Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Please reload

Läran och förbunden 1-5
Vecka 35
27-31 aug 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 1: Även om flera uppenbarelser redan blivit givna ville Herren att detta skulle utgöra förordet till det som skulle bli Läran och förbunden). Ett varningens ord till hela världen för att förbereda oss för Kristis andra ankomst.

L&F 2: Ett utdrag från Moronis ord till Joseph Smith när han första gången talade med honom: löftet om Elia ande.

L&F 3: "Guds verk... kan inte omintetgöras", säger Herren efter att Martin Harris har tappat bort manuskriptet från de första översatta sidorna av Mormons bok.

L&F 4: Egenskaper som krävs för att kunna tjäna i Herrens rike, i synnerhet som missionär.

L&F 5: Detta släktled ska få Guds ord genom Joseph Smith. Tre vittnen ska vittna om Mormons bok. Martin Harris blir en av dem.

Syftet med återställelsen av Jesu Kristi kyrka och givande av uppenbarelserna i Läran och förbunden är att förbereda världen för Kristi andra ankomst.

Please reload

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 1:30

"och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner behag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna."

Nyckellära: 

Återställelsen

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 1:37-38

"Utforska dessa bud, ty de är sanna och trovärdiga, och de profetior och löften som finns i dem skall alla fullbordas. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, skall mina ord inte förgås utan skall alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma."

Nyckellära: 

Profeter och uppenbarelse

Seminarie TV

STV 2: L&F 1-5

Presenterad av Handens seminarieelever.
Undervisning av Äldste Neil L Andersen, Sophia Olsson och Louis Herrey

Om du vill kan du under veckan även se denna videolektion som handlar enbart om nyckelskriftstället L&F 1:37-38 (som citeras av en ung Christopher Herrey).

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 
Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215