top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Läran och förbunden 6-9
Vecka 4
25-29 jan 2021
Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 6: Herren kallar Oliver Cowdery att bygga upp Guds rike, att trofast tjäna Joseph med översättningen av Mormons bok och att hålla fast vid Andens vittnesbörd som han hade fått. 

L&F 7: Joseph och Oliver frågar om den forna aposteln Johannes som inte fick smaka döden. Svaret: Johannes kommer att leva tills Herren återkommer.

L&F 8: Oliver önskar, likt Joseph, att få översätttningsgåvan. Herren uppmanar honom att be i tro. Anden talar till förstånd och hjärta.

L&F 9: Oliver förmanas vara tålig och ombeds vara fortsatt skrivare för Joseph och inte översättare. Om något är rätt (kommer från Gud) ska hjärtat vara brinnande.

016ZA-Image Oliver Cowdery.jpg

Måndag 25 jan

Seminarie TV 3: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 26 jan

L&F 6    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 7    Läs   Lyssna   Elevbok

_________________________

Onsdag 27 jan

L&F 8    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 8:2-3: Hur uppenbarade Gud för Mose att han skulle föra Israels barn genom Röda havet? Vilken sanning lär vi oss av de här verserna om hur Herren kan tala till oss?

  • L&F 8:1, 10-12: Vad lär du dig om bön från dessa skriftställen?

_________________________​

Torsdag 28 jan

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

  • Princip 1 (Punkt 5-7): Hur kan du handla i tro när du upptäcker ny information eller har frågor om kyrkans lära, trosutövning eller historia som kan vara svåra att förstå?

  • Princip 2 (Punkt 8-10): Vad innebär det att granska uppfattningar och frågor utifrån ett evigt perspektiv?

  • Punkt 13-17: Vad är några konkreta saker som du kan göra för att hjälpa andra förvärva andlig insikt?

_________________________

Fredag 29 jan

L&F 9    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 9:7-9: Vad lärde Herren Oliver att han skulle göra innan han bad om vägledning? Hur kan Herren besvara våra frågor? Hur har ni känt att Herren bekräftat ett beslut som ni fattat?

I översättningsarbetet får Joseph Smith hjälp av skolläraren Oliver Cowdery. Här assisterar han Joseph som skrivare, och kom senare att få fler viktiga ansvar i uppbyggandet av Guds rike. 

Nyckelskriftställen
Jesus-Christ-Samaritan-Well-mormon.jpg

Läran och förbunden 6:36

"Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen
oracao-sindrome-do-panico.jpg

Läran och förbunden 8:2-3

"Ja se, jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden, som skall komma över dig och som skall bo i ditt hjärta. Och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande genom vilken Mose förde Israels barn genom Röda havet på torr mark."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Seminarie TV 3: Läran och förbunden 6-9

Vi lär känna Oliver Cowdery bättre och vad han fick lära sig om personlig uppenbarelse.

Kom och följ mig: Personlig uppenbarelse

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

L&F 6-9: Hjärta och förstånd

Om personlig uppenbarelse. Från Scripture Project. 

Veckans video

Days of Harmony

Oliver Cowdery hjälper Joseph Smith som skrivare vid Mormons boks översättning.

Ge akt på Guds levande ord

Läran och förbunden 6:2

"Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord som är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mina ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bygg upp Sion och kalla till omvändelse

Läran och förbunden 6:6-9

"Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta Sions sak. Sök inte efter rikedomar utan efter visdom... Alldeles som du önskar av mig skall det ges åt dig, och om du önskar skall du bli medlet till att göra mycket gott i detta släktled. Tala inte om något annat än omvändelse till detta släktled. Håll mina bud och hjälp till att frambringa mitt verk enligt mina befallningar, och du skall bli välsignad."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

När vi frågar kommer Anden upplysa vårt förstånd

Läran och förbunden 6:14-15

"Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Välsignad är du för vad du har gjort, för du har frågat mig, och se, närhelst du har frågat har du fått undervisning av min Ande. Om det inte hade varit så, skulle du inte ha kommit dit där du nu är. Se, du vet att du har frågat mig och att jag upplyste ditt förstånd. Och nu säger jag dig detta, så att du kan veta att du har blivit upplyst av sanningens Ande."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Gud ger oss enligt våra (goda) önskningar, och omsluter oss i hans armar

Läran och förbunden 6:20

"Se, du är Oliver, och jag har talat till dig på grund av dina önskningar. Samla därför dessa ord i ditt hjärta. Var trofast och flitig i att hålla Guds bud, och jag ska omsluta dig i min kärleks armar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Det största vittnesbördet kommer från Gud

Läran och förbunden 6:22-23

"Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om du önskar ytterligare vittnesbörd så kom ihåg natten då du ropade till mig i ditt hjärta, för att du skulle kunna få veta sanningen om dessa ting. Talade jag inte frid till ditt sinne om detta? Vilket större vittnesbörd kan du få än det som kommer från Gud?​"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

När vi sår det goda skördar vi det goda

Läran och förbunden 6:33-34

"Frukta inte att göra gott, mina söner, för vadhelst ni sår, det ska ni också skörda. Om ni därför sår det goda, ska ni också skörda det goda som er lön. Frukta därför inte, du lilla hjord. Gör gott! Låt jord och helvete förena sig mot er, för om ni är byggda på min klippa kan de inte få överhand."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Vänd dig till Kristus i varje tanke

Läran och förbunden 6:36

"Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Johannes den älskade blir kvar på jorden (som de tre nephiterna)

Läran och förbunden 7:2-3

"Och jag sa till honom: 'Herre, ge mig makt över döden, så att jag kan leva och föra själar till dig.' Och Herren sa till mig: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Eftersom du önskar detta ska du stanna kvar tills jag kommer i min härlighet, och du ska profetera inför nationer, släkten, tungomål och folk.' ”​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

Petrus, Jakob och Johannes bär på "nycklarna" till Melkisedekska prästadömet

Läran och förbunden 7:7

"Och jag ska utse dig [Petrus] till att betjäna honom [Johannes] och din broder Jakob, och åt er tre ska jag ge denna makt och nycklarna till detta tjänandeverk, till dess jag kommer.”​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Vi får det vi ber om när vi ber i tro

Läran och förbunden 8:1

"... lika visst som att Herren som är din Gud och Återlösare lever, lika visst ska du få kunskap om vad du än ber om i tro, med ett uppriktigt hjärta...”​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Anden talar till förstånd och hjärta

Läran och förbunden 8:2-3

"Ja se, jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden, som skall komma över dig och som skall bo i ditt hjärta. Och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande genom vilken Mose förde Israels barn genom Röda havet på torr mark."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Gud svarar genom att låta ditt hjärta "brinna"

Läran och förbunden 9:8-9

"Men se, jag säger dig, att du måste utforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt, och om det är rätt ska jag få ditt hjärta att brinna inom dig, därför ska du känna att det är rätt. Men om det inte är rätt ska du inte få någon sådan känsla, utan det ska komma en tröghet över ditt tänkande som får dig att glömma det som är fel..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-5:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page