Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 27 augusti

Seminarie TV 2: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Please reload

Läran och förbunden 1-5
Vecka 35
27-31 aug 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 1: Även om flera uppenbarelser redan blivit givna ville Herren att detta skulle utgöra förordet till det som skulle bli Läran och förbunden). Ett varningens ord till hela världen för att förbereda oss för Kristis andra ankomst.

L&F 2: Ett utdrag från Moronis ord till Joseph Smith när han första gången talade med honom: löftet om Elia ande.

L&F 3: "Guds verk... kan inte omintetgöras", säger Herren efter att Martin Harris har tappat bort manuskriptet från de första översatta sidorna av Mormons bok.

L&F 4: Egenskaper som krävs för att kunna tjäna i Herrens rike, i synnerhet som missionär.

L&F 5: Detta släktled ska få Guds ord genom Joseph Smith. Tre vittnen ska vittna om Mormons bok. Martin Harris blir en av dem.

Syftet med återställelsen av Jesu Kristi kyrka och givande av uppenbarelserna i Läran och förbunden är att förbereda världen för Kristi andra ankomst.

Herrens röst, genom hans tjänare, når alla.

L&F 1:2-4

"Ty Herrens röst ljuder förvisso för alla människor, och ingen skall undkomma. Och det finns inte något öga som inte skall se, inte heller något öra som inte skall höra, inte heller något hjärta som inte skall genomborras... Och den varnande  rösten skall ljuda för alla människor genom mina lärjungars mun, vilka jag har utvalt i dessa sista dagar."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Vi blir dömda på hur vi dömer andra

L&F 1:2-4

"för den dag då Herren skall komma för att vedergällavar och en efter hans gärningar och mäta upp åt var och en efter det mått, varmed han har mätt upp åt sin nästa."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Joseph Smith (och andra) kallades för att...

L&F 1:17-23

"Därför kallade jag, Herren, på min tjänare Joseph Smith den yngre och talade till honom från himlen och gav honom befallningar... och gav även befallningar till andra att de skulle förkunna detta för världen":

 - att "bryta ned de starka och mäktiga, så att människor inte skall kunna råda sin nästa, inte heller förlita sig på köttslig arm" (19)

-  "att var och en skall kunna tala i Herren Guds, ja, i världens Frälsares namn" (20)

-  "att även tron skall kunna tillta på jorden" (21)

-  "att mitt eviga förbund skall kunna upprättas" (22)

-  "att mitt evangeliums fullhet skall kunna förkunnas av de svaga och ringa till världens ändar och inför kungar och styresmän." (23)

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Läran och förbunden gavs till till Joseph Smith i hans "svaghet"

L&F 1:24-28

"Se, jag är Gud och har talat detta. Detta är mina befallningar, och de gavs till mina tjänare i deras svaghet enligt deras språk, för att de skulle kunna förstå... och att i den mån de sökte efter visdom de skulle kunna undervisas... och att i den mån de var ödmjuka de skulle kunna göras starka och välsignas från höjden och ta emot kunskap tid efter annan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe: Den enda sanna och levande kyrkan

L&F 1:30

"och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner behag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Gud har inget överseende med synd - men förlåtelse kommer genom omvändelse

L&F 1:31-32

"Ty jag, Herren, kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. Ändå skall den som omvänder sig och håller Herrens bud bli förlåten."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Herrens och hans tjänares röst är densamma

L&F 1:37-38

"Utforska dessa bud, ty de är sanna och trovärdiga, och de profetior och löften som finns i dem skall alla fullbordas. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, skall mina ord inte förgås utan skall alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Elia ande - våra hjärtan vänds till våra fäder (släktforskning och tempelarbete)

L&F 2:1-3

"Se, jag skall uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder. Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst."

Syftet med skapelsen är att låta man och hustru tillsammans sluta förbund med Herren genom beseglande förordningar, och sedan undervisa sina barn om detsamma, dvs tempelförbunden. Allt skulle vara förgäves, eller "ödelagt" om så inte skedde. (Se L&F 1:13-16 för en beskrivning av jorden som "ödelagt")

Den som har Elia ande har vänt sitt hjärta till sina fäderna och vill ha de löften (tempelförbund) som Herren gav till dem. Man har också en önskan att vara medel till frälsning för de av sina f