MOSIAH 13-20
Vecka 46
13-17 nov 2017
Veckans läsning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Frälsningsplanen

Tisdag 14 nov

Mosiah 13     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-24. Abinadi tillrättavisade Noa och hans präster för att de inte höll de tio budorden och sade: ”Jag märker att de inte är skrivna i era hjärtan” (13:11). Gör en utvärdering över hur väl du själv lever efter budorden. 1) Skriv ner så många budord du kan hitta. 2) Skriv några personliga mål för hur du ska kunna ha dessa bud mer "skrivna i [ditt] hjärta".    

Mosiah 14    Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 4-5. Skriv i din studiedagbok hur du skulle förklara för en kamrat vad dessa verser lär oss om Jesus Kristus.

Onsdag 15 nov

Mosiah 15     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Ta reda på vilka som blir återlösta av Herren (Mosiah 15:11–12; 16:13). Ta sedan reda på vilka som inte blir återlösta (Mosiah 15:26–27; 16:2–5, 12). Vad är det som avgör att vissa blir återlösta från sina synder och andra inte?

 

Mosiah 16     Läs   Lyssna   Elevbok

Mosiah 17     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 7–12. Jämför de val som gjordes av Abinadi och kung Noa. Vilka av Abinadis sista ord gjorde störst intryck på dig?Varför tror du att Abinadis ord påverkade kung Noa så som de gjorde? Hur inspirerar Abinadis exempel dig att vara trofast mot Gud i varje situation?

Torsdag 16 nov

Mosiah 18     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8–11. Ta reda på vad Alma undervisade om dopets löften: När vi döper oss, vad är det vi lovar Gud (”är villiga” att göra) och vad är det han lovar oss i gengäld? 

  • Vers 17–18, 20–23, 27–29. Ta reda på hur kyrkans medlemmar på Almas tid höll sina dopförbund. 

Fredag 17 nov

Mosiah 19     Läs   Lyssna   Elevbok

Mosiah 20     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21. Gideon förstod följande sanning: att förkasta Herrens tjänares ord leder till lidande och sorg. Läs Läran och förbunden 133:63, 70–72 för att förstå hur den här principen också gäller för dem som inte vill lyssna till Herren eller hans tjänare i de sista dagarna. Svara på följande fråga (gärna tillsammans med en förälder): Vad har du hört profeter undervisa om nyligen som kan hjälpa enskilda, familjer och folk att undgå lidande och sorg?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Herrens kraft och Ande var med Abinadi

Mosiah 13:2-6

"Och de gick fram och försökte bära hand på honom. Men han motstod dem och sade till dem: Rör mig inte, ty Gud skall slå er om ni bär hand på mig, ty jag har inte överlämnat det budskap som Herren har sänt mig för att överlämna... Utan jag måste utföra de befallningar som Gud har befallt mig... Nu hände det sig att sedan Abinadi talat dessa ord vågade kung Noas folk inte bära hand på honom, ty Herrens Ande var över honom, och hans ansikte lyste med utomordentlig glans, alldeles som Moses gjorde medan han var på Sinai berg och medan han talade med Herren. Och han talade med kraft och myndighet från Gud."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Sanningen är hård för de onda

Mosiah 13:4, 7

"... och eftersom jag har sagt er sanningen vredgas ni på mig... och jag märker att det skär er i hjärtat för att jag säger er sanningen om er ondska." (Se 1 Nephi 16:2)

Nyckellära:  Buden

Abinadi upprepar budorden

Mosiah 13:12-24

12-13. "Du skall inte göra dig någon avgudabild... Du skall inte tillbe sådana, inte heller tjäna dem." (bud 2)

15. "Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn." (bud 3)

16. "Kom ihåg sabbatsdagen så att du håller den helig." (bud 4)

20. "Hedra din far och din mor." (bud 5)

21. "Du skall inte döda." (bud 6)

22. "Du skall inte begå äktenskapsbrott. (bud 7)  Du skall inte stjäla." (bud 8)

23. "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa." (bud 9)

24. "Du skall inte ha begär till din nästas hus." (bud 10)

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Försoningen nödvändig för vår frälsning, inte endast lagen (buden)

Mosiah 13:27

"Och vidare säger jag er att frälsning inte kommer enbart genom lagen. Och om det inte vore för den försoning som Gud själv skall utföra för sitt folks synder och ondska så skulle de oundvikligen förgås, trots Moses lag."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Moselagen påminde folket om deras plikt mot Gud

Mosiah 13:29-30

"Och nu säger jag till er att det var nödvändigt att en lag gavs till Israels barn, ja, en mycket sträng lag. Ty de var ett styvnackat folk, snara att göra ont och sena till att komma ihåg Herren sin Gud. Därför gavs en lag till dem, ja, en lag bestående av förrättningar och av förordningar, en lag som de noggrant skulle hålla från dag till dag, för att påminna dem om Gud och sin plikt mot honom."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Moselagen (och profeterna) pekade mot Kristus och försoningen - men alla förstod det inte

Mosiah 13:32-35

"Nej, alla förstod inte lagen, och detta på grund av sina hjärtans hårdhet. Ty de förstod inte att ingen människa kan frälsas utom genom Guds återlösning. Ty se, profeterade inte Mose för dem om Messias ankomst och om att Gud skulle återlösa sitt folk? Jo, och alla profeter som har profeterat ända sedan världens begynnelse – har de inte talat mer eller mindre om detta? Har de inte sagt att Gud själv skulle komma ned bland människobarnen och ikläda sig människogestalt och gå fram i mäktig kraft på jorden? Ja, och har de inte även sagt att han skulle åstadkomma de dödas uppståndelse och att han själv skulle bli förtryckt och plågad?"

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Profetia om Messias lidande och död

Mosiah 14:4-7

"Förvisso har han burit våra sorger och tagit på sig våra smärtor. Ändå ansåg vi honom slagen, tuktad av Gud och pinad. Men han blev sargad för våra överträdelsers skull, han blev slagen för vår ondskas skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade... Han blev förtryckt och han blev pinad, men ändå öppnade han inte sin mun. Han förs som ett lamm till slakt, och liksom ett får är stumt inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 13-20

Abinadi undervisar den onda Kung Noa och hans präster om Moselagen och Kristi försoning. Abinadi dödas genom eld. Alma, en av Noas präster, tror på Abinadi och skriver ner hans ord. Han döper de troende vid Mormons vatten och organiserar Kristi kyrka. Lamaniterna anfaller nephiterna. Kung Noas dödas av sina egna, också han av eld. Hans son, Limhi, regerar i hans ställe, under lamaniternas uppsyn.

STV 12: Mosiah 13-20

(14:43) 

Nyligen var ungdomarna från Handen och Vendelsö församlingar på en speciell tempelresa till Madrid, Spanien. Till vår glädje passade de samtidigt på att filma ett STV-avsnitt. Ni ser lite från den resan här ovan… och en massa annat fint.

Seminarie TV

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215