Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 3 september

Seminarie TV 3: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Torsdag 6 september

L&F 10    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.5: Vad befallde Herren profeten Joseph Smith att göra för att undkomma Satan och dem som tjänar honom?

  • v.43: Vilken viktigt sanning ville Herren att Joseph skulle förstå?

  • v.44-45: Varför är Nephis mindre plåtar av större värde än det som gick förlorat med det 116-sidiga manuskriptet?

Fredag 7 september

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

  • Princip 1 (Punkt 5-7): Hur kan du handla i tro när du upptäcker ny information eller har frågor om kyrkans lära, trosutövning eller historia som kan vara svåra att förstå?

  • Princip 2 (Punkt 8-10): Vad innebär det att granska uppfattningar och frågor utifrån ett evigt perspektiv?

  • Punkt 13-17: Vad är några konkreta saker som du kan göra för att hjälpa andra förvärva andlig insikt?

Please reload

Läran och förbunden 6-10
Vecka 36
3-7 sept 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 6: Herren kallar Oliver Cowdery att bygga upp Guds rike, att trofast tjäna Joseph med översättningen av Mormons bok och att hålla fast vid Andens vittnesbörd som han hade fått. 

L&F 7: Joseph och Oliver frågar om den forna aposteln Johannes som inte fick smaka döden. Svaret: Johannes kommer att leva tills Herren återkommer.

L&F 8: Oliver önskar, likt Joseph, att få översätttningsgåvan. Herren uppmanar honom att be i tro. Anden talar till förstånd och hjärta.

L&F 9: Oliver förmanas vara tålig och ombeds vara fortsatt skrivare för Joseph och inte översättare. Om något är rätt (kommer från Gud) ska hjärtat vara brinnande.

L&F 10: Herren berättar att de 116 förlorade sidorna av Mormons boks manuskript har blivit stulna av onda människor. Satans metoder beskrivs. Men Guds verk kan inte stoppas.

I översättningsarbetet får Joseph Smith hjälp av skolläraren Oliver Cowdery. Här assisterar han Joseph som skrivare, och kom senare att få fler viktiga ansvar i uppbyggandet av Guds rike. 

Ge akt på Guds levande ord

Läran och förbunden 6:2

"Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord som är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mina ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bygg upp Sion och kalla till omvändelse

Läran och förbunden 6:6-9

"Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta Sions sak. Sök inte efter rikedomar utan efter visdom... Alldeles som du önskar av mig skall det ges åt dig, och om du önskar skall du bli medlet till att göra mycket gott i detta släktled. Tala inte om något annat än omvändelse till detta släktled. Håll mina bud och hjälp till att frambringa mitt verk enligt mina befallningar, och du skall bli välsignad."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Nyckelskriftställe: Vänd dig till Kristus i varje tanke

Läran och förbunden 6:36

"Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Anden talar till förstånd och hjärta

Läran och förbunden 8:2-3

"Ja se, jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden, som skall komma över dig och som skall bo i ditt hjärta. Och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande genom vilken Mose förde Israels barn genom Röda havet på torr mark."

Nyckellära:  Gudomen, Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Be alltid

Läran och förbunden 10:5 

"Be alltid, så att du kan avgå med seger, ja, så att du kan besegra Satan och så att du kan undkomma Satans tjänares händer, som stöder hans verk."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 6:36

"Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 8:2-3

"Ja se, jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden, som skall komma över dig och som skall bo i ditt hjärta. Och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande genom vilken Mose förde Israels barn genom Röda havet på torr mark."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 10:5

"Be alltid, så att du kan avgå med seger, ja, så att du kan besegra Satan och så att du kan undkomma Satans tjänares händer, som stöder hans verk."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Seminarie TV

STV 3: Läran & förbunden 6-10

Sammanfattning och tankar från veckans läsning. 

Ytterligare videolektioner:
Läran & förbunden 8:2-3
Läran & förbunden 10:5

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215