers 3?, v.8-9: Vad lovade Herren William McLellin om han trofast utförde Herrens vilja?, v.12: Vad måste vi göra för att få evigt liv?

Torsdag 22 november

L&F 67    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 68    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 67:1-2: Vad säger Herren i dessa verser om hur medveten han är om våra böner?, v.3: Hur kan fruktan, eller rädsla, göra så att man går miste om välsignelser?, v.10-14: Vilka belöningar utlovade Frälsaren i dessa verser och vad krävs för att få de belöningarna?

 • L&F 68:3-5: Vilket löfte ger Herren sina tjänare om de predikar evangeliet som den Helige Anden manar dem?, v.6: Vad hittar du för sanningar i den här versen som skulle kunna trösta en missionär?, v.25-27: Vad har Herren befallt föräldrar att undervisa sina barn om?, v.28-31: Vilka ytterligare förmaningar ger Herren till föräldrar?

Fredag 23 november

L&F 69    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 70    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 71    Läs   Lyssna   Elevbok

 • (John Whitmer hade tidigare kallats att verka som historieskrivare för kyrkan - se L&F 47) L&F 69:3: Vad befallde Herren John Whitmer att skriva ner?; v.8: Varför var det viktigt för John Whitmer att skriva ner kyrkans historia?

 • L&F 70:1-4: Vilken uppgift gav Herren åt Joseph Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon och William Phelps? Vad sa Herren att han skulle kräva av dessa män på domens dag? Vad säger det om vad Herren kommer att kräva av oss på domens dag?

 • L&F 71:1: Vad sa Herren att Joseph Smith och Sidney Rigdon skulle göra för att lugna människors negativa känslor gentemot kyrkan? v.5-11: Vilka råd gav Herren dem som bemöter kritik mot kyrkan?

Please reload

boc.jpg

Profeten Joseph Smith och andra bröder fick förvaltarskapet att trycka kyrkmaterial, inklusive Befallningarnas bok - som senare kom att kallas Läran och förbunden.

Sammanfattning

Uppenbarelser givna till Joseph Smith i Ohio, hösten 1831. Flera gånger instruerar Herren profeten att låta trycka Befallningarnas bok (den första upplagan av Läran och förbunden) som innehöll de hittills mottagna uppenbarelserna. Övriga lärdomar: Evangeliet ska uppfylla jorden; Herren uppenbarar sig för oss när vi är ödmjuka; Det vi talar genom Anden är helig skrift; Föräldrar är skyldiga att undervisa sina barn om evangeliet; Buden är för vår nytta; Kyrkans fiender ska inte få framgång.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Kyrkan sprids över jorden - förberedelse för Kristi ankomst

Läran och förbunden 65:2, 5

"Guds rikes nycklar anförtros människan på jorden, och därifrån skall evangeliet rulla fram till jordens ändar liksom stenen, som utan händer är uthuggen ur berget, skall rulla fram tills den har uppfyllt hela jorden...

Åkalla Herren så att hans rike kan gå ut över jorden, så att dess invånare kan ta emot det och bereda sig för kommande dagar då Människosonen skall komma ned i himlen, klädd i sin härlighetsglans, för att möta Guds rike som är upprättat på jorden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Herren styrker den trofasta

Läran och förbunden 66:8

"Och den som är trofast skall göras stark på varje plats, och jag, Herren, skall gå med dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren ger en unik utmaning om skrifterna

Läran och förbunden 67:6-9

Några bröder uttryckte tvivel om äktheten i uppenbarelserna. Närmare bestämt, de tyckte att de kunde skriva bättre uppenbarelser än dem som Herren gav till profeten Joseph Smith. Då fick de denna utmaning av Herren.

"Sök nu i Befallningarnas bok [Läran & förbunden], ja, efter den minsta bland [dess uppenbarelser], och utse den som är visast bland er, eller om det finns någon bland er som kan skriva en som är denna lik, då är ni rättfärdigade i att säga att ni inte vet om de är sanna. Men om ni inte kan skriva en som är denna lik är ni under fördömelse, om ni inte bär vittne om att de är sanna. Ty ni vet att det inte finns någon orättfärdighet i dem, och det som är rättfärdigt kommer ned ovanifrån, från ljusens Fader."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Avkläd dig avund och fruktan och bli ödmjuk

Läran och förbunden 67:10

"Och vidare: Sannerligen säger jag er, att det är er förmån, och till er som har ordinerats till denna verksamhet ger jag ett löfte, att i den mån ni avkläder er avund och fruktan och ödmjukar er inför mig, ty ni är inte tillräckligt ödmjuka, skall förlåten rämna och ni skall se mig och veta att jag är – inte med det köttsliga eller naturliga sinnet, utan med det andliga."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Tala vad Anden manar - orden blir "helig skrift"

Läran och förbunden 68:3-4

"Och detta är mönstret för dem: De skall tala som den Helige Anden manar dem, och vad de än talar när de manas av den Helige Anden skall vara helig skrift, skall vara Herrens vilja, skall vara Herrens sinne, skall vara Herrens ord, skall vara Herrens röst och Guds kraft till frälsning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Bär vittnesbörd om Jesus Kristus

Läran och förbunden 68:6

"Var därför vid gott mod och frukta inte, ty jag, Herren, är med er och skall stå vid er sida, och ni skall bära vittnesbörd om mig, ja, Jesus Kristus, att jag är den levande Gudens Son, att jag var, att jag är och att jag skall komma."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Predika evangeliet i hela världen

Läran och förbunden 68:8

"Gå ut i hela världen, predika evangeliet för hela skapelsen och handla med den myndighet som jag har givit er och döp i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Föräldrar har ansvar att undervisa evangeliet för sina barn

Läran och förbunden 68:25-28

"Och vidare: Om det i Sion eller i någon av dess organiserade stavar finns föräldrar som har barn, och som inte lär dem att vid åtta års ålder förstå läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens Son, och om dopet och den Helige Andens gåva genom handpåläggning, skall synden vila på föräldrarnas huvuden. Ty detta skall vara lag för invånarna i Sion eller i alla hennes organiserade stavar. Och deras barn skall döpas till syndernas förlåtelse när de är åtta år gamla och ta emot handpåläggning. Och de skall även lära sina barn att be och att vandra rättrådigt inför Herren."

Nyckellära: Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj, Buden

Var inte lat - arbeta hårt

Läran och förbunden 68:30-32

"Och Sions invånare skall även komma ihåg sina arbeten i den mån de utses till att i all trofasthet arbeta, ty lättingen skall bli ihågkommen inför Herren. Nu finner jag, Herren, inte behag i Sions invånare, ty det finns lättingar bland dem, och deras barn växer också upp i ogudaktighet. De söker inte heller uppriktigt efter evighetens rikedomar, utan deras ögon är fulla av girighet. Det borde inte vara så, och det måste upphöra bland dem."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Var jämlika i timliga ting

Läran och förbunden 70:14

"Ifråga om era timliga ting skall ni dock vara jämlika, och detta utan att knota, annars skall Andens rikliga uppenbarelser undanhållas."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Buden är till nytta för oss

Läran och förbunden 70:15-18

"Nu ger jag denna befallning till mina tjänare till nytta för dem medan de är kvar här, som ett tecken på mina välsignelser över deras huvuden och som lön för deras flit och med hänsyn till deras säkerhet, till föda och till kläder, till en arvedel och till hus och till mark... ty de har varit trofasta i mycket och har gjort väl, i den mån de inte har syndat. Se, jag, Herren, är barmhärtig och skall välsigna dem, och de skall gå in i glädjen över allt detta."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Öppna din mun och förkunna evangeliet (med Anden)

Läran och förbunden 71:1

"... jag finner det nödvändigt och angeläget att ni öppnar era munnar för att förkunna mitt evangelium, det som hör riket till, och förklara dess hemligheter ur skrifterna enligt det mått av Ande och kraft som skall ges er, alldeles som jag vill."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Få kraft från skrifterna

Läran och förbunden 71:5-6

"Och se, här är visdom. Låt den som läser [skrifterna] förstå och även ta emot, ty åt den som tar emot skall det ges i överflöd, ja, kraft."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Kyrkans fiender ska bringas på skam om vi är trofasta

Läran och förbunden 71:9-11

"Sannerligen, så säger Herren till er: Inget vapen som smids mot er skall ha framgång, och om någon höjer sin röst mot er, skall han i min egen rätta tid bringas på skam. Håll därför mina bud."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Seminarie TV

STV 13: Läran & förbunden 65-72

Familjen Brändh sammanfattar och undervisar från Läran & förbunden 65-72.


Med ytterligare budskap från Äldste M Russell Ballard och President Gordon B Hinckley

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-49:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page