Läran och förbunden 22-29
Vecka 39
24-28 sept 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 24 september

Seminarie TV 6: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 25 september

Nyckellära: Gudomen

 • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Gudomen (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

 • 1.1 (L&F 130:22-23): Vilka tre personer består Gudomen av? På vilka sätt skiljer de sig från varandra? På vilka sätt är de ett?  

 • 1.2: Nämn minst fem egenskaper som Gud Fadern har. Vad syftar hans plan till (vad är hans verk och härlighet)?

Onsdag 26 september

L&F 22    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 23    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 24    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 22:2-4: Varför är det så viktigt att dopets förrättning utförs med prästadömets myndighet?

 • L&F 23 (Kapitelsammanfattningen): Vilka fem män vänder sig det här kapitlet till?
  Vers 1-7: Vilka råd och befallningar får var och en i detta kapitel?

 • L&F 24:8: Vilken viktig princip kan vi lära oss av denna vers om vad som kan hjälpa oss i våra lidanden?

Torsdag 27 september

L&F 25    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 26    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 27    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 25:1-15: Vilka råd och löften mottar Emma i detta kapitel? Vers 16: Vem mer gäller råden och löftena i detta kapitlet? 

 • L&F 26:2 Vad tror ni orden ”allmänt bifall” betyder?

 • L&F 27:1-2: Vad lärde budbäraren Joseph Smith om vad vi ska äta eller dricka när vi tar del av sakramentet? Vad ska vi fokusera på när vi tar del av sakramentet, enligt de här verserna?

Fredag 28 september

L&F 28    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 29    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 28:2: Vilken viktig sanning om kyrkans president lär vi oss av denna vers? Vers 6-7: Vilken annan sanning lärde Herren Oliver Cowdery i dessa verser? Vers 8: Vad lär vi oss om personlig uppenbarelse?

 • L&F 29:1-2: Vad behöver vi göra för att kunna samlas av Frälsaren? Vers 27: Vilken välsignelse får de som lever rättfärdigt (de som omvänder sig och följer Kristus)? Vers 34-35: Hur ser Herren på de bud han ger oss? Vad finns det för exempel på andliga välsignelser vi får när vi håller buden? Vers 40-41: Försök att med egna ord förklara betydelsen av uttrycket ”andlig död”.

Please reload

Emma Smith är en "utvald kvinna", säger Herren. Hon kallas att stödja profeten, hennes man, samt att sammanställa kyrkans första psalmbok.

Sammanfattning

L&F 22: Dopet, som är ett nytt och evigt förbund måste utföras med rätt myndighet

L&F 23: Flera bröder i kyrkan kallas att predika evangeliet.

L&F 24: Trots förföljelser mot kyrkan uppmanar Herren Joseph Smith och Oliver Cowdery att fortsätta predika.

L&F 25: Emma Smith är en utvald kvinna. Hon kallas att stödja sin man samt att välja ut psalmer för den första psalmboken.

L&F 26: Joseph, Oliver och Joseph Whitmer kallas att fortsätta predika evangeliet.

L&F 27: Det gör inget om det inte är vin till sakramentet. Det viktiga är att vattnet tas med blicken på Guds ära.

L&F 28: Satan bedrar Hiram Page. Han tror sig kunna ta emot uppenbarelse för kyrkan. Men endast profeten har detta kall.

L&F 29: Förklaringar om doktriner som har att göra med tiden omkring Kristi andra ankomst. 

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Dop med rätt myndighet är nödvändigt

Läran och förbunden 22:2

"Om därför även en människa skulle bli döpt ett hundra gånger, är det inte till hennes nytta, ty ni kan inte gå in genom den trånga porten genom Moses lag, inte heller genom era döda gärningar."

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Ta emot råd från Gud - inte tvärtom

Läran och förbunden 22:4

"Gå därför in genom porten så som jag har befallt, och försök inte ge er Gud råd. Amen."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Be högt och tyst - överallt

Läran och förbunden 23:6

"Se, jag betygar för dig Joseph Knight genom dessa ord, att du måste ta upp ditt kors i det att du måste be högt inför världen såväl som i det fördolda, och i din familj och ibland dina vänner och överallt."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Var tålmodig i lidanden

Läran och förbunden 24:8

"Var tålmodig i lidanden, ty du skall uppleva många. Men uthärda dem, ty se, jag är med dig, ja, intill dina dagars ände."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Öppna din mun överallt - få kraft från Gud

Läran och förbunden 24:12

"och alltid och överallt skall han öppna sin mun och förkunna mitt evangelium som med en basuns röst, både dag och natt. Och jag skall ge honom sådan kraft som inte är känd bland människor."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Emma Smith - en utvald kvinna

Läran och förbunden 25:3-11

"Se, dina synder är dig förlåtna, och du är en utvald kvinna som jag har kallat... Och din kallelses ämbete skall vara att trösta min tjänare Joseph Smith den yngre, din man, i hans lidanden... Och du skall gå med honom när han går, och vara skrivare åt honom när det inte finns någon annan som kan skriva åt honom... Och du skall ordineras under hans hand till att förklara skrifterna och till att förmana kyrkan alltefter som det skall givas dig genom min Ande... Och du behöver inte frukta, ty din man skall stödja dig i kyrkan... Och du skall också få uppdraget att så som det blir dig givet göra ett urval av heliga psalmer att användas i min kyrka, vilket är behagligt för mig."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Äktenskap och familj

Nyckelskriftställe: De rättfärdigas sång är en bön till Herren

Läran och förbunden 25:12

"Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall besvaras med en välsignelse på deras huvuden."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Håll fast vid dina förbund

Läran och förbunden 25:13

"Lyft därför upp ditt hjärta och gläd dig och håll fast vid de förbund som du har slutit."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Copy Of -Håll fast vid dina förbund

Läran och förbunden 25:13

"Lyft därför upp ditt hjärta och gläd dig och håll fast vid de förbund som du har slutit."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Allt sker med ordning och med allmänt bifall (inröstning) i kyrkan

Läran och förbunden 26:2

"Och allt i kyrkan skall ske med allmänt bifall, genom mycket bön och tro, ty allt skall ni få genom tro. Amen."

Läran och förbunden 28:13

"Ty allting måste ske med ordning och genom allmänt bifall i kyrkan, genom trons bön."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vin behövs inte till sakramentet

Läran och förbunden 27:2-3

"Ty se, jag säger er att det inte har någon betydelse vad ni äter och dricker när ni tar del av sakramentet, om så är att ni gör det med blicken endast fäst på min ära och inför Fadern kommer ihåg min kropp som lades ned för er och mitt blod som utgöts till era synders förlåtelse. Därför ger jag er en befallning att ni inte skall köpa vin eller starka drycker av era fiender."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Mormons bok innehåller evangeliets fullhet

Läran och förbunden 27:5

"... Moroni som jag har sänt till dig för att uppenbara Mormons bok, som innehåller mitt eviga evangeliums fullhet..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Återställelsen

Petrus, Jakob och Johannes har överlämnat prästadömets nycklar för denna tid

Läran och förbunden 27:12-13

"... Petrus och Jakob och Johannes, som jag har sänt till er och genom vilka jag har ordinerat och stadfäst er till att vara apostlar och särskilda vittnen om mitt namn och inneha nycklarna till er andliga verksamhet och till det som jag uppenbarade för dem – till vilka jag har anförtrott mitt rikes nycklar och en evangeliets tidsutdelning för de sista dagarna och för tidernas fullbordan, i vilken jag skall samla allting till ett, både det som är i himlen och som är på jorden."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Ta på dig HELA Guds vapenrustning

Läran och förbunden 27:15-18

"Lyft därför upp era hjärtan och gläd er, och fäst bältet om era höfter och ta på er hela min rustning, så att ni kan stå emot den onda dagen, sedan ni gjort allt, så att ni kan bestå. Stå därför med sanningens bälte om era höfter, iförda rättfärdighetens bröstplåt och ha som skor på fötterna den förberedelse som fridens evangelium skänker, vilket jag har sänt mina änglar att överlämna åt er. Fatta trons sköld, med vilken ni skall kunna släcka de ogudaktigas alla brinnande pilar, och fatta frälsningens hjälm och min Andes svärd, som jag skall utgjuta över er, och mitt ord, som jag skall uppenbara för er..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Var överens i allting