top of page
Vecka 38
14-18 sept 2020
3 NEPHI 8-11

Onsdag 16 sept

Nyckellära: Återställelsen

  • Läs texten på länken ovan. Titta sedan på denna korta video. Skriv i din studiedagbok: Vad skulle vi ha saknat idag om inte den första synen ägde rum?

Fredag 18 sept

3 Nephi 11:18-41     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 23-27. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  • Vad kommer du ihåg av varför du blev döpt och av dopgudstjänsten? Vem döpte dig? Hur gammal var du då? Hur kände du dig när du blev döpt? Vad betyder det för dig att veta att du döptes av någon med myndighet och på det sätt som Herren har föreskrivit?

  • Har du sett ett dop nyligen? Hur kände du dig?

  • Om du innehar prästens ämbete i aronska prästadömet, hur känns det att veta att du har myndighet att döpa? Om du haft tillfälle att döpa någon, vad kände du och lärde dig genom den upplevelsen?

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning 3 Nephi 8-11

Vid tiden för Kristi korsfästelse drabbar svåra naturkatastrofer landet. Mörket råder i tre dagar. I mörkret hör folket Kristi röst som inbjuder alla att komma till honom och blir frälsta. Lång tystnad råder. Rösten hörs igen. Kristus vill samla sitt folk. Bara den rättfärdigare delen av folket har bevarats. I kapitel 11, höjdpunkten i Mormons bok, besöker Kristus folket och börjar undervisa sitt evangelium.

christ.jpg

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

Veckans filmer

Seminarie TV 26: 3 Nephi 8-11

Marcus Brändh undervisar om läsårets höjdpunkt: Frälsarens besök hos nephiterna.

Äldre STV: 3 Nephi 9-14

Jönköping seminarium bjuder på andliga tankar. Med Shara Hofmann Robayo.

Nyckelskriftställen

3 Nephi 11:10-11

"Se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade skulle komma till världen. Och se, jag är världens ljus och liv, och jag har druckit ur den bittra kalk som Fadern har givit mig och har förhärligat Fadern genom att ta på mig världens synder, varigenom jag har underkastat mig Faderns vilja i allt från begynnelsen."

Nyckellära: 

Gudomen

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 37-40 :

Återställelsen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror

Frälsaren besöker America

Bra och lärorik sammanfattning av veckans läsning från Scripture Project.

Kom och följ mig: 3 Nephi 8-11

För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Renhet krävs för att utföra underverk

3 Nephi 8:1

"... ty [Nephi] utförde förvisso många underverk i Jesu namn, och det fanns ingen som kunde utföra ett underverk i Jesu namn utan att vara helt och hållet renad från sin ondska ."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Djävulen skrattar när vi faller

3 Nephi 9:2

"Ve hela jordens invånare om de inte omvänder sig. Ty djävulen skrattar och hans änglar fröjdar sig över de dräpta bland mitt folks fagra söner och döttrar. Och det är på grund av sin ondska och sina avskyvärdheter som de har fallit!"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus är barmhärtig och vill hela oss

3 Nephi 9:13-14

"... vill ni inte nu återvända till mig och ångra era synder och bli omvända så att jag kan hela er? Ja, sannerligen säger jag er att om ni kommer till mig skall ni få evigt liv. Se, min barmhärtighets arm är utsträckt mot er, och den som kommer tar jag emot. Och välsignade är de som kommer till mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi blir Guds barn genom Kristi försoning

3 Nephi 9:17

"Och åt alla som har tagit emot mig har jag givit att bli Guds söner. Och på samma sätt skall jag göra med alla som skall tro på mitt namn, ty se, genom mig kommer återlösning och i mig är Moses lag uppfylld.."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Kom med ett förkrossat hjärta till Kristus

3 Nephi 9:20-22

"Och som offer till mig skall ni frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Och den som kommer till mig med förkrossat hjärta och botfärdig ande skall jag döpa med eld och med den Helige Anden... Den som omvänder sig och kommer till mig som ett litet barn skall jag därför ta emot, ty av sådana består Guds rike. Se, för sådana har jag lagt ned mitt liv och har tagit upp det igen. Omvänd er därför och kom till mig, ni jordens ändar, och bli frälsta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Kristus har omsorg om oss... men lyssnar vi?

3 Nephi 10:5

"Och vidare: Hur ofta ville jag inte samla er såsom en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, o ni folk av Israels hus som har fallit. Ja, o ni folk av Israels hus, ni som bor i Jerusalem, liksom ni som har fallit, ja, hur ofta ville jag inte samla er såsom en höna samlar sina kycklingar, men ni ville inte."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Guds röst tränger in i våra hjärtan

3 Nephi 11:3

"Och det hände sig medan de så samtalade med varandra att de hörde en röst som tycktes komma från himlen. Och de såg sig om, för de förstod inte rösten som de hörde. Och det var ingen barsk röst och inte heller var det en hög röst. Och ändå, trots att det var en mild röst genomträngde den dem som hörde den till det innersta så att den fick varje del av kroppen att darra, ja, den genomträngde själva själen och fick deras hjärtan att brinna."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Nyckelskriftställe: Jesus Kristus har gjort Faderns vilja

3 Nephi 11:10-11

"Se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade skulle komma till världen. Och se, jag är världens ljus och liv, och jag har druckit ur den bittra kalk som Fadern har givit mig och har förhärligat Fadern genom att ta på mig världens synder, varigenom jag har underkastat mig Faderns vilja i allt från begynnelsen."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Den stridslystne är av djävulen

3 Nephi 11:29-30

"För sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen, som är fader till stridigheter, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene med den andre. Se, det är inte min lära att hetsa människors hjärtan till vrede mot varandra, utan det är min lära att sådant ska upphöra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristi lära = Tro på Kristus och bli döpt

3 Nephi 11:32-33

"Och detta är min lära, och det är den lära som Fadern har gett mig. Och jag vittnar om Fadern och Fadern vittnar om mig, och den Helige Anden vittnar om Fadern och mig. Och jag vittnar om att Fadern befaller alla människor överallt att omvända sig och tro på mig. Och var och en som tror på mig och blir döpt, han ska bli frälst, och det är de som ska ärva Guds rike."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page