Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 38-41:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

2 NEPHI 26-33
Vecka 40
2-6 okt 2017

Tisdag 3 okt

2 Nephi 26     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 24-28, 33. Hur kan dessa verser hjälpa dig när du känner dig modlös i livet? Vad säger också dessa verser om vilka känslor vår himmelske Fader har för sina barn?

 

2 Nephi 27     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 12-14. Dessa verser beskriver de tre och åtta vittnena till Mormons bok. Du kan också vara ett vittne för bokens äkthet. Hur skulle du svara på frågan: Hur vet du (eller varför tror du) att Mormons är Guds ord?

Onsdag 4 okt

2 Nephi 28     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 7-9, 20-22. I de sista dagarna kommer många att lära ut falska, fåfänga och dåraktiga läror. Gör en lista i din studiedagbok över några sätt som de här dåraktiga lärorna utbreds i vår tid och hur du kan känna igen lärorna och undvika dem. Vad använder Satan för metoder att sprida sina läror?

 

2 Nephi 29     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 7-11. Vad ger Gud själv för argument för att det är viktigt med "mer" av Guds ord (Mormons bok). 

 

2 Nephi 30     Läs   Lyssna   Elevbok

Torsdag 5 okt

2 Nephi 31    Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 4-12.  Föreställ dig att en kamrat som inte är medlem i kyrkan frågar varför det är nödvändigt att bli döpt. Besvara frågan i din studiedagbok och beskriv samtidigt hur ditt liv har påverkats och vilka välsignelser du har fått därför att du följde Jesu Kristi exempel och lät döpa dig.

Fredag 6 okt

2 Nephi 32   Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 3.  Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle då du mättade dig med Kristi ord och det hjälpte dig att veta vad du skulle göra i ditt liv. Du kan också beskriva en situation som du står inför nu där det kunde vara till hjälp att du mättade dig med Kristi ord.

2 Nephi 33   Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 10-14.  Skriv ner några uttryck från dessa verser i din studiedagbok som kändes viktiga för dig och förklara varför. Besvara också följande fråga i din studiedagbok: Om människor tror på Jesus Kristus, vad kommer de då att känna inför Mormons bok? (Se 2 Nephi 33:10.)

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: Alla är lika inför Gud

2 Nephi 26:33

"Ty inget av denna ondska kommer från Herren, ty han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Många försöker ursäkta sina synder

2 Nephi 28:7-9

"Ja, och det skall finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, ty i morgon skall vi dö och det skall gå oss väl. Och det skall även finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, men frukta ändå Gud – han ursäktar om vi begår en liten synd. Ja, ljug litet, dra fördel av någon för hans ords skull, gräv en grop för din nästa. Det finns inget ont i det. Och gör allt detta, ty i morgon skall vi dö. Och om så är att vi är skyldiga kommer Gud att ge oss några rapp, och till sist skall vi bli frälsta i Guds rike. Ja, och det skall finnas många som på detta sätt skall lära ut falska, fåfänga och dåraktiga lärosatser och bli uppblåsta i sina hjärtan och som skall försöka att i djupet dölja sina rådslag för Herren. Och deras gärningar skall göras i mörkret."

Nyckellära:  Buden

Nyckelskriftställe: Gud ger oss insikt lite i taget.

2 Nephi 28:30

"Ty se, så säger Herren Gud: Jag skall ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, ty de skall lära visdom. Ty åt den som tar emot skall jag ge mer. Och från dem som säger: Vi har nog, från dem skall tas även det de har."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus

2 Nephi 31:19-20

"Och nu, mina älskade bröder, sedan ni kommit in på den trånga och smala stigen vill jag fråga er om allt är gjort. Se, jag säger er: Nej, för ni hade inte kommit så långt utom genom Kristi ord, med orubblig tro på honom och med fullkomlig förtröstan på hans förtjänster som är mäktig att frälsa. Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut intill änden, se, så säger Fadern: Ni skall få evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, FrälsningsplanenBuden

Nyckelskriftställe: Mätta er med Kristi ord (skrifterna)

2 Nephi 32:3

"Änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sade jag till er: Mätta er med Kristi ord, ty se, Kristi ord skall tillkännage för er allt ni bör göra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Ni måste alltid be

2 Nephi 32:8-9

"Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. Ty om ni ville hörsamma Anden som lär människan att be skulle ni veta att ni måste be. Ty den onde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte skall be. Men se, jag säger er att ni alltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han skall helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er själs välfärd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Please reload

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Sammanfattning 2 Nephi 26-33

Efter att citerat färdigt Jesaja avslutar Nephi sin uppteckning genom att vittna om Frälsarens mission. Nephi inbjuder alla att komma till Kristus. Han vittnar om Mormons boks framkomst, som en del av återställelsen, och hur viktigt det är med mer av Guds ord. Avslutningsvis vädjar han till sina läsare att vara ståndaktiga i Kristus och mätta sig med hans ord. 

STV 7: 2 Nephi 26-33

(27:39)  Sammanfattning och höjdpunkter från veckans läsning. Louis Herrey står för sammanfattning och budskap. Clara Herrey hjälper till att svara på frågor. Marcus Brändh ger ett budskap om att mätta sig med Kristi ord. Seminarieelever förklarar nyckelskriftställen 2 Nephi 32:3 och 2 Nephi 32:8-9. Dessutom ett specialreportage från Vätternrundan.

Seminarie TV
Nyckelskriftställe

2 Nephi 32:3

 

"Änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sade jag till er: Mätta er med Kristi ord, ty se, Kristi ord skall tillkännage för er allt ni bör göra."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215