top of page
1 NEPHI 8-10
Vecka 3
 
13-17 jan 2020
Veckans läsning

Tisdag 14 jan

1 Nephi 8     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 8:21-33. Hur hindrade floden, mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden människor i Lehis dröm från att äta eller njuta av frukten från livets träd. Vad skulle dessa hinder kunna utgöras av i vårt liv nu?

 • 8:21–33. På vilket sätt var ledstången av järn (Guds ord – bland annat skrifterna, profeters och andra inspirerade kyrkoledares ord, personlig uppenbarelse) – väsentlig för dem som lyckades äta av frukten?

Onsdag 15 jan

1 Nephi 9     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 9:1-6.  Nephi visste inte varför Herren befallde honom att göra två olika uppteckningar. Varför är det viktigt att lyda Herren även när vi inte till fullo förstår hans avsikter?

Torsdag 16 jan

1 Nephi 10     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 10:17-19.  Vad önskade sig Nephi efter att han hört Lehi berätta om sin syn? Varför är det så viktigt att vi har en önskan i vårt hjärta? Hur är önskan grunden för vår tro?

Fredag 17 jan

Förvärva andlig insikt 

Klicka på länken ovan för att studera månadens nyckellära.

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Vad handlar 1 Nephi om ?

När Lehi profeterar för folket i Jerusalem om deras ondska försöker de ta hans liv. Han flyr ut i vildmarken med sin familj. Efter tre dagar ber Lehi sina söner (Laman, Lemuel, Sam och Nephi) att återvända för att hämta mässingsplåtarna - dåtidens skrifter. De återvänder en andra gång för att hämta Ismaels familj, vars döttrar blir hustrur till Lehis och Sariahs söner. Under svåra omständigheter färdas de till platsen Ymnighet där Nephi leder arbetet med att bygga ett skepp. Tillsammans far de över haven till det utlovade landet. Under hela resan gör Laman och Lemuel uppror mot Gud, medan Nephi och Sam är trofasta.  Boken skrivs ca 570 f Kr, 30 år efter Lehis familj lämnade Jerusalem.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans filmer

STV 2: 1 Nephi 8-14 (Äldre avsnitt)

(20:53) Lehis familjs äventyr fortsätter. Lehi ser synen om Livets träd och dess underbara frukt. Presenterad av Louis Herrey. Budskap av Marcus Brändh och Daniel Blomberg.

Please reload

Sammanfattning kap 1-8

1 Nephi 8: Lehi berättar för sin familj om den syn han hade om Livets träd och dess frukt som gav sann glädje.

1 Nephi 9: Nephi säger att han skriver två olika plåtar. De "mindre" belyser mest andliga ting och de "större" ger en mer världslig historia.

1 Nephi 10: Lehi om profeterar om judarnas skingring och om Messias ankomst, död och uppståndelse. Nephi talar om vikten av den Helige Anden som stärker vår tro på Jesus Kristus.

untitled-e1339283862653.png

STV 2: 1 Nephi 8-10

(16:44) Sammanfattning och tankar från veckans läsning, av Louis Herrey.

Skärmavbild 2020-01-11 kl. 23.00.45.png

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Förvärva andlig insikt
(vårt fokus v 2-4)

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förvärva andlig insikt:

 • Ord 3:5–6. Förtrösta på Herren

 • Jes 5:20. Ve dem som kallar det onda gott. Joh 7:17. Gör du Guds vilja förstå du hans lära.

 • 1 Kor 2:5, 9–11. Vi lär känna Gud genom Anden.

 • 2 Tim 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis/frälst.

 • Jak 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.

 • 2 Ne 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.  

 • 2 Ne 32:3. Mätta dig med Kristi ord.

 • 2 Ne 32:8–9. Om vi ber helgar Gud oss. 

 • Mos 4:9. Tro på Gud och att han har all visdom.

 • Eth 12:6. Förvissning kommer efter tron prövats.

 • Mor 10:4–5. Anden uppenbarar all sanning.

 • L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.

 • L&F 8:2–3. Anden talar till förstånd och hjärta.

 • L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.

Andra Skriftställen:

 • Jeremia 1:4–5 

 • Amos 3:7 

 • Matteus 5:14–16

 • Matteus 16:15–19

 • Johannes 15:16

 • Johannes 17:3

 • Efesierbrevet 2:19–20

 • Efesierbrevet 4:11–14

 • 2 Nephi 2:27

 • Mosiah 18:8–10

 • 3 Nephi 18:15, 20–21;

 • Läran & förbunden 1:37–38

 • Läran & förbunden 18:15–16

 • Läran & förbunden 21:4–6 

Nyckelläror

1 Nephi 8: Synen om livets träd

(13:06) Book of Mormon Videos: Lehi berättar för sin familj om synen han hade om natten då han såg Livets träd.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Frukten på livets träd = Guds kärlek

1 Nephi 8:11-12

"... jag såg ett träd vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig... jag gick fram och åt av dess frukt... sötare än allt annat jag någonsin tidigare smakat... och dess vithet överträffade allt jag någonsin hade sett... fyllde den min själ med mycket stor glädje... mer begärlig än all annan frukt."

1 Nephi 11:21-23

"Förstår du vad trädet betyder som din far såg?... Ja, det är Guds kärlek som utgjuts i människobarnens hjärtan. Därför är den det mest begärliga av allt... och det mest glädjande för själen."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Ledstången av järn = Guds ord

1 Nephi 8:19

"Och jag såg en ledstång av järn, och den sträckte sig längs flodens strand och ledde till trädet bredvid vilket jag stod."

1 Nephi 8:24 (30)

"... och de kom fram och grep tag i änden på ledstången av järn. Och de strävade framåt genom mörkrets dimma och klamrade sig fast vid ledstången av järn, ända till dess de kom fram och åt av trädets frukt."

1 Nephi 11:25

"...  ledstången av järn som min far hade sett var Guds ord som ledde till källan med levande vatten, eller till livets träd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Mörkrets dimma = frestelser

1 Nephi 8:23

"Och det hände sig att en mörkrets dimma uppstod, ja, en mycket tät mörkrets dimma, så att de som börjat gå på stigen gick vilse så att de vandrade bort och gick förlorade."

Nyckellära:  Buden

Stor och rymlig byggnad = världens högmod

1 Nephi 8:26-27

"... en stor och rymlig byggnad, och den stod liksom i luften, högt över marken. Och den var fylld med människor... och deras sätt att klä sig var utsökt. Och de föreföll håna och peka finger åt dem som hade kommit fram och som åt av frukten."

1 Nephi 11:35

"...den stora och rymliga byggnaden var världens högmod och den föll, och dess fall var mycket stort... Så skall alla... förgöras som kämpar mot Lammets tolv apostlar."

Nyckellära:  Buden

Bry dig inte om de som pekar finger

1 Nephi 8:33-34

"Och stor var skaran som gick in i den främmande byggnaden. Och sedan de kommit in i byggnaden pekade de hånfullt finger åt mig och även åt dem som åt av frukten. Men vi gav inte akt på dem...Ty alla som gav akt på dem hade avfallit."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Föräldrars kärleksfulla undervisning

1 Nephi 8:37

"Och [Lehi] förmanade dem sedan med en ömsint förälders hela känsla att de skulle hörsamma hans ord, så att Herren kanske skulle vara barmhärtig mot dem"

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj

Herren vet allt

1 Nephi 9:6

"Men Herren vet allt från begynnelsen. Därför bereder han en utväg att utföra alla sina verk bland människobarnen, ty se, han har all makt att uppfylla alla sina ord. Och så är det. Amen."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Lehi profeterar om Messias ankomst

1 Nephi 10:4-6

"Ja, sex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem skulle Herren Gud uppresa en profet bland judarna – ja, en Messias...en världens Frälsare... profeterna... hade vittnat om dessa ting rörande denne Messias... Därför befann sig hela människosläktet i ett förlorat och i ett fallet tillstånd, och skulle evigt så förbli om de inte förlitade sig på denne Återlösare."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nephi ÖNSKADE att få ett vittnesbörd om Kristus - genom Anden

1 Nephi 10:17 (2:16; 11:1)

"... sedan jag, Nephi, hade hört alla min fars ord om det han sett i en syn, och likaså det han talade genom den Helige Andens kraft, den kraft som han fick genom tro på Guds Son – och Guds Son var den Messias som skulle komma – önskade jag, Nephi, att även jag skulle få se och höra och veta allt detta genom den Helige Andens kraft, vilken är Guds gåva till alla dem som flitigt söker honom..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Please reload

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page