INTRUDUKTION - L&F
Vecka 33
13-17 augusti 2018
Veckans läsning

Denna veckan är det smygstart på seminariet. Det enda du behöver göra är att titta på ett introduktionsavsnitt av Seminarie TV. Förslagsvis kan du och din familj titta tillsammans på detta under hemafton. 

Vecka 34 börjar sedan kursen på allvar. Den veckan kommer vi att läsa ur Joseph Smith - Historien. Resten av kursen läser vi sedan ur Läran och förbunden.

Välkomna till Seminariet! 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215