top of page
3 NEPHI 1-7
Vecka 37
7-11 sept 2020
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är 3 Nephi viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

Sammanfattning: 3 Nephi 1-7

Tecknet för Jesu födelse ges och en stor del av folket omvänder sig. Snart blir dock Gadiantons rövarbands ondska och inflytande mycket stort.  Både nephiter och lamaniter förenar sig emot dem. De samlar sig i Zarahemlas land. Genom överdomaren Lachoneus och generalen Gidgiddones goda  inflytande och folkets rättfärdighet besegras Gadiantons rövarband. Folket får framgång, men blir snabbt högmodiga. Profeter kallar till omvändelse, men dräps. Nephis son, Nephi, betjänas av änglar och uppväcker sin bror från de döda.

Mondag 7 sept

Seminarie TV 25 (Ses i klass eller med förälder)

______________________

Tisdag 8 sept

3 Nephi 1     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-14. Försök föreställa dig hur Nephi kan ha känt sig när tecknet på Frälsarens födelse gavs. Skriv i din studiedagbok hur du tror att du hade reagerat om du hade varit där vid det tillfället. Hur tror du att du hade känt dig om du var Nephi och tecknet just hade getts?

  • Vers 22. Vilka lögner och bedrägerier kommer djävulen med i vår tid för att få människor att förhärda sina hjärtan mot sanningen? Vad du kan göra för att bevara din tron på Jesus Kristus och hans återställda evangelium även när djävulen försöker få dig att tvivla på din tro.

______________________

Onsdag 9 sept

3 Nephi 2     Läs   Lyssna   Elevbok

3 Nephi 3     Läs   Lyssna   Elevbok

3 Nephi 4     Läs   Lyssna   Elevbok​​

3 Nephi 5     Läs   Lyssna   Elevbok

______________________

Torsdag 10 sept

Nyckellära: Återställelsen

  • Klicka på länken och läs innehållet. Sedan svara i din studiedagbok, med dina egna ord: Varför behövde Jesu Kristi kyrka återställas till jorden?

_____________________

Fredag 11 sept

3 Nephi 6     Läs   Lyssna   Elevbok

3 Nephi 7     Läs   Lyssna   Elevbok

Skärmavbild 2020-09-06 kl. 13.18.22.png

Veckans filmer

Seminarie TV 25: 3 Nephi 1-7

Louis Herrey och Marcus Brändh reflekterar över veckans läsning.

Äldre STV: 3 Nephi 1-8

Flera olika Koordinatorer för Seminarier & Institut undervisar om veckans läsning.

Gadiantons rövarband mot nephiterna

Bra och lärorik sammanfattning av veckans läsning från Scripture Project.

Kom och följ mig: 3 Nephi 1-7

För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 37-40:

Tidsutdelning, avfall

och återställelse

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Väntar vi ståndaktigt på Herrens ankomst?

3 Nephi 1:8

"Men se, de väntade ståndaktigt på [Herrens ankomst]... så att de skulle kunna veta att deras tro inte hade varit förgäves."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Kristus kommer för att uppfylla profeternas ord

3 Nephi 1:13-14

"... i morgon kommer jag till världen för att visa världen att jag skall uppfylla allt det som jag har låtit säga genom mina heliga profeters mun. Se, jag kommer till mina egna för att uppfylla allt det som jag har tillkännagivit för människobarnen  från världens grundläggning...."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Hur Satan förleder våra hjärtan till att göra ont

3 Nephi 1:22

"Och det hände sig att Satan alltifrån den stunden började sprida ut lögner bland folket för att förhärda deras hjärtan så att de inte skulle tro på de tecken och under som de hade sett. Men trots dessa lögner och bedrägerier trodde större delen av folket och omvändes till Herren."​

3 Nephi 2:2

"Och på så sätt tog Satan åter folkets hjärtan i besittning så att han förblindade deras ögon och förledde dem att tro att Kristi lära var något dåraktigt och fåfängt. Och det hände sig att folket började tillväxa i ogudaktighet och avskyvärdheter, och de trodde inte att några mer tecken eller under skulle ges. Och Satan gick omkring och förledde folkets hjärtan, frestade dem och fick dem att göra mycket som var ogudaktigt i landet."​

3 Nephi 6:15

"Och orsaken till denna ondska bland folket var denna: Satan hade så stor makt att han kunde hetsa människor till att göra allt slags ont och blåsa upp dem med högmod och fresta dem att söka makt och myndighet och rikedomar och världens fåfängligheter."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Att glömma andliga erfarenheter leder till förhärdade hjärtan och tvivel

3 Nephi 2:1

"Och det hände sig att även det nittio och femte året förflöt på detta sätt, och folket började glömma de tecken och under som de hade hört och började bli mindre och mindre förvånade över ett tecken eller ett under från himlen, så att de började bli hårda i sina hjärtan och blinda i sina sinnen och började tvivla på allt som de hade hört och sett"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Omvändelse leder till befrielse

3 Nephi 3:15-16

"Ja, han sa till dem: 'Så sant Herren lever kommer ni inte på något sätt att befrias ur dessa Gadiantons rövares händer om ni inte omvänder er från all er ondska och ropar till Herren.' Och så stora och förunderliga var Lachoneus ord och profetior att de fick fruktan att komma över hela folket, och de ansträngde sig av alla krafter att handla efter Lachoneus ord."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Tjäna Gud med ALL iver

3 Nephi 5:1,3

"Och se, det fanns inte en levande själ bland hela Nephis folk som i minsta grad tvivlade på alla de heliga profeternas ord som hade talats, för de visste att de ovillkorligen måste uppfyllas...

Därför övergav de alla sina synder och sina avskyvärdheter och sitt hor, och tjänade Gud med all iver dag och natt."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Mormon är en sann Jesu Kristi lärjunge

3 Nephi 5:13, 20

"Se, jag är Jesu Kristi, Guds Sons, lärjunge. Jag har av honom kallats att förkunna hans ord bland hans folk så att de kan få evigt liv... 

Jag är Mormon, och en äkta ättling till Lehi. Jag har orsak att prisa min Gud och min Frälsare Jesus Kristus för att han förde våra fäder ut ur Jerusalems land (och ingen visste detta utom han själv och de som han förde ut ur det landet) och för att han har gett mig och mitt folk så mycket kunskap till våra själars frälsning."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Överträdelse är det enda som kan stoppa vår framgång

3 Nephi 6:5

"Och nu fanns det ingenting i hela landet som kunde hindra befolkningen från att ständigt ha framgång, såvida de inte föll i överträdelse."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nephiterna syndade inte ovetande

3 Nephi 5:13, 20

"Nu syndade de inte ovetande, för de kände till Guds vilja rörande dem, för den hade de fått undervisning om. Således gjorde de medvetet uppror mot Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nephis stora tro gav honom stor makt från Gud

3 Nephi 7:17-19

"​Och Nephi undervisade med kraft och stor myndighet. Och det hände sig att de vredgades på honom, ja, för att han hade större makt än de. För det var inte möjligt att de skulle kunna tvivla på hans ord, för så stor var hans tro på Herren Jesus Kristus att änglar dagligen betjänade honom. Och i Jesu namn drev han ut djävlar och  orena andar, och han till och med uppväckte sin bror från de döda sedan denne av folket hade stenats och lidit döden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page