Läran och förbunden 94-98
Vecka 3
 14-18 januari 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Please reload

Kyrkans medlemmar i Missouri var utsatta för svåra förföljelser och hade den 23 juli 1833 tvingats att underteckna en överenskommelse om att lämna Jackson County.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Please reload

Sammanfattning

Två huvudteman präglar veckans läsning. För det första talar Herren om vikten av att bygga tempel i både Kirtland, Ohio och Jackson County, Missouri (det senare blev aldrig byggt). Medlemmarna tillrättavisar hårt av Herrren (L&F 95) för att de inte uppmärksammat budet. 

För det andra lär vi oss att svåra förföljelser drabbar medlemmarna i Missouri under sommaren 1833. Herren ger tröstande ord och råd till de heliga i L&F 97-98.

Se "Skriftställen du inte bör missa!" nedan för mer lärdomar från veckans kapitel. 

Seminarie TV

STV 19: Läran & förbunden 94-98

Programledare: Clara Herrey
Vittnesbörd: Martin Midelf och Michelle Cisternas
Undervisning: Marcus Brändh, President Gordon B Hinckley och Äldste Dallin H Oaks.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 3-6:

Buden

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 
Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215