Läran och förbunden 49-52
Vecka 43
 22-26 oktober 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 22 oktober

Seminarie TV 10: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 23 oktober

L&F 49    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.2: Vad innebär det att vara uppriktig inför Herren? v.7: När kommer Kristus tillbaka? v.15-17: Vad lär du dig om Guds syn på äktenskap i dessa verser?  v.22-25: Varför är det viktigt att känna till tecknen på Kristi andra ankomst? 

Onsdag 24 oktober

L&F 50    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3: Varför försökte Satan bedra de heliga? v.14: Vilka av den Helige Andens uppgifter nämns i denna vers? Vad tror ni det innebär att undervisa om evangeliet ”genom Anden”? v.17: Vad tror ni det innebär att undervisa ”på annat sätt”? v.21-22: Vad händer när vi undervisar och lär oss genom Anden? v.24: Hur beskrev Herren undervisning som ”är av Gud”? v.40: Vad tror ni det betyder att ”växa till i nåd”?

Torsdag 25 oktober

NL: Jesu Kristi försoning

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Jesu Kristi försoning (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • 3:1 Vad är det som kallas försoningen?

  • 3:2 Varför är det endast genom Jesus Kristus som vi kan bli frälsta?

  • 3:3 Vilka händelser omfattade Jesu Kristi försoning? Vad blev resultatet av försoningen för oss? 

Fredag 26 oktober

L&F 51    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 52    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 51:1-3: Vilka ansvar hade biskop Edward Partridge när det kom till att hjälpa medlemmar leva efter helgelselagen? v.9: Vad förklarade Herren att två avsedda resultat av att leva enligt helgelselagen var? v.13: Var skulle biskop Partridge förvara de överskottsvaror som inte behövdes för medlemmarnas nödvändiga behov? 

  • L&F 52:4: Vad kan hända när vi är trofasta mot Guds instruktioner? v.7-10: Vad instruerade Herren prästadömsbärarna att göra medan de reste till Missouri? v.14: Vad skulle Herren ge dessa äldster som hjälp? v.15-19: Vilka handlingar och egenskaper sa Herren skulle hjälpa hans folk undvika att bli bedragna av Satan? v.39-40: Vilka instruktioner gav Herren till de äldster som skulle stanna kvar i Ohio?

Please reload

Äktenskapet är instiftat av Gud (LF 49:15-17)

Sammanfattning

L&F 49: Herren varnar medlemmarna för de lärdomar som lärs ut av "Shaker" samfundet. Dagen för Kristi ankomst är okänd. Omvändelse krävs för frälsning. Kött är tillåtet. Äktenskapet är instiftat av Gud. 

L&F 50: Vissa nya medlemmar visade upp märkliga "andliga" beteenden på kyrkans möten. Herren förklarar att Anden som kommer från Gud uppbygger och skänker ljus. 

L&F 51: Kyrkans biskop, Edward Partridge, instrueras om hur han ska dela ut landområden i Ohio till de nyanlända medlemmarna från de östra staterna. Alla ska behandlas jämlikt.

L&F 52: Äldster kallas att predika - endast vad profeterna har sagt och vad Anden manar dem till. Herren undervisar hur falska andar ska tillrättavisas.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Den som tar emot Jesu Kristus blir frälst

Läran och förbunden 49:5-6

"Så säger Herren, ty jag är Gud och har sänt min enfödde Son till världen för världens återlösnings skull och har fastslagit att den som tar emot honom skall bli frälst... och han har intagit sin makt på Guds härlighets högra sida och regerar nu i himlarna och skall regera tills han stiger ned på jorden för att lägga alla sina fiender under sina fötter, och den tiden är nära för handen."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Tro, omvändelse, dop, Helige Andens gåva

Läran och förbunden 49:12-14

"Tro på Herren Jesu namn, han som var på jorden och skall komma, begynnelsen och änden. Omvänd er och låt döpa er i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, enligt det heliga budet. Och den som gör detta skall få den Helige Andens gåva genom handpåläggning av kyrkans äldster."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Nyckelskriftställe: Äktenskapet är instiftat av Gud

Läran och förbunden 49:15-17

"Och vidare: Sannerligen säger jag er att den som förbjuder äktenskapet inte är ordinerad av Gud, ty äktenskapet är instiftat av Gud för människan. Därför är det lagenligt att mannen skall ha en enda hustru, och de två skall vara ett kött, och allt detta för att jorden skall kunna uppfylla ändamålet med sin skapelse, och för att den skall kunna fyllas med det antal människor som skapades innan världen skapades."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Äktenskap och familj, Buden

Kött är tillåtet - men inte mer än vi behöver

Läran och förbunden 49:18-21

"Och den som befaller någon att avstå från kött, och säger att människan inte skall äta sådant, är inte ordinerad av Gud, ty se, djuren på marken och fåglarna i luften och det som kommer ur jorden är avsett att brukas av människan till föda och till kläder och för att hon skall kunna ha mer än nog... Och ve den som utgjuter blod eller förspiller kött som han inte behöver."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus kommer inte i någon annans skepnad

Läran och förbunden 49:22

"Och vidare: Sannerligen säger jag er att Människosonen inte kommer i en kvinnas skepnad, inte heller i en mans som vandrar omkring på jorden."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Många falska andar försöker bedra oss

Läran och förbunden 50:2-3

"Se, sannerligen säger jag er att det finns många andar som är falska andar, som har gått ut över jorden för att bedra världen. Och även Satan har försökt bedra er för att få er på fall."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

De trofasta får evigt liv

Läran och förbunden 50:5

"Men välsignade är de som är trofasta och håller ut både i liv och i död, ty de skall ärva evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen