top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 102-106

Måndag 30 jan

Seminarie TV 21

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 31 jan

Apostlagärn. 13    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 14    Läs   Lyssna

Torsdag 2 feb

Apostlagärn. 15    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 16    Läs   Lyssna

Fredag 3 feb

Apostlagärn. 17    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 18    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 19    Läs   Lyssna

Please reload

Lärarhandledn.
s . 516-539
Vecka 5
30 jan-3 feb 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 13-19

Bakgrund

Nu när vi tidigare har lärt oss att Paulus har blivit omvänd till evangeliet och blivit en hängiven apostel och missionär, samt att Petrus har fått en uppenbarelse om att alla folkslag har rätten att höra evangeliet, då börjar Herrens verk sprida sig fort. Paulus ger sig ut på tre missionsresor. Petrus och de andra apostlarna undervisar också vidare. Flertalet blir omvända till Herren, men många svårigheter uppstår också, däribland förföljelser samt osämja om trosläror.

Under förföljelser missionerar Paulus och Barnabas

Apostlagärningarna 13-14

Paulus (tidigare kallad Saulus) gav sig ut på sin första missionresa med Barnabas som kamrat. De predikade evangeliet och upprättade grenar av kyrkan under fortsatt förföljelse. När judarna vägrade ta emot Guds ord, fokuserade Paulus och Barnabas på att predika bland icke-judarna.

Omskärelse ej längre nödvändigt enligt Petrus och apostlarna

Apostlagärningarna 15

Några medlemmar från Judeen sa till de nyomvända icke-judarna i Antiokia att de behövde omskäras för att kunna få frälsning. Paulus och Barnabas tog frågan till apostlamötet i Jerusalem (ca 49-50 e.Kr.), vittnade Petrus om att Gud skulle frälsa trofasta judar och icke-judar, oavsett om de var omskurna eller inte. Apostlarna skickade brev till kyrkans medlemmar och förklarade att omskärelse inte var nödvändig för frälsning. Paulus valde Silas som missionskamrat och påbörjade sin andra missionsresa.

Paulus och hans kamrater predikar evangeliet i Makedonien

Apostlagärningarna 16

Den Helige Anden vägledde Paulus och hans kamrater till att predika evangeliet i Makedonien (norra Grekland). En kvinna som hette Lydia tog emot deras budskap och döptes. När Paulus hade kastat ut en ond ande ur en slavflicka blen han och Silas slagna och fängslade. Samma natt befriades de mirakulöst från fängelset, varefter de döpte fångvaktaren och hans hushåll.

Paulus predikar på Areopagen

Apostlagärningarna 17-19

När de hade lämnat Filippi undervisade Paulus och Silas om evangeliet i Tessalonika och Berea. Förföljelsen från de icketroende i dessa städer tvingade Paulus att fly till Athen där han på Areopagen undervisade folket om Guds sanna natur.  Paulus förkastades av många av judarna i Korint men hade framgång bland hedningarna där. Ett rättfärdigt, gift par, Akvila och Priskilla, hjälpte Apollos att förstå Guds vägar. Paulus predikade om den Helige Anden, utförde underverk och undgick en upprorisk folkmassa i teatern i Efesus.

Please reload

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Profeter och uppenbarelse":

Joh 15:16. Herren har kallat sins apostlar.

Ef 2:19–20. Kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. 

Ef 4:11–14. Apostlar och profeter hjälper att fullkomliggöra de heliga.

Andra Nyckelskriftställen om "Profeter och uppenbarelse":

Jer 1:4–5; Hes 3:16–17; Amos 3:7; Joh 15:16; L&F 1:37–38; L&F 21:4–6

Andra Skriftställen:

Abr 3:22–23; Matt 16:15–19; 2 Tim 3:15–17; 2 Ne 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24.

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 5-7): Profeter och uppenbarelse

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

SÖK GUD...
Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 
(Apg 17:27-28)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Tjänande och fasta ger vägledning från Anden

Apostlagärningarna 13:2-3

"När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: 'Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.' Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Det glada budskapet - Jesus lever och kan göra oss fria (genom tror på honom)

Apostlagärningarna 13:32-34, 38

"Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram... uppväckt honom från de döda... Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi måste omvända oss från avgudar till den levande Guden som har gett oss allt!

Apostlagärningarna 14:15-17

"Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem... många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får." 

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Buden

Församlingsledare kallas genom bön och fasta

Apostlagärningarna 14:23

" I varje församling insatte [Paulus och Barnabas] äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på." 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Jesu nåd frälser - inte omskärelse

Apostlagärningarna 15:5-11

"Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag... Petrus och sade till dem: "... Gud som känner hjärtat, har vittnat för [hedningarna] genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan... Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd." " 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Även kyrkan ledare kan bli osams

Apostlagärningarna 15:36-39

"Efter några dagar sade Paulus till Barnabas: 'Låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord, och se hur de har det.' Barnabas ville också ta med Johannes som kallades Markus. Men Paulus ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. " 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Anden leder våra vägval

Apostlagärningarna 16:6-10

"Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: 'Kom över till Makedonien och hjälp oss!' När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem." 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Trots prövningar kan vi lova Gud i bön och sång

Apostlagärningarna 16:23-26

"De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem... och spände fast deras fötter i stocken... Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud... Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Tro på Jesus och bli frälst

Apostlagärningarna 16:29-31

"Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: 'Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?' De svarade: 'Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.' "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj, Buden

Den sanna Guden - "det är i honom vi lever, rör oss och är till"

Apostlagärningarna 17:22-29

"Atenare... När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den... han som åt alla ger liv och anda och allt.  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden... för att de skall söka Gud... fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Var inte rädd, utan tala och tig inte!

Apostlagärningarna 18:9-10

"En natt sade Herren i en syn till Paulus: 'Var inte rädd, utan tala och tig inte! Jag är med dig, och ingen skall angripa dig och göra dig något ont..."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Helige Anden ges genom handpåläggning

Apostlagärningarna 19:6

"Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem..."

Nyckellära:  Gudomen, Förrättningar och förbund

Guds kraft var stor hos Paulus

Apostlagärningarna 19:11-12

"Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Video

Seminarie TV 21: Apostlagärningarna 13-19

Sammanfattning och tankar kring veckans läsning, vecka 6. Undervisning av Marcus Brändh, S&I koordinator. Vittnesbörd av ungdomar på Bolliaden 2013. Budskap från President Uchtdorf och Äldste Bowen. (22:46)

Att förstå Apostlagärningarna, del 2

En förklaring av Apostlagärningarna 13-28 i form av illustrationer. Skapad av "The Bible Project" (8:03)

Paulus tre missionsresor

En tecknad överblick över de resor Paulus gjorde som missionär. (3:19)

Jerusalem konferensen

(Apg 15) Petrus och Jakob talar till medlemmarna i Jerusalem om att icke-judarna som omvänt sig till evangeliet inte behöver leva efter de stadgar som Moselagen föreskriver för judarna, som till exempel omskärelse. (3:32)

Vi är Guds avkomma - Han är Fadern till oss alla

(Apg 17) Paulus predikar till atenarna på Areopagens kulle om deras "okända gud". Han menar att vi är detta är vår himmelske Fader och att vi är hans bokstavliga avkomma. (4:26)

Please reload

bottom of page