Veckans läsning

Måndag 14 okt

Seminarie TV 9

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 15 okt

Lukas 1   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-4: Vilka var några av Lukas avsikter med att skriva sin redogörelse?, v.5-7: Vad får vi veta om Sakarias och Elisabet från dessa verser?, v.11-13: Vad hände medan Sakarias var i templet?, v.28-33: Vilka ord kan ha hjälpt Maria förstå vilken viktig uppgift Gud gav henne?, v.37: Vilken sanning förkunnade ängeln som hjälper till att förklara denna mirakulösa händelse?

Onsdag 16 okt

Lukas 2   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-5: Varför for Josef och Maria till Betlehem?, v.10: Vad kan vi känna tack vare att Frälsaren föddes?, v.15-20: Hur reagerade herdarna på ängelns budskap?, v.25-32: Varför var Simeon i templet den dagen?, v.36-38: Varför var Hannah i templet den dagen?, v.41-47: Vad gjorde Jesus gjorde när han var tolv år?, v.51-52: Vad innebär det att "växa till i vishet", ..."ålder" ...”välbehag inför Gud" och ”välbehag inför människor”?

Torsdag 17 okt

Lukas 3   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 4   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 3:7-9: Vad lärde Johannes att folket behövde göra för att behaga Gud?, Vad händer med dem som inte bär ”god frukt”, eller lever rättfärdigt?, v.16-17: Vad sa Johannes att den kommande Messias skulle göra?

 • Lukas 4:18-21: Vad undervisade Jesaja om angående Messias gudomliga mission?, Vad vittnade Jesus om till folket i sin hemstad Nasaret?, v.22: Hur reagerade folket på Jesu tillkännagivande?, v.24-27: Vilka två redogörelser ur Gamla testamentet hänvisade Frälsaren till när han svarade människorna i Nasaret?

Fredag 18 okt

Lukas 5   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-11: Försök formulera en princip som kan hjälpa dig när du inte helt förstår varför du uppmanas att följa ett råd eller bud från Herren., v.17-25: Vad lär du dig från denna berättelse om hur vi kan bli botade och hur vi kan hjälpa andra att bli botade?, v.27-28: Hur reagerade Levi på Frälsarens uppmaning?, v.36-39: Hur kunde ”gamla skinnsäckar” representera de skriftlärda och fariseerna?, Vilka skulle ”nya säckar” kunna representera?, Vad kan liknelsen lära oss om vad vi måste göra för att ta emot Frälsaren och hans evangelium?

Please reload

Vecka 42
 
14-18 okt 2019
LUKAS 1-5

Vem var Lukas?

Lukas, som skrev detta evangelium och Apostlagärningarna, var grekisk läkare. Han var inte jude, men väl utbildad inom grekisk kultur. Lukas var troligen inte ögonvittne till Frälsarens jordiska verksamhet men han fick höra talas om Jesus av aposteln Paulus och andra missionärer. Han gav sig ut på många missionsresor tillsammans med Paulus (se Apg 16:10; 2 Tim 4:11), och bevittnade kyrkans tillväxt bland hedningarna. 

Vem skrev han till?

Lukas skrev detta vittnesbörd till sin vän Theofilos, som troligen var en grekisk konvertit, för
att denne skulle lära känna sanningen om Jesus Kristus. Det tycks som om Lukas hade en icke-judisk åhörarskara i åtanke eftersom han förklarar betydelsen av många hebreiska ord och återger ett flertal berättelser om Jesu handlingssätt mot icke-judar. 

Viktiga händelser / undervisning i Lukas 1-5

 • Johannes döparen förds (1). Genom ett mirakel blir Elisabet, Marias kusin, havande.

 • Ängelns budskap till Maria (1). Hon ska bli mor till Guds Son.

 • Jesu födelse (2). Josef och Maria färdas till Betlehem där Jesus föds.

 • Jesus bärs fram i templet (2). En profet och profetissa vittnar om Jesus som Frälsaren. 

 • Jesus undervisar i templet (2). Som tolvåring undervisar Jesus om sin Fader.

 • Johannes Döparen (3). Han förbereder vägen för Messias och predikar omvändelse och dop.

 • Jesus blir döpt (3). För att "uppfylla all rättfärdighet" döper Johannes Frälsaren.

 • Jesu släktavla (3). Från Josef till Adam.

 • Jesus frestas (4). Satan frestar Jesus och försöker få honom att överge sin jordiska mission.

 • Jesus börjar sin undervisning Galileen (4). Först i Nasaret, där han växte upp, sedan i Kapernaum där han bosatte sig.

 • De första lärjungarna kallas (5). Petrus, Andreas, Jakob och Johannes följer Jesus.

 • Jesus botar många (5). Många följer Jesus efter att han har predikat och botat sjuka i Galileen.

Betydelsefulla personer

 

När du läser veckans text, tänk på vad dessa personer kan ha betytt för Jesus.

 • Sakarias - Johannes döparens far.

 • Elisabet - Johannes döparens mor och kusin till Maria.​​

 • Maria - Jesu moder, jungfrun som blev havande genom Guds kraft.

 • Josef - Jesu styvfar som var trolovad med Maria.

 • Johannes Döparen - Profeten som förberedde vägen för Frälsaren och döpte folk i Jordanfloden, inklusive Jesus.

 • Petrus, Andreas, Jakob och Johannes - Brödrapar och fiskare som blev Jesu första lärjungar.

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Johannes Döparen - stor inför Herren

Lukas 1:13-16

"Men ängeln sade till honom: 'Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Video

Seminarie TV 9: Lukas 1-5

(17:50) Denna gång visas flera filmklipp från Bible Videos, samt ett budskap från Äldste Neil L Andersen via Mormon Messages. Så det blir mycket film. Ta fram både skrifterna och popcornskålen. :)

Maria, Jesus moder

(Lukas 1:26-35) (2:27)

En ängel förutsäger Kristi födelse till Mary

(Lukas 1:26-38) (2:33)

Maria och Elisabeth glädjas tillsammans

(Lukas 1:39-55) (5:06)

Namngivning av Johannes döparen

(Lukas 1:57-80) (3:43)

Maria och Josef reser till Bethlehem

(Lukas 2:4-7) (5:17)

Herdar lära av Kristi födelse

(Lukas 2:8-18) (6:43)

Glada budskap om stor glädje: Kristusfödelsen

(Lukas 2:1-20) (5:00)

Jesusbarnet presenteras i templet

(Lukas 2:22-38) (1:53)

Unga Jesus undervisar vid templet

(Lukas 2:40-52) (2:30)

Jesus förklarar att han är Messias

(Lukas 4:15-30) (3:26)

Jesus botar en besatt man

(Lukas 4:33-37) (1:47)

Please reload