top of page
ALMA 5-7
Vecka 23
1-5 juni 2020
Veckans läsning

Måndag 1 juni

Seminarie TV 21 (Ses i klass eller med förälder)

________________________________

Tisdag 2 juni

Alma 5     Läs   Lyssna   Elevbok (v. 1-36)

Elevbok (v 37-62)

  • Vers 14. Hur kan en förändring i hjärtat kan återspeglas i någons ansikte? Med ansikte menas i det här skriftstället ansiktsuttryck som återspeglar någons inställning, stämning eller andliga tillstånd. Beskriv någon du känner som har fått Frälsarens bild i sitt ansikte.

  • Vers 45-46. Vad lär du dig i dessa verser om hur vi kan få ett vittnesbörd om sanningen? Vad gör du för att stärka ditt vittnesbörd?

________________________________

Onsdag 3 juni

Alma 6     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 7     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-13. När har försoningen hjälpt dig på ett av de sätt som Alma beskriver i dessa verser? Hur hjälpte dig försoningen vid det tillfället? Hur kan försoningen hjälpa dig med en svårighet som du står inför just nu? Vad kommer du att göra för att förlita dig på försoningen inför den här svårigheten?

  • Vers 14-16, 22-25. Rita en stig i din studiedagbok som löper diagonalt från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet av sidan. Skriv jordelivet längst ner på stigen och Guds rike högst upp på stigen. Skriv längs stigen vad du bör göra och vad du bör vara som för dig till Guds rike.

________________________________

Torsdag 4 juni

Kunskapsutvärdering

________________________________

Fredag 5 juni

Kunskapsutvärdering

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns  ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Sammanfattning: Alma 5-7

Alma avgår som överdomare för att på heltid undervisa om Kristi evangelium. Missa inte kapitel 5 som hjälper oss förstå hur vi kan bli andligt födda av Gud. Alma fortsätter att undervisa nephiterna. Han har framgång i Gideon (kap 6-7), där han vittnar kraftigt om Jesu Kristi försoning.

amlici.jpg
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Veckans filmer

Seminarie TV 21: Alma 5-7

 (15:28) Louis Herrey reflekterar över veckans läsning: Har evangeliet "förändrat" dig?

Alma undervisar om Guds ord.

(10:32) Alma undervisar folket i Zarahemla, som är  högfärdiga och glömt att tjäna Gud och sin nästa.

Alma undervisar folket i Gideon

(4:02) Alma lär folket om Kristi försoning och behovet av omvändelse.

Kom och följ mig - Mosiah 29 -Alma 4

(54:52) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

En mäktig förändring inom oss när vi börjar tro på Gud

Alma 5:10-13

"Och nu frågar jag er: På vilka villkor är de frälsta? ... Trodde inte min far Alma de ord som framfördes genom Abinadis mun? ... Och i enlighet med hans tro ägde en mäktig förändring rum i hans hjärta. Se jag säger er att allt detta är sant. Och se, han predikade ordet för era fäder, och en mäktig förändring ägde även rum i deras hjärtan så att de ödmjukade sig och satte sin lit till den sanne och levande Guden. Och se, de var trofasta intill änden, varför de blev frälsta."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Har ni blivit andligen födda av Gud?

Alma 5:14-15

"Och se, nu frågar jag er, mina bröder i kyrkan: Har ni blivit andligen födda av Gud? Återspeglas hans bild i era ansikten? Har ni upplevt denna mäktiga förändring i era hjärtan? Utövar ni tro på hans återlösning som skapade er? Ser ni framåt med trons öga, och ser denna dödliga kropp uppstånden i odödlighet och denna förgänglighet uppstånden till oförgänglighet för att stå inför Gud och dömas efter de gärningar som utförts i den dödliga kroppen?"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Kan ni sjunga sången om den återlösande kärleken?

Alma 5:26

"Och se, nu säger jag er, mina bröder: Om ni har upplevt en hjärtats förändring, och om ni har känt er manade att sjunga sången om den återlösande kärleken, så vill jag fråga: Har ni den känslan nu? Har ni på er vandring hållit er ostraffliga inför Gud? Skulle ni, om ni kallades att dö just nu, kunna säga inom er att ni har varit tillräckligt ödmjuka? Att era kläder har renats och gjorts vita genom Kristi blod, han som ska komma för att återlösa sitt folk från deras synder?"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Missionärsarbete genom fasta och bön

Alma 6:6

"Dock befalldes Guds barn att ofta samlas och förenas i fasta och mäktig bön för deras själars välfärd som inte kände Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Det viktigaste av allt - Återlösarens ankomst

Alma 7:7

"Ty se, jag säger er att det finns mycket som skall ske. Och se, det finns en sak som är viktigare än allt annat – ty se, den tiden är inte långt borta då Återlösaren skall leva och komma bland sitt folk."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Kristus tar på sig folkets smärta, sjukdomar och synder

Alma 7:11-13

"Och han skall gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord skall kunna uppfyllas som säger att han skall ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han skall ta på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Och han skall ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han skall bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Se Anden vet allt. Ändå lider Guds Son i köttet för att han skall kunna ta på sig sitt folks synder, så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Dopsförbund: Vi får evigt liv när vi...

Alma 7:14-16

"... ni måste omvända er och födas på nytt... bli döpta till omvändelse så att ni kan tvättas rena från era synder... tro på Guds Lamm som tar bort världens synder och som är mäktig att frälsa och rena er från all orättfärdighet... frukta inte, lägg bort varje synd... gå till verket och visa er Gud att ni är villiga att omvända er från era synder och ingå ett förbund med honom om att hålla hans bud... han skall få evigt liv​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Goda råd för ett gott liv

Alma 7:23-24

"Och nu vill jag att ni skall vara ödmjuka och vara undergivna och milda, beredvilliga, fulla av tålamod och långmodighet, vara måttliga i allt, vara noga med att alltid hålla Guds bud, be om allt vad ni står i behov av, både andligt och timligt, och alltid tacka Gud för allt ni får. Och se till att ni har tro, hopp och kärlek, ty då kommer ni alltid att överflöda av goda gärningar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22:

Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Nyckelskriftställen

Alma 7: 11-13

"Och han skall gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord skall kunna uppfyllas som säger att han skall ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han skall ta på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Och han skall ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han skall bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Se Anden vet allt. Ändå lider Guds Son i köttet för att han skall kunna ta på sig sitt folks synder, så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig."

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page