top of page
Läran och förbunden 93, 76
Vecka 34
 23-27 aug 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 23 aug

Seminarie TV 24: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 24 aug

L&F 93:1-20      Läs    Lyssna    Elevbok​​

  • v. 1-3: Hur kan var och en av handlingarna i vers 1 hjälpa oss lära känna Jesus Kristus? Vilken lärosats om Fadern och Sonen är viktig att förstå enligt det ni lär er i vers 3?

  • v. 12-17: Hur blev Jesus Kristus lik sin Fader? Vad tror ni menas med att Jesus Kristus fortsatte från nåd till nåd tills han mottog en fullhet?

  • v. 19-20: Kan vi själva växa från nåd till nåd? Hur?

________________________

Onsdag 25 aug

L&F 93:21-53    Läs    Lyssna    Elevbok​​

  • v. 21: Hur utmärker sig Jesus Kristus bland alla vår himmelske Faders andebarn? 

  • v. 22: Vad måste vi göra för att få del i den Förstföddes härlighet? Vad innebär det att födas genom Kristus?

  • v. 26-28: Vad måste vi göra för att ta emot sanning och ljus? Hur hjälper lydnad till buden oss att ta emot sanning och ljus? När har du känt att du tagit emot sanning och ljus genom att hålla buden?

_________________________

Torsdag 26 aug

L&F 76:1-49    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-5: Beskriv några egenskaper som Jesus Kristus har., v.6-9: Vilka välsignelser får de som vördar och tjänar Herren?, v.10: Försök beskriva Andens inflytande med egna ord., v.15-19: Vad gjorde Joseph Smith och Sidney Rigdon som förberedde dem för att ta emot kunskap om skrifterna genom uppenbarelse?, v.20-24: Vad fick Joseph och Sidney se/höra/lära sig?, v.25: Vad var konsekvensen av Lucifers uppror mot vår himmelske Fader och Jesus Kristus?, v.30-35: Vilka val ledde till att vissa blev förtappelsens söner?​​

________________________

Fredag 27 aug

L&F 76:50-119    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.51-53: Vad krävs för att bli en celestial person? v.69-70: Vad mer krävs för att kvalificera oss för det celestiala riket?, v.71: Hur skiljer sig det terrestriala rikets härlighet från det celestiala rikets härlighet, enligt den här versen? v.72-80: Vem/vilka kommer att ärva det terrestriala riket?, v.81-83, 101, 103: Vem/vilka kommer att ärva det telestiala riket?, v.111: Vad avgör vilket härlighetsrike vi kommer att ärva?, v.91-98: Hur skiljer sig det celestiala rikets härlighet från de terrestriala och telestiala rikenas härlighet?

Sammanfattning

Kapitel 93 är en av de vackraste och djupaste uppenbarelser i denna tidshushållning. Den lär oss att vi kan liksom Kristus få del av Faderns fullhet, ett steg i taget, nåd för nåd, när vi lever efter det ljus vi har fått. 

Under översättningen av Bibeln undrar Joseph Smith och Sidney Rigdon om himlens tillstånd. Som svar ges en av de mest underbara uppenbarelserna i modern tid, kapitel 76, som ger oss information om himlens olika riken: det Celestiala, Terrestriala och Telestiala riket. Dessutom ser männen Herren Jesus Kristus och ger kraftfull vittnesbörd om Frälsaren.

Veckans video

Seminarie TV 24: Läran och förbunden 93 (76)

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Jesus Kristus - Kunskap, Sanning & Ljus

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

discovering-spiritual-light.jpg

"Guds härlighet är intelligens eller med andra ord ljus och sanning. Ljus och sanning skyr den onde." (LF 93:36-37)

Världens ljus

En rolig och annorlunda sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Prästadmet och prästadömsnycklar

   Alla Nyckelläror

Kristus är det sanna ljuset

Läran och förbunden 93:1-2

"Sannerligen, så säger Herren: Det ska ske att varje själ som överger sina synder och kommer till mig och  åkallar mitt namn och lyder min röst och håller mina bud, ska se mitt ansikte och veta att jag är, och att jag är det sanna ljuset som upplyser var och en som kommer till världen"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Allt blev skapat genom Kristus

Läran och förbunden 93:8-10

"Ordet var därför i begynnelsen, för han var Ordet, ja, frälsningens budbärare, världens ljus och Återlösare, sanningens Ande, som kom till världen eftersom världen skapades av honom, och i honom var människornas liv och människornas ljus. Världarna blev till genom honom. Människorna blev till genom honom. Allting blev till medelst honom och genom honom och av honom."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Kristus växte "nåd för nåd"

Läran och förbunden 93:12-14

"Och jag, Johannes, såg att han inte tog emot fullheten från början, utan tog emot nåd för nåd. Och han tog inte emot fullheten från början, utan fortsatte från nåd till nåd tills han tog emot en fullhet. Och därför kallades han Guds Son, eftersom han inte tog emot fullheten från början.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Håller vi buden växer vi "nåd för nåd" - tar emot sanning och ljus

Läran och förbunden 93:20

"För om ni håller mina bud ska ni få ta emot hans fullhet och förhärligas i mig såsom jag är i Fadern. Därför säger jag er: Ni ska ta emot nåd för nåd."​

Läran och förbunden 93:27-28

"Och ingen människa tar emot fullheten om hon inte håller hans bud. Den som håller hans bud tar emot sanning och ljus, tills hon är förhärligad i sanningen och vet allting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Ande och kropp tillsammans skapar glädjens fullhet 

Läran och förbunden 93:33-34

"För människan är ande. Elementen är eviga, och ande och element, oskiljaktigt förenade, tar emot glädjens fullhet. Och när de är åtskilda kan människan inte ta emot glädjens fullhet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Guds härlighet är intelligens = ljus och sanning

Läran och förbunden 93:33-36

"Guds härlighet är intelligens eller med andra ord ljus och sanning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Fostra era barn i ljus och sanning

Läran och förbunden 93:40

"Men jag har befallt er att fostra era barn i ljus och sanning."

Nyckellära:  Äktenskap och familj, Buden

Den Helige Anden upplyser oss

Läran och förbunden 76:10, 12, 19

"ty genom min Ande skall jag upplysa dem, och genom min kraft skall jag tillkännage min viljas hemligheter för dem, ja, vad ögat inte har sett eller örat hört, eller vad som ännu inte trängt in i människohjärtat...

genom Andens kraft öppnades våra ögon och vårt förstånd upplystes, så att vi kunde se och förstå det som hör Gud till...

Och medan vi begrundade detta rörde Herren vid vårt förstånds ögon och de öppnades, och Herrens härlighet lyste omkring oss."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Vi tillber Gud och Lammet i evighet

Läran och förbunden 76:20-21

"Och vi såg Sonens härlighet på Faderns högra sida och tog emot av hans fullhet, och såg de heliga änglarna och dem som är heliggjorda framför hans tron tillbe Gud och Lammet, och de tillber honom i evigheters evighet."​

Det återställda evangeliet lär att vi kan bli lika Gud. En del människor missförstår denna lära och påstår att vi försöka jämställa oss med Gud och förminska hans betydelse. Dessa verser är därför viktiga, för de tydliggör vår relation med Gud. Verserna visar att vi alltid kommer att prisa honom och hans Son. Gud kommer alltid vara vår Fader och Kristus kommer alltid vara vår Frälsare, oavsett den utveckling vi själva kommer att gå igenom. Bara för att vi blir "lika" dem kommer vi inte sluta tillbe dem.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Kristus lever! Han skapade världarna. Vi är söner och döttrar åt Gud.

Läran och förbunden 76:22-24

"Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom: Att han lever! Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är Faderns Enfödde – om att medelst honom och genom honom och av honom skapas och skapades världarna, och deras invånare är födda som  söner  och döttrar åt Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Lucifer, den fallna ängeln, för krig mot Guds heliga

Läran och förbunden 76:25-29

"Och vi såg även och bär vittnesbörd om att en Guds ängel, som hade en ledande ställning i Guds närhet och som gjorde uppror mot den enfödde Sonen, som Fadern älskade och som var i Faderns sköte, nedkastades från Guds och Sonens närhet. Och han blev kallad Förtappelse, ty himlarna grät över honom. Han var Lucifer, en morgonrodnadens son. Och vi såg, och se, han är fallen... ty vi såg Satan, den gamle ormen, ja, djävulen som gjorde uppror mot Gud och försökte att ta riket från vår Gud och hans Kristus – därför för han krig mot Guds heliga och omringar dem på alla sidor."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Kristus kom för att heliggöra världen

Läran och förbunden 76:40-41

"Och detta är det evangelium, de glada budskap varom rösten ifrån himlarna bar vittnesbörd för oss – att han, ja, Jesus, kom till världen för att korsfästas för världen, och för att bära världens synder, och för att heliggöra världen och för att rena den från all orättfärdighet,"​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställen
20110806191036-40.jpg

Läran och förbunden 76:22-24

"Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom: Att han lever! Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är Faderns Enfödde – om att medelst honom och genom honom och av honom skapas och skapades världarna, och deras invånare är födda som  söner  och döttrar åt Gud."

Nyckellära: 

Frälsningsplanen

Nyckelskriftställen
bible-videos-jesus-resurrected-1426733-t

Läran och förbunden 76:40-41

"Och detta är det evangelium, de glada budskap varom rösten ifrån himlarna bar vittnesbörd för oss – att han, ja, Jesus, kom till världen för att korsfästas för världen, och för att bära världens synder, och för att heliggöra världen och för att rena den från all orättfärdighet,"

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

bottom of page