Veckans läsning
Vecka 47
18-22 nov 2016
JOHANNES 1-4

Vem var Johannes?

Johannes, tillsammans med hans bror Jakob, var fiskare och två av Jesu tolv apostlar. Petrus, Jakob och Johannes var tillsammans med Jesus på förklaringsberget och i Getsemane. Johannes sägs ha stått nära Frälsaren och sa om sig själv vara ”den som Jesus älskade” (Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Utöver sitt evangelium skrev Johannes också tre korta brev och samt Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Johannes dog inte, utan förvandlades och tilläts leva kvar på jorden som en av Herrens tjänare tills Herren kommer en andra gång (se L&F 7). Johannes kom, tillsammans med Petrus och Jakob, till Joseph Smith och Oliver Cowdery och återställde melkisedekska prästadömet år 1830. 

Varför skrev Johannes sitt evangelium?

Johannes evangelium  är mindre skriven som en berättelse om Jesus utan mer som ett vittnesbörd om Frälsaren. Johannes skrev för att alla människor skulle få lära känna Kristus som Johannes kände honom, för att läsaren ”skall tro att Jesus är Messias, Guds son” (Joh 20:31). Johannes evangelium kallas ibland för ”kärlekens evangelium”, eftersom Johannes så ofta talar om Guds kärlek i sin bok. De tre första evangelier, de "synoptiska", berättar till största delen vad Jesus uträttade i Galileen, men Johannesevangeliet innehåller berättelser som skiljer sig från dem och berättar mer om vad Jesus gjorde i Judeen och Jerusalem. 

Viktiga händelser / undervisning i Johannes 1-4

 • Ordet blev människa (1). Jesus, "Ordet", är den förjordiske Kristus och Skaparen .

 • Johannes Döparens vittnesbörd (1). Döparen vittnar om att Jesus är Guds Son.

 • De första lärjungarna (1). Jesus kallar sina första lärjungar.

 • Jesus förvandlar vatten till vin (2). Jesus utför sitt första underverk på ett bröllop i Kana.

 • Templet rensas (2). Jesus driver ut köpmän och penningväxlare från templet.

 • Profetia om uppståndelsen (2). Jesus säger att hans "tempel" (kropp) skulle uppstå tredje dagen.

 • Samtal med Nikodemus (3). En rådsherre får veta av Jesus att han måste födas på nytt (döpas) för att komma in i Guds rike; Gud älskade världen så att Han gav sin Enfödde Son.

 • Johannes Döparens andra vittnesbörd (3). Igen vittnar profeten: tro på Kristus ger evigt liv. 

 • Den samaritiska kvinnan (4). Hon får veta av Jesus att Han är det Levande vattnet som ger evigt liv.

 • En kunglig tjänares son botas (4). Genom en fars tro botas sonen från dödlig feber

Nyckelpersoner

 • Johannes Döparen. Profeten som förberedde vägen för Kristus samt döpte honom.

 • Andreas, Petrus, Filippus, Natanael. De första lärjungarna kallas.

 • Nikodemus. En judisk rådsherre som kände viss sympati med Jesus. Han blev undervisad om att bli född på nytt.

 • Samaritisk kvinna. Hon får veta av Jesus att Han är det Levande vattnet som ger evigt liv.

Måndag 18 nov

Seminarie TV 14

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedgbok.

Tisdag 19 nov

Johannes 1  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-2: Vilka sanningar om Jesus Kristus lär du dig i de här verserna?, v.3: Vad mer undervisade Johannes om Jesus Kristus?, v.14-16: Hur är ”Ordet” ett passande namn för Jesus Kristus?, v.29-33: Vad ville Johannes Döparen att folket skulle veta om Jesus Kristus?, Varför tror ni att Johannes Döparen kallade Jesus för ”Guds Lamm”?, v.35-37: Vad gjorde Johannes Döparen dagen efter det att han döpt Jesus?

Onsdag 20 nov

Johannes 2  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-3: Vilket problem uppstod under bröllopsfesten?, v.4: Vad svarade Jesus sin mor?, v.5: Vad lär Marias instruktioner till tjänarna oss om hennes tro på Jesus Kristus?, v.6-7: Vad sa Jesus till tjänarna att göra?, v.8: Om du hade varit en av dessa tjänare, hur tro du då att du hade känt eller tänkt när du tog med er glaset till festens värd?, 11: Vilken inverkan hade detta underverk på lärjungarna?, v.16: På vilka sätt är tempel Guds hus?

Torsdag 21 nov

Johannes 3  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-2: Vem besökte Jesus?, v.3: Vad lärde Frälsaren Nikodemus?, Vad trodde Nikodemus att Frälsaren menade med ”född på nytt”?, v.5: Vilka två saker är nödvändiga för att vi ska kunna komma in i Guds rike?, Vad tror du menas med att bli ”född av vatten och Ande”?, v.13: Vad sa Frälsaren om sig själv?, v.15: Vilka välsignelser får de som fäster blicken på Frälsaren?, v.16-17: Vilken lärosats om vår himmelske Fader lär du dig från dessa verser?, 

Fredag 22 nov

Johannes 4  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.6-9: Vad bad Jesus kvinnan (vid brunnen) om?, v.10: Vad erbjöd Frälsaren kvinnan?, v.13-14: Vad sa Jesus om det vatten han kunde ge?, v.14: Försök att med egna ord sammanfatta Frälsarens ord i denna vers som en princip?, v.15-18: Vad bad kvinnan Jesus om och hur svarade Frälsaren henne?, v.17-18: Vilken sanning om Frälsaren kan du lära dig från de här verserna?, v.19-20: Vad sa kvinnan som visade att hennes uppfattning om Jesus höll på att förändras?, v.21-23: Hur tillber sanna tillbedjare vår himmelske Fader?

Please reload

Nyckelskriftställe

Johannes 3:5

 

Nyckellära:

Förrättningar och förbund

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike."

Seminarie TV 14: Johannes 1-4

(28:12) Presenterad av Seminarier & Institutkoordinatorer från Europa. Budskap av Louis Herrey och Jens Åman. Undervisning av Äldste M Russell Ballard. Sång av Frankrikes S&I koordinatorer. Videoklipp från Bible Videos.

Jesus förvandlar vatten till vin

(Johannes 2:1-12)(2:26)

Jesus resar templet

(Johannes 2:13-17)(1:35)

Jesus undervisare om att föddes på nytt

(Johannes 3:1-36)(2:55)

Jesus undervisar en samaritiska kvinna

(Johannes 4:5-29)(4:07)

Please reload

Video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Matteus 25:40

MISSA INTE !

"Kom och se!"(1:46)
"Ordet var Gud... full av nåd och sanning."
(1:1, 14)
"Den som dicker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta." (4:14)
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son."
(3:5)
Varför drev Jesus bort köpmännen från templet?
(2:13-17)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Kristus är Ordet = Ljuset, Skaparen, Gud

Johannes 1:1-4, 9-10, 14, 

(1-4) "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv..."

(9) "Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen."

(10) "Han var i världen och världen hade blivit till genom honom."

(14) "Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning."

(18) "Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Tro på Kristus och föds på nytt som Guds barn

Johannes 1:12-13

"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.  De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nåden kommer genom Kristus

Johannes 1:16-17

"Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Har ingen sett Gud?

Johannes 1:18

"Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd."

Denna vers används ofta av kyrkans motståndare för att bevisa att Joseph Smith inte kunde ha sett Fadern och Sonen. Problem är dock att versen är tagen ur sitt sammanhang. Versen kan inte betyda att ingen bokstavligen kan se Gud, eftersom det finns flera exempel på personer i Bibeln som sett Gud:

1 Mos 32:30 Jakob ser Gud ansikte mot ansikte.

2 Mos 24:10 Moses och Israels äldster ser Gud.
2 Mos 33:11 Moses talar med Gud ansikte mot ansikte.

Jes 6:5 Jesaja ser Jesus Kristus.

Så det är inte omöjligt att se Gud, men det krävs att man uppfyller följande krav:

Joh 6:46 Den som är från Gud har sett Fadern.

Det finns också ett annat sett att tolka versen: att när vi ser Kristus så "ser" vi också Fadern, eftersom Kristus är en fullkomlig spegelbild av sin Fader:
Joh 14:7-9 Har vi sett Jesus har vi sett Fadern.

Till sist, i Joseph Smiths översättning av Bibeln finns ett viktigt tillägg: "Ingen har någonsin sett Gud utom när han burit vittne om Sonen; ty utom genom honom kan ingen bli frälst."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Johannes Döparen vittnar om Kristus

Johannes 1:29, 34

"Nästa dag såg [Johannes Döparen] Jesus komma, och han sade: 'Se Guds lamm, som tar bort världens synd... Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Forna profeter har vittnat om Kristus

Johannes 1:45

" Filippus fann Natanael och sade till honom: 'Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.' "

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Kom och se!

Johannes 1:46

"Natanael sade till honom: 'Kan något gott komma från Nasaret?' Filippus svarade: 'Kom och se!' "

Ibland möter vi skepsis från andra angående kyrkan eller vår tro, och vi har då en tendens att vilja försvara oss. Men oftast är en enkel inbjudan det bästa: Kom och se för er själva; kom och se vilken glädje evangeliet ger. 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Please reload