Läran och förbunden 53-59
Vecka 45
 5-9 november 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 5 november

Seminarie TV 11: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 6 november

L&F 53    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 54    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 55    Läs   Lyssna   Elevbok

​​

  • L&F 53:1-5: Vilka instruktioner gav Herren Sidney Gilbert?, v.6: När skulle Herren ge Sidney resten (”de övriga”) av instruktionerna? Vilken princip kan vi lära oss av detta?

  • L&F 54:4-5: Vilka ord använde Herren för att beskriva det som händer när ett förbund bryts? v.6: Vilken välsignelse får vi när vi håller våra förbund och lyder Herrens befallningar? v.10: Vad tror du det betyder att "söka Herren tidigt"?

  • L&F 55:4: På vilka sätt skulle William W Phelps använda sina talanger, färdigheter och förmågor?

Onsdag 7 november

L&F 56    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 57    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 56:1-2: Vad behöver vi göra för att bli frälsta? v.14-15: Vilka attityder eller handlingar hindrar våra synder från att bli förlåtna? Vad tror du det betyder att ”gå era egna vägar efter ert eget råd”? v.18-20: Vilka välsignelser lovar Herren dem som har ödmjuka hjärtan?

  • L&F 57:3: Vad antydde Herren skulle ligga i Independence i Missouri, eller i Sions mittpunkt? v.7-13: Välj ut tre personer som fick i uppdrag av Herren att uppbygga Sion och identifiera vad/hur de skulle göra det? 

Torsdag 8 november

L&F 58    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 58:2: Vad sa Herren till äldsterna som kan ha hjälpt dem att hantera de utmaningar de mötte?, v.3 Vad kan vi ofta inte se eller förstå när vi går igenom prövningar?, v.16-20: Vad är en biskops uppgift, enligt dessa verser? v.26-28: Försök identifiera några viktiga sanningar (principer) som du lär dig i dessa verser, v.42: Vad lovade Herren oss om vi omvänder oss från våra synder?, v.43: Vad är två saker som vi måste göra för att fullständigt omvända oss från våra synder? v.64: Vem måste evangeliet predikas för?

Fredag 9 november

L&F 59    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 59:1: Vad tror du menas med att ha blicken endast fäst på Guds ära? v.5: Vad förväntar sig Herren av sina heliga?, v.6-8: Vilka ytterligare bud gav Herren de heliga vid det här tillfället? v.9-14: Vad innebär det att helga sabbatsdagen? v.15: Vilken inställning bör vi ha till sabbatsdagen? v.23-24: Vilka välsignelser lovar Herren dem som håller hans bud?

Please reload

Sidney Rigdon invigde tempelområdet, som är beläget i Missouri, och profeten Joseph Smith invigde platsen för templet den 3 augusti 1831.

Sammanfattning

Kyrkan växer i Ohio. Nya medlemmar anländer regelbundet och praktiska arrangemang görs för deras uppehälle. De är under förbund att leva efter helgelselagen, men vissa medlemmar bryter sitt förbund och konflikter uppstår. Senare reser Joseph Smith och några av kyrkans äldster till "Sion", i områdena runt Jackson County, Missouri. Där inviger de platsen för ett framtida tempel. Dessutom ges praktiska och andliga råd från Herren vad som krävs av medlemmarna för att leva i ett Sion. Viktiga principer: Håll dina förbund, ge åt de fattiga, prövningar föregår välsignelser, gör gott av egen fri vilja, Gud glömmer våra synder när vi omvänder oss, helga sabbaten, gör allt med tacksägelse.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Överge världen

Läran och förbunden 53:2

"Se jag, Herren, som blev korsfäst för världens synder, ger dig en befallning att du skall överge världen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Var tålmodig i prövningar

Läran och förbunden 54:10

"Och vidare: Var tålmodiga i prövningar tills jag kommer, och se, jag kommer snart och har min lön med mig, och de som har sökt mig tidigt skall finna vila för sina själar. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Bär ditt kors och följ Kristus

Läran och förbunden 56:2

"Och den som inte vill ta upp sitt kors och följa mig och hålla mina bud, han skall inte bli frälst."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Herren befaller, men kan återkalla om vi är orättfärdiga

Läran och förbunden 56:3-4

"Se jag, Herren, befaller, och den som inte vill lyda skall avskäras i min egen rätta tid, sedan jag har befallt och befallningen är överträdd. Därför befaller jag, Herren, och återkallar som det synes mig gott, och allt detta skall komma över de upproriskas huvuden, säger Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Guds ord ska alla uppfyllas

Läran och förbunden 56:11 (1:37-38)

"Och om än himlen och jorden förgås, skall dessa ord inte förgås utan skall uppfyllas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelser

Ve de rika - och de fattiga

Läran och förbunden 56:16-18

"Ve er ni rika människor som inte ger av era ägodelar åt de fattiga, ty era rikedomar skall fräta sönder era själar... Ve er ni fattiga människor, vars hjärtan inte är förkrossade, vars andar inte är botfärdiga och vars magar inte är tillfredsställda och vars händer inte hålls tillbaka från andra människors gods, vars ögon är fulla av girighet och som inte vill arbeta med era egna händer! Men välsignade är de fattiga som är rena i hjärtat, vars hjärtan är förkrossade och vars andar är botfärdiga, ty de skall se Guds rike komma med makt och stor härlighet till deras befrielse. Ty jordens fetma skall de få."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Efter många prövningar kommer välsignelser

Läran och förbunden 58:3-4

"Ni kan inte just nu med era naturliga ögon se Guds avsikter angående det som skall komma härefter och den härlighet som skall följa på många prövningar. Ty efter många prövningar kommer välsignelserna. Därför kommer dagen då ni skall krönas med stor härlighet. Stunden har ännu inte kommit men är nära för handen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt