top of page
3 NEPHI 20-26
Vecka 42
12-16 okt 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Mormons bok är tecknet på att Gud samlar in sitt folk

Lägg till lite mer information om denna artikel

3 Nephi 21:1-7 (29:1-3)

"Jag ger er ett tecken så att ni kan veta tiden när detta skall ske – när jag skall samla in mitt folk, o Israels hus, från dess långa förskingring och åter upprätta mitt Sion bland dem... när detta [Mormons bok] som jag förkunnar för er... skall tillkännages för icke-judarna så att de kan få kunskap om detta folk som är en återstod av Jakobs hus, och om detta mitt folk, som skall skingras av dem... När detta skall tillkännages för dem av Fadern och förmedelst Fadern komma från dem till er... ja, när detta sker, när dina avkomlingar börjar få kunskap om detta – då skall det vara ett tecken för dem, så att de kan veta att Faderns verk redan har påbörjats för att fullborda det förbund som han har slutit med det folk som är av Israels hus."

Nyckellära:  Återställelsen

Kyrkan är ett "stort och förunderligt verk"

Lägg till lite mer information om denna artikel

3 Nephi 21:9

"Ty på den dagen skall Fadern för min skull utföra ett verk som skall vara ett stort och förunderligt verk bland dem, och det skall finnas sådana bland dem som inte kommer att tro det, trots att en människa skall förkunna det för dem."

Nyckellära:  Återställelsen

Vi blir en del av Israels hus genom omvändelse till evangeliet

Lägg till lite mer information om denna artikel

3 Nephi 21:22 (6)

"Men om de omvänder sig och hörsammar mina ord och inte förhärdar sina hjärtan skall jag upprätta min kyrka ibland dem, och de skall tas in i förbundet och bli räknade bland denna återstod av Jakob, åt vilka jag har givit detta land som arvedel."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Förrättningar och förbund, Buden

Välsignelser av att hålla förbundet med Herren

Lägg till lite mer information om denna artikel

3 Nephi 22:7-17

7. För ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet skall jag insamla dig.

8. ...med evig godhet skall jag förbarma mig över dig, säger Herren, din Återlösare.

10. Ty bergen skall vika undan och höjderna tas bort, men min godhet skall inte vika ifrån dig, inte heller skall förbundet om min frid tas bort, säger Herren som förbarmar sig över dig.

11. O du plågade, som kastas hit och dit av stormar utan att bli tröstad! Se, med klara färger skall jag lägga dina stenar och lägga dina grundvalar med safirer.

13. Och alla dina barn skall undervisas av Herren, och stor blir dina barns frid.

15. Var och en som samlar sig mot dig skall falla för din skull.

17. Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång. Och varje tunga som smädar dig till doms skall du fördöma. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet är av mig, säger Herren.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Återställelsen, Förrättningar och förbund

Jesajas ord är stora

Lägg till lite mer information om denna artikel

3 Nephi 23:1-3

"Och se, nu säger jag er att ni borde utforska dessa uppteckningar. Ja, en befallning ger jag er att ni noggrant skall utforska dessa uppteckningar, ty Jesajas ord är stora. Ty han talade förvisso om allt som rör mitt folk som är av Israels hus. Därför måste det nödvändigtvis vara så att han även måste tala till icke-judarna. Och allt som han talade har skett, och skall ske, i enlighet med de ord han talade."

Dessa verser sägs i ljuset av det vi läser om i kapitel 20-22 som handlar om Israels insamling, att Herren "samlar in" sitt folk genom att låta sprida evangeliet till jordens alla hörn. Då kommer alla, jude som icke-jude, att för möjlighet att sluta förbund med Herren. Eftersom Jesaja talar om detta, att alla ska få en möjlighet att komma till Herren, därför är hans ord så stora och betydelsefulla.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Förrättningar och förbund

Viktigt att föra uppteckningar

Lägg till lite mer information om denna artikel

3 Nephi 23:9-13

"Jag befallde min tjänare, lamaniten Samuel, att han skulle vittna för detta folk, att den dag då Fadern skulle förhärliga sitt namn i mig var det många heliga som skulle uppstå från de döda och visa sig för många och betjäna dem... Och hans lärjungar svarade honom och sade: Jo, Herre, Samuel profeterade enligt dina ord, och de blev alla uppfyllda. Och Jesus sade till dem: Hur kommer det sig att ni inte har skrivit om detta att många heliga uppstod och visade sig för många och betjänade dem? Och det hände sig att Nephi kom ihåg att detta inte hade skrivits. Och det hände sig att Jesus befallde att det skulle skrivas. Därför blev det skrivet enligt hans befallning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning 3 Nephi 20-26

Frälsaren fortsätter att undervisa nephiterna. Han förklarar i detalj om Israels insamling - att alla folkslag ska få kunskap om evangeliet och få möjlighet att sluta förbund med Herren. Mormons bok utgör ett viktigt redskap i denna insamling. Jesus citerar många av Jesajas ord som också vittnar om Israels insamling. En beskrivning av tiden före Kristi andra ankomst ges också: de orättfärdiga ska straffas; Elia ande ska vara stark (tempelarbete). Jesus uppmanar medlemmarna att skriva och bevara uppteckningar. 

Måndag 12 okt

Båda filmer ska ses, med föräldrar.

(Tid: ca 27 min)

Jesu profetior om de sista dagarna

Seminarie TV 30

Onsdag 14 okt

3 Nephi 21     Läs   Lyssna   Elevbok

3 Nephi 22     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 7–10. Leta efter löftena som Frälsaren gav sitt förbundsfolk som återvänder till honom efter att ha glömt förbunden som de ingick med honom. Varför tror du att det är viktigt att förstå att Herren visar evig godhet och barmhärtighet mot dem som har kommit bort från honom?

Please reload

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 41-43:

Äktenskap och familj

         Nyckelläror

Veckans filmer

Seminarie TV 30: 3 Nephi 22-27

Ett klassiskt STV-avsnitt i repris: Vad Israels insamling kan betyda för oss personligen.

Jesu profetior om de sista dagarna

Jesus profeterar om hur Israel kommer insamlas igen. Från "Scripture Project".

Kom och följ mig: 3 Nephi 20-26

För den som vill fördjupa sig om Israels insamling och Jesajas ord. Från Book of Mormon Central.

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page