STV 19: Alma 27-33

Veckans STV, Alma 27-33, synkar inte helt med veckans läsning, men ger ändå en bra bild av de viktigast lärdomarna från denna veckans läsning. En fantastisk sketch om Korihor väntar er, samt nyttiga andliga lärdomar. 

Förberedd av elever och lärare från Helsingborgs seminarium.

ALMA 30-33
Vecka 4
22-26 jan 2018

Tisdag 23 jan

Alma 30     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 12-18. Skriv i din studiedagbok vad du skulle rekommendera någon att göra för att skydda sig mot det slags falska läror som Korihor predikade så att han eller hon inte börjar tro på dem.

  • Vers 44. Skriv ner minst tre andra bevis som du har iakttagit i ditt liv som ”tyder på att det finns en Gud” och förklara på vad sätt vart och ett av dem har stärkt din tro på Gud.

Onsdag 24 jan

Alma 31     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 5. Skriv i din studiedagbok varför du tror att Guds ord är en bättre metod att hjälpa människor att förändra sitt liv än våld eller andra metoder.

  • Vers 23. Vad är det för problem med att tillbe och tala om Gud bara en gång i veckan? Vad betyder bön för dig? Hur kan vi tillbe Gud veckan igenom?

Torsdag 25 jan

Alma 32     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21. Detta är ett nyckelskriftställe. Försök att lära dig versen utantill. Läs sedan upp den ur minnet för en kamrat eller någon i familjen. Skriv några meningar i din studiedagbok som förklarar vad den här versen lär dig om tro.

  • Vers 35-40. Vad måste vi göra för att vår tro på Gud ska bära frukt? Vad tror du frukten symboliserar? Vad händer om vi försummar trädet och inte ser till att det får näring? På vad sätt kan det jämföras med vad som händer när vi försummar vårt vittnesbörd eller inte ser till att det får näring?

Fredag 26 jan

Alma 33     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1. Zoramiterna frågade Alma hur de ska börja utöva sin tro. Hur skulle du svara? Om du behöver hjälp, läs vad Alma svarar i kapitel 33.

  • Vers 19-20. Ta reda på vad som hände med de israeliter som valde att se på kopparormen när de hade blivit bitna och vad som hände med dem som valde att inte se på den. Vad lär oss berättelsen om israeliterna och kopparormen att vi måste göra för att bli andligen helade? Vad kan du göra så att du ser på Frälsaren så att han kan hjälpa dig andligen?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glädje (inte pengar) är lönen för arbete i kyrkan

Alma 30:33-35

"Och trots det myckna arbete som jag [Alma] har utfört i kyrkan, har jag aldrig fått så mycket som en enda senin för mitt arbete... Och om vi nu inte får något för vårt arbete i kyrkan, vilken nytta har vi då av att arbeta i kyrkan, utom den att predika sanningen så att vi kan glädjas åt våra bröders glädje? Varför säger du då att vi predikar för detta folk för att skaffa oss vinning, när du själv vet att vi inte får någon vinning?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Djävulen vill inte hjälpa någon - planerar att förgöra alla Guds barn

Alma 30:42

"Se, jag vet att du tror, men du är besatt av en lögnens ande, och du har drivit ut Guds Ande så att den inte har någon plats i dig. Men djävulen har makt över dig, och han styr dig och gör upp planer för att kunna förgöra Guds barn."

Alma 30:60

"Och sålunda ser vi hur det går för den som förvränger Herrens vägar, och sålunda ser vi att djävulen inte hjälper sina barn på den yttersta dagen utan med hast drar ned dem till helvetet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Avfall

Allt tyder på att det finns en Gud

Alma 30:44

"Men Alma sade till honom: Du har fått tillräckligt med tecken. Skall du fresta din Gud? Säger du: Visa mig ett tecken, när du har alla dessa dina bröders vittnesbörd och även alla de heliga profeternas? Skrifterna är lagda framför dig, ja, och allt tyder på att det finns en Gud. Ja, hela jorden och allt som finns på dess yta, ja, och dess rörelse, ja, och även alla planeterna som rör sig i sina regelbundna banor vittnar om att det finns en högste Skapare."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse

Bättre att en själ går förlorad än flera själar

Alma 30:47

"Men se, det är bättre att din [Korihors] själ går förlorad än att du blir ett redskap till att föra många själar ned i fördärvet genom dina lögner och genom dina smickrande ord."

Jämför 1 Nephi 4:13 när Herren befaller Nephi att dräpa Laban.

Nyckellära:  Avfall, Buden

Inget är mäktigare än Guds ords kraft

Alma 31:5

"Och eftersom ordets predikan hade en stark benägenhet att leda folket till att göra det som var rätt – ja, det hade gjort ett mäktigare intryck på människornas sinnen än svärdet eller något annat som hade hänt dem – tänkte Alma att det skulle vara lämpligt att de prövade Guds ords kraft."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Tröst och styrka i Kristus

Alma 31:31

"O Herre, mitt hjärta är djupt bedrövat. Vill du trösta min själ i Kristus? O Herre, vill du ge mig styrka så att jag med tålamod kan uthärda de lidanden som skall komma över mig på grund av detta folks ondska?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ber vi Herren hjälpa oss föra tillbaka våra nära och kära till honom?

Alma 31:34-35

"O Herre, vill du låta oss få framgång i att föra dem tillbaka till dig i Kristus. Se, o Herre, deras själar är dyrbara, och många av dem är våra bröder. Ge oss därför kraft och visdom, o Herre, så att vi kan föra dessa våra bröder tillbaka till dig."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Glädjen i Kristus uppväger alla våra lidanden

Alma 31:38

"Och Herren sörjde för dem så att de inte skulle hungra, inte heller skulle de törsta. Ja, och han gav dem även styrka så att de inte skulle uppleva någon form av lidande som inte uppslukades av glädjen i Kristus. Nu var detta i enlighet med Almas bön, och det var för att han bad i tro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Tro är hopp om ting som inte syns men som är verkliga

Alma 32:21

"Och nu som jag sade om tro – tro är inte att ha fullkomlig kunskap om något. Om ni därför har tro, så har ni hopp om ting som inte syns men som är verkliga."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Guds ord är som ett frö - genom din tro börjar det växa

Alma 32:27-28

"... även om ni inte kan göra mera än önska att tro, så låt denna önskan verka i er till dess ni tror så mycket att ni kan ge plats i hjärtat för en del av mina ord. Nu skall vi jämföra ordet med ett frö. Om ni ger plats så att ett frö kan sås i ert hjärta, se, om det är ett verkligt frö eller ett gott frö, och om ni inte kastar ut det genom er otro, så att ni motsätter er Herrens Ande, se, då skall det börja svälla i ert bröst. Och när ni känner dessa svällningsrörelser skall ni börja säga inom er själva: Det måste så vara att detta är ett gott frö, eller att ordet är gott, ty det börjar utvidga min själ. Ja, det börjar upplysa mitt förstånd, ja, det börjar bli välbehagligt för mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning Alma 30-33

Korihor, en antikrist, fångas av Djävulens makt och förlöjligar Kristus och evangeliet. Alma vittnar för honom att allt tyder på att det finns en Gud. Korihor dör i en olycka. Alma leder en mission för att omvända de avfallna zoramiterna. Han undervisar om tro, änglabetjäning och vikten av att så Guds ord, likt ett frö, i sitt hjärta och ge det näring.

Seminarie TV

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Nyckelskriftställe

Alma 32:21

"Och nu som jag sade om tro –tro är inte att ha fullkomlig kunskap om något. Om ni därför har tro, så har ni hopp om ting som inte syns men som är verkliga."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Tidsutdelning, avfall & återställelse

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215