Veckans läsning
Elevbok, 
s. 102-106

Måndag 30 jan

Seminarie TV 21

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 31 jan

Apostlagärn. 13    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 14    Läs   Lyssna

Torsdag 2 feb

Apostlagärn. 15    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 16    Läs   Lyssna

Fredag 3 feb

Apostlagärn. 17    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 18    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 19    Läs   Lyssna

Please reload

Lärarhandledn.
s . 516-539
Vecka 5
30 jan-3 feb 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 13-19

Bakgrund

Nu när vi tidigare har lärt oss att Paulus har blivit omvänd till evangeliet och blivit en hängiven apostel och missionär, samt att Petrus har fått en uppenbarelse om att alla folkslag har rätten att höra evangeliet, då börjar Herrens verk sprida sig fort. Paulus ger sig ut på tre missionsresor. Petrus och de andra apostlarna undervisar också vidare. Flertalet blir omvända till Herren, men många svårigheter uppstår också, däribland förföljelser samt osämja om trosläror.

Under förföljelser missionerar Paulus och Barnabas

Apostlagärningarna 13-14

Paulus (tidigare kallad Saulus) gav sig ut på sin första missionresa med Barnabas som kamrat. De predikade evangeliet och upprättade grenar av kyrkan under fortsatt förföljelse. När judarna vägrade ta emot Guds ord, fokuserade Paulus och Barnabas på att predika bland icke-judarna.

Omskärelse ej längre nödvändigt enligt Petrus och apostlarna

Apostlagärningarna 15

Några medlemmar från Judeen sa till de nyomvända icke-judarna i Antiokia att de behövde omskäras för att kunna få frälsning. Paulus och Barnabas tog frågan till apostlamötet i Jerusalem (ca 49-50 e.Kr.), vittnade Petrus om att Gud skulle frälsa trofasta judar och icke-judar, oavsett om de var omskurna eller inte. Apostlarna skickade brev till kyrkans medlemmar och förklarade att omskärelse inte var nödvändig för frälsning. Paulus valde Silas som missionskamrat och påbörjade sin andra missionsresa.

Paulus och hans kamrater predikar evangeliet i Makedonien

Apostlagärningarna 16

Den Helige Anden vägledde Paulus och hans kamrater till att predika evangeliet i Makedonien (norra Grekland). En kvinna som hette Lydia tog emot deras budskap och döptes. När Paulus hade kastat ut en ond ande ur en slavflicka blen han och Silas slagna och fängslade. Samma natt befriades de mirakulöst från fängelset, varefter de döpte fångvaktaren och hans hushåll.

Paulus predikar på Areopagen

Apostlagärningarna 17-19

När de hade lämnat Filippi undervisade Paulus och Silas om evangeliet i Tessalonika och Berea. Förföljelsen från de icketroende i dessa städer tvingade Paulus att fly till Athen där han på Areopagen undervisade folket om Guds sanna natur.  Paulus förkastades av många av judarna i Korint men hade framgång bland hedningarna där. Ett rättfärdigt, gift par, Akvila och Priskilla, hjälpte Apollos att förstå Guds vägar. Paulus predikade om den Helige Anden, utförde underverk och undgick en upprorisk folkmassa i teatern i Efesus.

Please reload

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Profeter och uppenbarelse":

Joh 15:16. Herren har kallat sins apostlar.

Ef 2:19–20. Kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. 

Ef 4:11–14. Apostlar och profeter hjälper att fullkomliggöra de heliga.

Andra Nyckelskriftställen om "Profeter och uppenbarelse":

Jer 1:4–5; Hes 3:16–17; Amos 3:7; Joh 15:16; L&F 1:37–38; L&F 21:4–6

Andra Skriftställen:

Abr 3:22–23; Matt 16:15–19; 2 Tim 3:15–17; 2 Ne 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24.

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 5-7): Profeter och uppenbarelse

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

SÖK GUD...
Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 
(Apg 17:27-28)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Tjänande och fasta ger vägledning från Anden

Apostlagärningarna 13:2-3

"När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: 'Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.' Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Det glada budskapet - Jesus lever och kan göra oss fria (genom tror på honom)

Apostlagärningarna 13:32-34, 38

"Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram... uppväckt honom från de döda... Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi måste omvända oss från avgudar till den levande Guden som har gett oss allt!

Apostlagärningarna 14:15-17

"Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem... många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får." 

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Buden

Församlingsledare kallas genom bön och fasta

Apostlagärningarna 14:23

" I varje församling insatte [Paulus och Barnabas] äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på." 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Jesu nåd frälser - inte omskärelse

Apostlagärningarna 15:5-11

"Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag... Petrus och sade till dem: "... Gud som känner hjärtat, har vittnat för [hedningarna] genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan... Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd." " 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse