top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Läran och förbunden 3-5
Vecka 3
18-22 jan 2021
Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 3: "Guds verk... kan inte omintetgöras", säger Herren efter att Martin Harris har tappat bort manuskriptet från de första översatta sidorna av Mormons bok.

L&F 4: Egenskaper som krävs för att kunna tjäna i Herrens rike, i synnerhet som missionär.

L&F 5: Detta släktled ska få Guds ord genom Joseph Smith. Tre vittnen ska vittna om Mormons bok. Martin Harris blir en av dem.

1_edited.jpg

Måndag 18 jan

Seminarie TV 2:

(Ses i klass eller med förälder)

________________________​

Tisdag 19 jan

L&F 3    Läs   Lyssna   Elevbok

________________________

Onsdag 20 jan

L&F 4    Läs   Lyssna   Elevbok

________________________

Torsdag 21 jan

L&F 5    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 5:11-15. Vad sa Herren att han skulle göra för att stödja Joseph Smiths vittnesbörd om Mormons bok? Vad skulle de tre vittnena höra, se och befallas att göra? 

________________________

Fredag 22 jan

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Seminarie TV 2: Läran och förbunden 3-5

Marcus Brändh och Louis Herrey ger historisk bakgrund till veckans läsning.

Kom och följ mig: De 116 förlorade sidorna

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Jag har förlorat min själ! 

När Martin Harris förlorade 116 sidor (första manuskriptet på Mormons boks översättning). 

Veckans video

Ett trofast vittne till Mormons bok

En dramatisering av händelserna kring det förlorade manuskriptet och Guds visdom.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Guds verk kan inte stoppas

L&F 3:1-3

"Guds verk och planer och avsikter kan inte omintetgöras, inte heller kan de gå om intet. Ty Gud vandrar inte på krokiga stigar, inte heller viker han åt höger eller åt vänster, inte heller avviker han från det han har sagt. Därför är hans stigar raka och hans bana ett evigt kretslopp. Kom ihåg, kom ihåg att det inte är Guds verk som omintetgörs, utan människornas verk."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Återställelsen

Joseph Smith tillrättavisas för sin olydnad

Joseph Smith hade varit oaktsam med de första översatta sidorna av Mormons bok (ett manuskript på 116 sidor) Martin Harris hade lånat dem för att visa sin hustru och några vänner. Men när dessa sidor sedan försvunnit blir både Joseph Smith och Martin Harris förtvivlade, och Herren tuktar Joseph med följande ord:

L&F 3:6-10, 14-15

"...hur ofta har du inte överträtt Guds bud och lagar och envisats med att följa människors övertalningar. Ty se, du skulle inte ha fruktat människor mer än Gud. Även om människor ringaktar Guds råd och föraktar hans ord, borde du ändå ha varit trofast... Se, du är Joseph, och du utvaldes att utföra Herrens verk, men om du inte är varsam, kommer du att falla på grund av överträdelse. Men kom ihåg: Gud är barmhärtig. Omvänd dig därför från det du har gjort som strider mot den befallning som jag gav dig, så är du ännu utvald och åter kallad till verket.samt berömt sig av sin egen visdom... Och detta är orsaken till att du har förlorat dina förmåner för en tid, ty du har från begynnelsen låtit din vägledares råd trampas ned."

L&F 5:21-22

"Och nu befaller jag dig, min tjänare Joseph, att omvända dig och vandra mer rättrådigt inför mig, och att inte längre ge efter för människors övertalningar, och att du är ståndaktig i att hålla de befallningar varmed jag befallt dig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Avsikten med Mormons boks framkomst

L&F 3:19-20

"Och i just denna avsikt är dessa plåtar, som innehåller dessa uppteckningar, bevarade – för att Herrens löften, som han gav till sitt folk, skulle kunna gå i fullbordan, och för att lamaniterna skulle kunna komma till kunskap om sina fäder, och för att de skulle kunna känna till Herrens löften, och för att de skall kunna tro på evangeliet och förtrösta på Jesu Kristi förtjänster samt bli förhärligade genom tro på hans namn, och för att de genom sin omvändelse skulle kunna bli frälsta. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Egenskaper en Herrens tjänare behöver

L&F 4:1-7

"Se, ett förunderligt verk skall snart påbörjas ibland människobarnen. Se därför till, o ni som inträder i Guds tjänst, att ni tjänar honom av allt ert hjärta, all er förmåga, allt ert förstånd och all er styrka, så att ni kan stå utan skuld inför Gud på den yttersta dagen. Om ni därför har en önskan att tjäna Gud, är ni kallade till verket. Ty se, fältet har redan vitnat till skörd, och se, den som svingar skäran av all sin kraft, han samlar ett förråd så att han inte omkommer utan bringar frälsning till sin själ. Och tro, hopp, kärlek och barmhärtighet, med blicken endast fäst på Guds ära, dugliggör honom till detta verk. Kom ihåg tron, dygden, kunskapen, måttligheten, tålamodet, den broderliga välviljan, gudsfruktan, kärleken, ödmjukheten och fliten. Be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Detta släktled får Guds ord genom Joseph Smith

L&F 5:10

"Men detta släktled skall få mitt ord genom dig [Joseph Smith]"​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

Tre vittnen kommer intyga att guldplåtarna är äkta och dess översättningen sann

L&F 5:10

"och förutom ditt vittnesbörd tre av mina tjänares vittnesbörd, vilka jag skall kalla och ordinera, för vilka jag skall visa dessa ting, och de skall gå ut med mina ord, som givits genom dig. Ja, de skall veta med säkerhet att dessa ting är sanna, ty från himlen kommer jag att förkunna det för dem."​

Dessa vittnen var Martin Harris, Oliver Cowdery och David Whitmer.

​Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

"Stanna upp och var stilla"

L&F 5:34

"Ja, därför har jag sagt: Stanna upp och var stilla, tills jag befaller dig, och jag skall förse dig med medel varmed du kan utföra det som jag har befallt dig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page