top of page
Veckans läsning

Måndag 23 jan

Seminarie TV 20

(Att ses med klass eller förälder)

Onsdag 25 jan

Apostlagärn. 6    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 7    Läs   Lyssna

Torsdag 26 jan

Apostlagärn. 8    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 9    Läs   Lyssna

Fredag 27 jan

Apostlagärn. 10    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 11    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 12    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 98-101
Lärarhandledn.
s . 489-511
Vecka 4
23-27 jan 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 6-12

Bakgrund

Efter att ha mottagit den Helige Anden på pingstdagen var Jesu lärjungar rustade att börja predika evangeliet och bota sjuka. När vi kommer in i veckans läsning ser vi att kyrkans medlemsantal ökar, men det gör också motståndet. Stefanus, den första martyren, stenas till döds av arga judar uppjagade av Saulus. Denne Saulus, senare känd som Paulus, omvänder sig efter att Herren själv uppenbarat sig för honom. En annan god nyhet är att Petrus får en uppenbarelse att evangeliet nu är tillgängligt för alla folkslag, och inte som tidigare bara för judarna. 

Stefanus vittnar om Kristus och lider martyrdöden

Apostlagärningarna 6-7

Apostlarna ordinerade sju lärjungar till att bistå Herrens verk. Stefanus, en av de utvalda, utförde många underverk. En del judar anklagade honom för hädelse och förde honom inför Stora rådet där han förvandlades. Efter att  ha  tillrättavisat judarna för att ha förkastat Frälsaren, såg Stefanus vår himmelske Fader och Jesus Kristus. Därefter  kastades han ut ur staden och stenades till döds.

Framgång i Samarien, den Helige Anden förlänas

Apostlagärningarna 8

Förföljelsen av kyrkan i Jerusalem ledde till att kyrkans medlemmar skingrades över Judeen och Samarien. Filippus verkade i Samarien, där många människor tog emot Jesu Kristi evangelium. När Petrus och Johannes hade förlänat de nyomvända den Helige Andens gåva försökte en trollkarl, som hette Simon, köpa prästadömet. Gud ledde sedan Filippus till en etiopisk hovman som Filippus undervisade om Jesus Kristus och döpte.

Saulus omvänder sig och börjar predika evangeliet

Apostlagärningarna 9

Jesus visade sig för Saulus på vägen till Damaskus, varefter Saulus blev blind. När Ananias hade botat honom döptes Saulus, numera känd som Paulus, och började predika i Damaskus. Tre år senare begav sig Paulus till Jerusalem, men när han liv stod i fara skickade apostlarna honom till Tarsus. Petrus utförde underverk i Lydda och Joppe.

Gud uppenbarar att alla ska få evangeliet

Apostlagärningarna 10-12

Gud uppenbarade för Petrus i en syn att evangeliet skulle predikas för icke-judarna. Petrus undervisade Cornelius och hans hushåll om evangeliet och avgjorde stridigheterna bland de judiska heliga beträffande att predika evangeliet för icke-judarna. Herrens verk fortsatte att gå framåt trots förföljelse. Herodes dödade aposteln Jakob och arresterade och fängslade därefter Petrus. Natten innan Petrus skulle avrättas hjälpte en ängeln inom att fly från fängelset. Herodes slog av en Guds ängel och evangeliet försatte att gå framåt. 

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Apostlagärningarna 3:19–21.

2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. 

Andra Nyckelskriftställen om

"Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Mose 7:18; Jes 29:13–14; Hes 37:15–17; 

Dan 2:44; JS – Historien 1:15–20; 

L&F 1:30; L&F 135:3.

Övrigt:

Efesierbrevet 4:11–14; Jakobs brev 1:5–6

Nyckellära (v 2-4): Tidsutdelning, avfall och återställelse

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

"Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." (Apg 7:55-56)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Församlingsledare kallas genom inspiration och handpåläggning

Apostlagärningarna 6:5-7

"... de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus... Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Hur Guds kraft visades i Stefanus

Apostlagärningarna 6:8, 10, 15

"Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket... Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade.... Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Stefanus ser Fadern och Sonen - bevis för att de är skilda personer

Apostlagärningarna 7:55-56

"Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Stefanus förlåter som Jesus gjorde

Apostlagärningarna 7:59-60

"Så stenade de Stefanus, under det att han bad: 'Herre Jesus, tag emot min ande.' Sedan föll han på knä och bad med hög röst: 'Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.' Med de orden insomnade han."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Video

Seminarie TV 20: Apostlagärningarna 6-12

Studiovärdar: UM i Jönköping seminarium. Veckans läsning: Louis Herrey Budskap om Paulus: Michelle Nilsson. Budskap om Levande profeter: Ulf Strömbom, fd stavspresident i Göteborg. Budskap om Gudomen: Äldste Dallin H Oaks.

Petrus uppenbarelse om att ta evangeliet till icke-judarna

(Apg 10:1-48; 11:1-18). Petrus får veta av Herren att det inte bara är judarna som ska få ta del av evangeliet utan även alla icke-judar, det vill säga jordens alla folkslag. (9:07)

Please reload

bottom of page