Läran och förbunden 39-42
Vecka 41
 8-12 oktober 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 8 oktober

Seminarie TV 8: (Ses i klass eller med förälder)

  • Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 9 oktober

L&F 39    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 40    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 41    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 39:1-4: Vad tror ni det innebär att ta emot Jesus Kristus? Med tanke på vad ni känner till om Frälsarens verksamhet på jorden, varför tog hans folk inte emot honom? v.10-11: Vilka välsignelser lovade Herren James Covill på villkor att han lyssnade till Herrens röst?

  • L&F 40:2: Vad ledde slutligen till att James Covill förkastade Herrens ord?

  • L&F 41:1: Vad säger Herren att han gläder sig åt att göra? v.5: Hur blir vi sanna lärjungar till Herren? v.9-10: Vilket ämbete ordinerades Edward Partridge till? Vad betyder det att man ”utses genom kyrkans röst”? Hur kan du stödja din biskop?

Onsdag 10 oktober

Nyckellära: GudomenObs! Om onsdag är en hemstudiedag för er, lägg helst denna lektion på en dag när det är en lärarledd klass.

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Gudomen (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • 1.3, 1,4: Nämn några viktiga roller som Jesus Kristus har i frälsningsplanen.

  • 1.6: Hur skiljer sig den Helige Anden från Gud Fadern och Jesus Kristus

  • 1.7: Nämn några av den Helige Andens viktigaste uppgifter.

Torsdag 11 oktober

L&F 42:1-42    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 42:11: Vem har enligt Herren myndigheten att undervisa och bygga upp hans kyrka? Hur kan proceduren med röstning på kyrkans ledare (allmänt bifall) och lärare skydda kyrkan och dess medlemmar? v.14: Hur kan vi få Andens inflytande till hjälp för att undervisa andra om evangeliet? v.17: Vad vet och gör den Helige Anden? v.30: Hur skulle ni sammanfatta Herrens befallning om de fattiga? v.38: Vilken princip undervisar Herren om beträffande att göra gott mot andra?

Fredag 12 oktober

L&F 42:43-93    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 42:46: Vilken lärosats kan ge tröst till dem som sörjer förlusten av en närstående? v.48: Vilken är den främsta faktorn som avgör resultatet av en prästadömsvälsignelse? Varför blir inte alla som har tro på Jesus Kristus helade? v.61, 68: Vilka välsignelser får vi av att flitigt be Herren om uppenbarelse? v.88-89: Vad betyder det att försonas med någon? Vad ska vi göra med medlemmar som har försyndat sig mot oss? 

Please reload

Edward Partridge kallas som kyrkans första biskop.

Sammanfattning

L&F 39: Baptistprästen James Covill kallas att döpas och sedan predika evangeliet. Medlemmarna ska samlas i Kirtland, Ohio.

L&F 40: James Covill tog med glädje emot budskapet om evangeliet. Men han Satan ingav rädsla hos honom så att han bröt sitt förbund.

L&F 41: Äldsterna ska leda kyrkan genom uppenbarelse. Edward Partridge kallas som kyrkans första biskop.

L&F 42: "Kyrkans lag" ges: undervisning måste ske med Anden; evangeliets fullhet finns i Bibeln och Mormons bok; Mose budord upprepas; vi får inte glömma de fattiga; vi bör leva efter helgelselagen; skriften är Guds lag; bön leder till uppenbarelse; vi ska hålla både Guds och landets lagar.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Jesus Kristus är den store "Jag är" (Jehova)

Läran och förbunden 39:1-2

"Hör och lyssna till hans röst som är från all evighet till all evighet, den store Jag Är, ja, Jesus Kristus, världens ljus och liv, ett ljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ta emot Kristus - bli Guds söner

Läran och förbunden 39:4

"Men åt alla som tog emot mig gav jag förmågan att bli mina söner, och på samma sätt ger jag förmågan att bli mina söner till alla som kommer att ta emot mig."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Vad är evangeliet?

Läran och förbunden 39:6

"Och detta är mitt evangelium: omvändelse och dop i vatten, och sedan kommer dopet med eld och med den Helige Anden, ja, Hjälparen, som visar allt och lär de fridgivande tingen rörande riket."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Förrättningar och förbund

Dopet ger oanade välsignelser

Läran och förbunden 39:10

"Men se, dagen för din befrielse är kommen om du hörsammar min röst som säger dig: Stå upp och låt döpa dig, och tvätta bort dina synder och åkalla mitt namn, så skall du få min Ande och en välsignelse så stor som du aldrig förr har känt till."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Förrättningar och förbund

Kristi lärjungar håller hans lag

Läran och förbunden 41:5

"Den som tar emot min lag och håller den, han är min lärjunge, och den som säger sig ta emot den och inte håller den, han är inte min lärjunge... "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Edward Partridge blir kyrkans första biskop

Läran och förbunden 41:9-11 (42:10)

"Och vidare har jag kallat min tjänare Edward Partridge, och jag ger en befallning att han skall utses genom kyrkans röst och ordineras till biskop för kyrkan... Och detta eftersom hans hjärta är rent inför mig, ty han är som den forne Natanael, i vilken inget svek finns."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vi står till svars för hur vi håller Guds ord

Läran och förbunden 41:12

"Dessa ord är givna till er och de är rena inför mig. Ge därför akt på hur ni håller dem, ty ni skall med era själar stå till svars för dem på domens dag. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden