Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

Nyckelskriftställe

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 38-41:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Seminarie TV

STV 5: 2 Nephi 9-16

(19:31)

 

Borås seminarieklass presenterar veckans läsning. Marcus Brändh undervisar om Kristi försoning. Louis Herrey förklarar varför Nephi och hans bror Jakob citerar Jesaja så mycket. Budskap från Gordon B Hinckley om hur evangeliet förändrar människor och om det ansvar vi har som medlemmar att bygga upp Sion.

2 NEPHI 9-16
Vecka 38
18-22 sep 2017

Tisdag 19 sep

2 Nephi 9     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 9:7-9. Gör en lista i din studiedagbok över uttryck som beskriver vad som skulle hända med vår kropp och ande om det inte fanns någon försoning?

Onsdag 20 sep

2 Nephi 10     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 10:24. Ett viktigt uttryck i det här kapitlet är ”förlika er därför med Guds vilja”. Vad tror du att detta betyder?

2 Nephi 11    Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 11:4-7. Nephi förkunnade att hans själ gladde sig över att bevisa ”sanningen om Kristi ankomst. Skriv minst tre meningar i din studiedagbok som börjar med orden ”Min själ gläds...”. Ta med sådant i evangeliet som gör dig glad och förklara varför du gläder dig åt dem.

Torsdag 21 sep

2 Nephi 12    Läs   Lyssna   Elevbok

 • 12:1-3, 5.  Gud lovade att tempel ska finnas på jorden i de sista dagarna. Vilka välsignelser ska ”utgå” från Herrens hus? Med andra ord, hur välsignas vi idag - och du personligen - av att vi har templet bland oss.

2 Nephi 13    Läs   Lyssna   Elevbok 

2 Nephi 14    Läs   Lyssna   Elevbok

2 Nephi 15    Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 15:20. Skriv i din studiedagbok exempel på hur människor i dag kallar det goda ont eller det onda gott.

Fredag 22 sep

2 Nephi 16   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 16:9-12.  Jesaja blev tillsagd att predika evangeliet för ett folk som skulle höra hans ord men inte förstå dem. Begrunda och be om hur du kan bli bättre på att regelbundet ”höra” profeternas ord. Lista några saker i din studiedagbok som du kan göra för att bättre förstå och tillämpa profeternas ord.

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Alla kommer att uppstå

2 Nephi 9:6-7

"Ty liksom döden kommit till alla människor för att uppfylla den store Skaparens barmhärtiga plan måste det nödvändigtvis finnas en uppståndelsens kraft, och uppståndelsen måste nödvändigtvis komma till människan som följd av fallet. Och fallet kom som följd av överträdelse, och eftersom människorna föll blev de avskurna från Herrens närhet. Därför måste det nödvändigtvis finnas en obegränsad försoning– om det inte vore en obegränsad försoning kunde denna förgänglighet inte ikläda sig oförgänglighet."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Kristus led alla människors smärta för att frälsa oss

2 Nephi 9:21-23

"Och han kommer till världen för att kunna frälsa alla människor om de hörsammar hans röst. Ty se, han lider alla människors smärta, ja, varje levande varelses smärta, både mäns, kvinnors och barns som tillhör Adams släkt. Och han lider detta för att uppståndelsen skall kunna komma till alla människor så att alla skall kunna stå inför honom på domens stora dag. Och han befaller alla människor att de måste omvända sig och låta döpa sig i hans namn med fullkomlig tro på Israels Helige. Annars kan de inte bli frälsta i Guds rike."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Bra att vara lärd, bara man lyssnar på Gud

2 Nephi 9:28-29 (15:21)

"O, hur listig är inte den ondes plan! O, vilken fåfänga och svaghet och dårskap finns inte bland människor! Då de är lärda tror de sig vara visa och hörsammar inte Guds råd, ty de åsidosätter det, i tron att de själva vet bättre. Därför är deras visdom dårskap och är dem till ingen nytta. Och de skall förgås. Men att vara lärd är bra om man hörsammar Guds råd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Ondskan bland judarna - de korsfäster sin Gud

2 Nephi 10:3-4

"Kristus... komma bland judarna, bland dem som utgör den mer ogudaktiga delen av världen, och de skall korsfästa honom – ty detta tillkommer vår Gud, och det finns ingen annan nation på jorden som skulle korsfästa sin Gud. Ty skulle de mäktiga underverken utföras bland andra nationer så skulle dessa omvända sig och veta att han är deras Gud."

2 Nephi 15:7

"Ty Härskarornas Herres vingård är Israels hus, och Judas folk är hans älsklingsplanta. Och han väntade sig rättvisa och såg förtryck, han väntade sig rättfärdighet men hörde nödrop."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Genom Guds nåd är vi frälsta

2 Nephi 10:24

"Mina älskade bröder, förlika er därför med Guds vilja och inte med djävulens och köttets vilja. Och kom ihåg att sedan ni har förlikat er med Gud är det endast i och genom Guds nåd som ni är frälsta."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Varför är Jesajas ord så viktiga?

2 Nephi 11:2, 8

"Och nu skriver jag, Nephi, mer av Jesajas ord, ty min själ gläds åt hans ord. Ty jag skall tillämpa hans ord på mitt folk, och jag skall sända ut dem till alla mina barn, ty han såg i sanning min Återlösare, alldeles som jag har sett honom. Och även min bror Jakob har sett honom."

"Och nu skriver jag ned några av Jesajas ord så att var och en av mitt folk som ser dessa ord skall kunna lyfta sitt hjärta och glädjas för alla människors skull. Dessa är nu hans ord, och ni kan tillämpa dem på er själva och på alla människor.

1 Nephi 5:21

"Mässingsplåtarna som innehåll Jesajas ord... "ja, av stort värde för oss eftersom vi nu kunde bevara Herrens befallningar åt våra barn."

1 Nephi 19:23

"Men för att än mer kunna förmå dem att tro på Herren sin Återlösare läste jag för dem det som skrivits av profeten Jesaja. Ty jag tillämpade all helig skrift på oss för att det skulle kunna vara oss till nytta och lärdom."

2 Nephi 6:4-5

"Och se, nu vill jag tala till er om de ting som är och som skall komma. Därför skall jag läsa Jesajas ord för er. Och dessa är de ord som min bror har önskat att jag skall tala till er... Och de ord som jag nu skall läsa är de som Jesaja talade rörande hela Israels hus. Därför kan de tillämpas på er, ty ni är av Israels hus. Och det finns mycket som Jesaja har talat som kan tillämpas på er, eftersom ni är av Israels hus."

3 Nephi 23:1

Jesus säger: "Ja, en befallning ger jag er att ni noggrant skall utforska dessa uppteckningar, ty Jesajas ord är stora."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Jesaja ser templet i vår tid

2 Nephi 12:2-3

"Och det skall ske i de sista dagarna, när det berg där Herrens hus är skall stå grundat högst uppe bland bergen och vara upphöjt över höjderna, och alla nationer skall strömma dit. Och många folk skall gå ut och säga: Kom, och låt oss dra upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Och han skall undervisa oss om sina vägar, och vi skall vandra på hans stigar. Ty från Sion skall lagen utgå och Herrens ord från Jerusalem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse, Förrättningar och förbund

Dåliga nyheter för de högmodiga och fåfänga (Sions döttrar)

2 Nephi 13:16-21

"Eftersom Sions döttrar är så högdragna och går med rak hals och lättsinniga ögon och går där och trippar och pinglar med sina fotringar, därför skall Herren slå Sions döttrars hjässor med skorv, och Herren skall blotta deras nakenhet. På den dagen skall Herren ta bort glansen från deras pinglande prydnader och näthuvor och runda smycken... Och det skall ske att där skall vara stank i stället för vällukt, trasa i stället för gördel och skallighet i stället för väl uppsatt hår och hölje av säckväv i stället för bröstduk, brännmärken i stället för skönhet... hon skall vara övergiven och skall sitta på marken."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Buden

Kyrkan (med dess tempel) skyddar oss

2 Nephi 14:5-6

"Och Herren skall över varje Sions bergs boning och över hennes församlingar skapa en molnsky och rök om dagen och skenet av en flammande eld om natten, ty över all Sions härlighet skall det finnas ett värn. Och där skall finnas ett tabernakel som ger skugga om dagen mot hettan och som är en fristad och ett skydd mot storm och mot regn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Ve dem som jagar efter starka drycker

2 Nephi 15:11, 22

"Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att kunna jaga efter starka drycker, som fortsätter intill natten och berusar sig med vin!... Ve dem som är mäktiga i att dricka vin och som är duktiga i att blanda starka drycker."

Nyckellära:  Buden

Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont

2 Nephi 15:20
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Nyckellära:  Buden

Jesaja ser sin Återlösare

2 Nephi 16:1, 5
"I det år då kung Ussia dog såg jag även Herren sitta på en tron, hög och upphöjd... ty mina ögon har sett Konungen, Härskarornas Herre."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Please reload

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna under varje datum svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att l