top of page
1 NEPHI 11-15
Vecka 4
 
20-24 jan 2020
Veckans läsning

Vad handlar 1 Nephi om ?

När Lehi profeterar för folket i Jerusalem om deras ondska försöker de ta hans liv. Han flyr ut i vildmarken med sin familj. Efter tre dagar ber Lehi sina söner (Laman, Lemuel, Sam och Nephi) att återvända för att hämta mässingsplåtarna - dåtidens skrifter. De återvänder en andra gång för att hämta Ismaels familj, vars döttrar blir hustrur till Lehis och Sariahs söner. Under svåra omständigheter färdas de till platsen Ymnighet där Nephi leder arbetet med att bygga ett skepp. Tillsammans far de över haven till det utlovade landet. Under hela resan gör Laman och Lemuel uppror mot Gud, medan Nephi och Sam är trofasta.  Boken skrivs ca 570 f Kr, 30 år efter Lehis familj lämnade Jerusalem.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans filmer

Sammanfattning kap 11-15

1 Nephi 11: Nephi ser i en syn det hans far fick se: Livets träd och mycket mer, i synnerhet om Kristi mission.

1 Nephi 12: Nephi ser det förlovade landet i en syn: Invånarnas godhet, ondska och fall, samt Frälsarens ankomst till nephiterna.

1 Nephi 13: Nephis syn fortsätter. Han ser hur Amerika upptäcks och koloniseras, hur en del av sanningen har gått förlorad ur bibeln, hur nya skrifter kommer fram och Sion växer.

1 Nephi 14: En ängel berättar för Nephi om två kyrkor: Guds lamms kyrka och Djävulens kyrka - som förföljer de heliga.

1 Nephi 15: Lehis avkomlingar ska få evangeliet i de sista dagarna. Nephi tyder synen om Livets träd.

judith-mehr-ye-shall-have-my-words.jpg

STV 3: 1 Nephi 11-15

(18:14) Sammanfattning av veckans läsning samt undervisning om vår första nyckellära: Förvärva andlig insikt.  Med Marcus Brändh.

Måndag 20 jan

Seminarie TV 3 (Ses i klass eller med förälder)

Tisdag 21 jan

1 Nephi 11     Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.1-6: Vad hände när Nephi satt och begrundade?Varför kan begrundan leda till uppenbarelse?Hur kan jag bli flitigare på att begrunda profeternas ord?, v.21-23: Hur beskrev Nephi och ängeln Guds kärlek?

Onsdag 22 jan

1 Nephi 12     Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.16-19: Av vilka orsaker skulle Nephis avkomlingar förgöras av lamaniterna?, Vad innebär högmod (se gärna Handledning för skriftstudier)?, Hur tror du att högmod kan undvikas?

1 Nephi 13     Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.5,9: Vad vill människorna i den stora och avskyvärda kyrkan åstadkomma?, Varför då?, v.40-41: Vad ska återställelsens skrifter tillkännage för alla folk?

Torsdag 23 jan

1 Nephi 14     Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.7: På vilket sätt är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga något ”stort och förunderligt” för er? Hur skänker kyrkan er frid? Hur skänker kyrkan er hopp om evigt liv?, v.14: Vad betyder ”beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft” för dig personligen?

Fredag 24 jan

1 Nephi 15    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.11. Föreställ dig att du har en kamrat som inte vänder sig till Herren för att få vägledning därför att han eller hon inte tror att Herren ska svara. Begrunda det råd som Nephi gav bröderna om hur man får svar från Herren. Skriv därefter ett brev i din studiedagbok och uppmuntra din kamrat att fråga Gud med tro. (Du kan skriva om vad Nephi men även vad du själv känner.)

STV (äldre avsnitt): 1 Nephi 8-14

(20:53) Lehis familjs äventyr fortsätter. Lehi ser synen om Livets träd och dess underbara frukt. Presenterad av Louis Herrey. Budskap av Marcus Brändh och Daniel Blomberg.

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Skärmavbild 2020-01-11 kl. 23.00.45.png

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Förvärva andlig insikt
(vårt fokus v 2-4)

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förvärva andlig insikt:

 • Ord 3:5–6. Förtrösta på Herren

 • Jes 5:20. Ve dem som kallar det onda gott. Joh 7:17. Gör du Guds vilja förstå du hans lära.

 • 1 Kor 2:5, 9–11. Vi lär känna Gud genom Anden.

 • 2 Tim 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis/frälst.

 • Jak 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.

 • 2 Ne 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.  

 • 2 Ne 32:3. Mätta dig med Kristi ord.

 • 2 Ne 32:8–9. Om vi ber helgar Gud oss. 

 • Mos 4:9. Tro på Gud och att han har all visdom.

 • Eth 12:6. Förvissning kommer efter tron prövats.

 • Mor 10:4–5. Anden uppenbarar all sanning.

 • L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.

 • L&F 8:2–3. Anden talar till förstånd och hjärta.

 • L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.

Andra Skriftställen:

 • Jeremia 1:4–5 

 • Amos 3:7 

 • Matteus 5:14–16

 • Matteus 16:15–19

 • Johannes 15:16

 • Johannes 17:3

 • Efesierbrevet 2:19–20

 • Efesierbrevet 4:11–14

 • 2 Nephi 2:27

 • Mosiah 18:8–10

 • 3 Nephi 18:15, 20–21;

 • Läran & förbunden 1:37–38

 • Läran & förbunden 18:15–16

 • Läran & förbunden 21:4–6 

Nyckelläror

STV (äldre avsnitt): 1 Nephi 15-22

Se fram till 6:15 för att lära er om 1 Nephi 15

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Önskan + tro + begrundan = Andens närvaro

1 Nephi 11:1

"Ty det hände sig att sedan jag önskat få kunskap om det som min far hade sett, och då jag trodde att Herren kunde visa det för mig, fördes jag, medan jag satt och begrundade det i mitt hjärta, bort av Herrens Ande..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Den Helige Anden har en människas gestalt

1 Nephi 11:11

"... jag talade nämligen till honom som en människa talar, ty jag såg att han var i en människas gestalt. Ändå visste jag att det var Herrens Ande, och han talade till mig som en människa talar med en annan"

Nyckellära:  Gudomen

Vad är Guds nedlåtelse?

Det är Guds Son som "stiger ned" från himlens tron och föds som människa, för att tjäna på jorden och till slut dö för hela mänskligheten. Se 1 Nephi 11:26-33

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

En sak vet vi - Gud älskar sina barn

1 Nephi 11:17

"Och jag sade till honom: Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Please reload

Du får svar om du frågar Gud

1 Nephi 15:7-11

"Och [Laman och Lemuel] sade: Se, vi förstår inte de ord vår far har talat om olivträdets naturliga grenar och även om icke-judarna. Och jag sade till dem: Har ni frågat Herren? Och de sade till mig: Det har vi inte, ty Herren tillkännager inte något sådant för oss. Se, då sade jag till dem: Hur kommer det sig att ni inte lyder Herrens befallningar? Hur kommer det sig att ni vill förgås för era hjärtans hårdhets skull? Kommer ni inte ihåg vad Herren har sagt: Om ni inte förhärdar era hjärtan utan ber till mig med tro och tror att ni skall få, och noggrant lyder mina befallningar, skall förvisso detta tillkännages för er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Med all sin kraft uppmanar Nephi att hålla fast vid ledstången (Guds ord)

1 Nephi 15:23-25

"Vad betyder ledstången av järn som vår far såg och som ledde till trädet? Och jag sade till dem att det var Guds ord och de som hörsammar Guds ord och håller fast vid det, de skall aldrig förgås. Inte heller skall motståndarens frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång... jag uppmanade dem med hela min själs kraft och med all den förmåga jag besatt att de skulle ge akt på Guds ord och komma ihåg att alltid lyda hans befallningar i allting."

1 Nephi 16:4

"...med all iver uppmanade jag mina bröder att hålla Guds befallningar."

1 Nephi 16:24

"...jag sade mycket till dem med hela min själs kraft."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sanningen är hård för de orättfärdiga

1 Nephi 15:23-25

"Därför finner de skyldiga sanningen hård eftersom den skär dem rakt i hjärtat."

Nyckellära:  Buden

Please reload

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page