Läran och förbunden 60-64
Vecka 46
 12-16 november 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 12 november

Seminarie TV 12: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 13 november

L&F 60    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 61    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 62    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 60:1-2: Varför var Herren missnöjd med några av äldsterna?, v.3: Vad kan hända om vi inte delar med oss av våra vittnesbörd?

  • L&F 61:1: Hur beskriver Herren sin makt?, v.2, 20, 36-37: Vilka ord och uttryck i dessa verser kan ha gett äldsterna tröst?, v.6-10: Vilka ord kan ha hjälpt äldsterna att ytterligare förstå Herrens makt?

  • L&F 62:1-3: Vilka ord och formuleringar visar att äldsternas ansträngningar att predika evangeliet hade betydelse för Herren?, v.5-7: Vad mer hade betydelse för Herren?,  v.8: Vilken princip kan vägleda oss när vi fattar beslut?

Onsdag 14 november

L&F 63    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 63:1: Vad kan skillnaden vara mellan att kalla oss själva för Herrens folk, och att vara Herrens folk? Vad vill Herren att vi ska göra som hans folk?, v.7-9: Vad lär vi oss i de här verserna om tecken och tro?, v.10-12: Vilka ytterligare sanningar om tecken och tro lär du dig i dessa verser?, v.47: Vilket löfte gav Herren sitt folk? Hur kan Herren hjälpa oss att ”övervinna världen”?, v.59-64: Vilka ord och uttryck hjälper dig förstå hur Herren vill att vi ska använda hans namn och hur han vill att vi ska tala om allt som är heligt?

Torsdag 15 november

L&F 64    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 64:2-4: Vad lär du dig om Herren Jesus Kristus i dessa verser (Vilka karaktärsdrag har han)?, v.5: Vad sa Herren om Joseph Smith?, v.9: Vad blir en konsekvens av att inte förlåta andra?, v.10: Vad befaller Herren oss i denna vers?, v.22: Vad fordrar Herren av oss?, v.23-25: Vilken befallning kan vi hålla för att visa att vi gett Herren vårt hjärta?, v.33: Försök formulera en princip av det du lär dig i denna vers. v.34: Vilken inställning bör vi ha när vi lyder Herren?

Fredag 16 november

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Jesu Kristi försoning (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • 3:4: Vad, förutom synder, led Kristus för som en del av försoningen? Hur kan Kristus förstå vårt lidande (Vad vi går igenom)? Vad tror du att det innebär att ta del av "försoningens kraft"?

  • 3.5: Vad behöver vi göra för att fullt ut ta del av Herrens försonande offer?

Please reload

Sammanfattning

Efter att ha besökt Jackson County, Missouri (Sion) återvänder nu Joseph Smith och flera av kyrkans äldster tillbaka till Kirtland, Ohio. På vägen uppmanas de av Herren att predika evangeliet till alla de möter. Ve den som inte öppnar sin mun, men välsignelser, t o m syndernas förlåtelse, för den som bär vittnesbörd. Herren lovar att vara med dem. Efter ankomsten till Kirtland var medlemmarna ivriga att få mer av Guds ord: Tecken ges till dem som tror; Begå inte äktenskapsbrott i ditt hjärta; Frälsning för de trofasta vid Herrens ankomst; Vi måste förlåta alla människor; Vikten av tionde; Verka idag och tröttna inte på att göra gott; Herren fodrar hjärtat och villigt sinne.

På samma sätt som Herren förlåter oss, förväntar han sig att vi förlåter varandra. (LF 64:9-11)

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Ve den som inte öppnar sin mun

Läran och förbunden 60:2

"men i några finner jag inte behag, ty de vill inte öppna sin mun, i stället gömmer de på grund av fruktan för människor den talent som jag har givit dem. Ve sådana, ty min vrede är upptänd mot dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Handla efter ditt goda omdöme och Andens ledning

Det är inte alltid viktigt för Gud hur vi utför hans befallningar. Det viktiga är att vi gör det. Han låter oss använda vårt förnuft och fria vilja, tillsammans med Andens ledning. Med andra ord vill Herren att vi ska vara handlingskraftiga och ta eget initiativ och inte alltid vänta på att Herren ska befalla i allt (LF 58:26).

Läran och förbunden 60:5

"Men jag vill sannerligen tala till er om er färd till det område varifrån ni kom. Låt bygga en båt, eller köp en, som det synes er gott, det gör mig detsamma, och påbörja raskt er resa till den plats som heter S:t Louis."

Läran och förbunden 61:22

"Och efter en kort tid gör det mig detsamma om de reser till sjöss eller till lands, förutsatt att de fullgör sin mission. Låt det ske så som det härefter tillkännages för dem efter deras eget omdöme."

Läran och förbunden 62:5, 8

"Och sedan kan ni återvända för att bära vittnesbörd, ja, i samlad grupp eller två och två som det synes er gott, det gör mig detsamma. Var blott trofasta och förkunna glada budskap för jordens invånare eller bland de ogudaktigas församlingar...

Det återstår för er att handla efter ert omdöme och Andens ledning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Bär vittnesbörd - få syndernas förlåtelse

Läran och förbunden 60:7

"Och låt dem där höja sin röst och förkunna mitt ord med hög röst, utan vrede eller tvivel, och lyfta upp heliga händer över dem. Ty jag kan göra er heliga, och era synder är er förlåtna."

Läran och förbunden 62:3

"Dock är ni välsignade, ty det vittnesbörd som ni har burit är upptecknat i himlen så att änglarna kan se det, och de gläder sig över er, och era synder är er förlåtna."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Slösa inte bort tid och talanger

Läran och förbunden 60:13

"Du skall inte slösa bort din tid, inte heller skall du gräva ner din talent så att den inte blir känd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

De ödmjuka får syndernas förlåtelse

Läran och förbunden 61:2

"... ty jag, Herren, förlåter synder och är barmhärtig mot dem som bekänner sina synder med ödmjuka hjärtan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Många förödelser på vattnet

Läran och förbunden 61:5-6 (10, 14, 19)

"ty jag, Herren, har i min vrede fastslagit att många förödelser skall äga rum på vattnen, ja, och i synnerhet på dessa vatten. Dock är allt kött i min hand, och den ibland er som är trofast skall inte förgås på grund av vattnen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Seger genom tro

Läran och förbunden 61:9

"...Och genom tro ska de segra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Herren överger oss inte

Läran och förbunden 61:36-37

"Och se, sannerligen säger jag er, och det jag säger till en säger jag till alla: Var vid gott mod, små barn, ty jag är mitt ibland er och jag har inte övergivit er. Och i den mån ni har ödmjukat er inför mig tillhör rikets välsignelser er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Var vaksamma och be alltid

Läran och förbunden 61:38-39

"Fäst bältet om era höfter och var vaksamma och allvarliga, och se fram emot Människosonens ankomst, ty han kommer i en stund ni inte anar. Be alltid så att ni inte faller för frestelser, så att ni kan uthärda dagen för hans ankomst, vare sig i livet eller i döden. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus vet hur han ska hjälpa dig

Läran och förbunden 62:1

"Se, och lyssna, o ni min kyrkas äldster, säger Herren er Gud, ja, Jesus Kristus er förespråkare, som känner människornas svaghet och vet hur han skall hjälpa dem som frestas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Tecken ges till dem som tror

Läran och förbunden 63:8-12

"Det finns några bland er som söker efter tecken... men se, tro kommer inte av tecken, utan tecken följer dem som tror. Ja, tecken kommer av tro och inte enligt människors vilja, inte heller som det behagar dem, utan enligt Guds vilja. Ja, tecken kommer av tro som leder till kraftgärningar, ty utan tro kan ingen människa behaga Gud... Därför finner jag, Herren, inte behag i dem bland er som har sökt efter tecken och under för att kunna tro, och inte till förmån för människorna och till min ära."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Herren ser allvarligt på äktenskapsbrott - även i tanke

Läran och förbunden 63:14-16

"Det fanns äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor bland er... Låt sådana akta sig och raskt omvända sig, så att inte domen kommer över dem som en snara, och deras dårskap uppenbaras och deras gärningar följer dem inför alla människors ögon. Och sannerligen säger jag er, som jag förut har sagt: Den som ser på en kvinna med begär efter henne, eller om någon begår äktenskapsbrott i sitt hjärta, skall de inte ha Anden utan skall förneka tron och skall frukta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Rikets hemligheter ges den som håller buden

Läran och förbunden 63:23

"Men åt den som lyder mina befallningar skall jag ge mitt rikes hemligheter, och dessa skall i honom bli en källa av levande vatten som väller upp till evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vi måste varna jordens invånare

Läran och förbunden 63:37, 58 (88:81, 85)

"... var och en skall ta rättfärdigheten i sina händer och trofastheten om sina höfter samt höja en varningens röst till jordens invånare, och både med ord och med flykt förkunna att ödeläggelse [i den sista tiden] skall komma över de ogudaktiga... Detta är en varningens dag och inte en dag för många ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidsutdelning