Läran och förbunden 19-21
Vecka 38
17-21 sept 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 17 september

Seminarie TV 5: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 18 september

L&F 19    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 19:1-3: Vad lär du dig om Frälsaren i dessa verser?

 • L&F 19:16-19: Vad sa Frälsaren var anledningen till att han led för våra synder? Vad möjliggjorde att våra synder skulle bli förlåtna, enligt de här verserna?

 • L&F 19:26-35: Vilka befallningar och råd gav Herren till Martin Harris?

Onsdag 19 september

L&F 20:1-36    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 20:1-4: Vad lär du dig om evangeliets återställelse i dessa verser? (När organiserades kyrkan, av vem och med vilken myndighet?) 
 • L&F 20:5-16: Vad hade Joseph Smith upplevt som gjorde att han kunde organisera den sanna kyrkan igen på jorden?
 • L&F 20:17-28: Vilka sanningar om Fadern, Sonen och den Helige Anden och vad de har gjort för vår frälsning hittar du i dessa verser?.

Torsdag 20 september

L&F 20:37-84    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 20:38-45: Vilka är äldsternas plikter?
 • L&F 20:46-52 Vilka är prästernas plikter?
 • L&F 20:53-59: Vilka är lärarnas och diakonernas plikter?
 • På vilka sätt kan aronska prästadömsbärare ”vaka över kyrkan” och ”vara med och styrka dem”?

Fredag 21 september

L&F 21    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 21:1: Under vilka titlar skulle Joseph Smith bli känd? Försök att definiera (kortfattat förklara/sätta ord på) dessa titlar.

 • L&F 21:4-5: Vilka av profetens lärdomar ska vi ge akt på? Varför krävs det ibland "tålamod och tro" för att ge akt på profetens ord? Hur kan vetskapen om att profeten får råd och befallningar från Herren hjälpa er att ta emot hans ord "med största tålamod och tro"? 

 • L&F 21:6: Vilka löften ges till dem som ger akt på profetens ord?

Please reload

Sammanfattning

L&F 19: Befallning till Martin Harris att predika evangeliet, hjälpa Joseph Smith med medel att trycka Mormons bok och be högt såväl som i hjärtat. Han befalls också att omvända sig. Frälsaren har lidit för att vi inte ska behöva göra det - bara vi omvänder oss (Nyckelskriftställe: LF 19:16-19)

L&F 20: Uppenbarelse om kyrkans organisation. Joseph Smith och Oliver Cowdery är kallade som kyrkans första respektive andra äldste. Lärosatser och förrättningar förklaras. Prästadömsbärarnas och medlemmarnas plikter förklaras. Dopssättet beskrivs. Sakramentsbönerna ges.

L&F 21: Uppenbarelse given till Joseph Smith under mötet då kyrkan organiseras, 6 april 1830. Joseph kallas till profet och siare. Om kyrkan ger akt på hans ord ska mörkrets makter skingras. Alla som arbetar i Herrens vingård ska välsignas.

Kyrkans organiserades i Peter Whitmer's hem, 6 april 1830, med sex medlemmar. Idag är medlemsantalet sexton miljoner.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Svåra lidanden för den som inte omvänder sig

Läran och förbunden 19:15

"Därför befaller jag dig att omvända dig – omvänd dig så att jag inte slår dig med min muns stav och med min vrede och med min harm, och dina lidanden blir svåra – hur svåra vet du inte och hur intensiva vet du inte, ja, hur svåra att uthärda vet du inte."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Frälsaren led så att vi inte behöver lida - om vi omvänder oss

Läran och förbunden 19:16-19

"Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ – och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga – dock, ära vare Fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Nyckelskriftställe: Ha frid i Kristus

Läran och förbunden 19:23

"Lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min Andes ödmjukhet, och du skall ha frid i mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ha inte begärelse till person eller ägodelar

Läran och förbunden 19:25-26

"Och vidare befaller jag dig att du inte skall ha begärelse till din nästas hustru, inte heller trakta efter din nästas liv. Och vidare befaller jag dig att du inte skall ha begärelse till dina egna ägodelar"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Mormons bok innehåller sanningen och Guds ord

Läran och förbunden 19:26-27 (20:9)

"... Mormons bok, som innehåller sanningen och Guds ord, som är mitt ord till icke-juden, så att det snart kan gå till juden, av vilka lamaniterna är en återstod, så att de kan tro på evangeliet..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelse

Be alltid - få Andens utgjutande över dig

Läran och förbunden 19:28, 38-39

"Och vidare befaller jag dig att du skall be högt såväl som i ditt hjärta, ja, inför världen såväl som i det fördolda, offentligt såväl som i enskildhet."

"Be alltid, och jag skall utgjuta min Ande över dig, och stor skall din välsignelse bli – ja, större än om du skulle få jordens skatter och den förgänglighet som följer med dem. Se, kan du läsa detta utan att fröjdas och lyftas i ditt hjärta av glädje?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bli fri från skuld (träldom)

Läran och förbunden 19:35

"Betala den skuld du har skrivit kontrakt om... Gör dig fri från träldom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kyrkan grundläggs 6 april 1830 (på Jesu födelsedag)