top of page
Läran och förbunden 60-62, 64
Vecka 22
 31 maj - 4 apr 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Sammanfattning

Efter att ha besökt Jackson County, Missouri (Sion) återvänder nu Joseph Smith och flera av kyrkans äldster tillbaka till Kirtland, Ohio. På vägen uppmanas de av Herren att predika evangeliet till alla de möter. Ve den som inte öppnar sin mun, men välsignelser, t o m syndernas förlåtelse, för den som bär vittnesbörd. Herren lovar att vara med dem. Viktiga lärdomar. Vi måste förlåta alla människor; Vikten av tionde; Verka idag och tröttna inte på att göra gott; Herren fodrar hjärtat och villigt sinne.

På samma sätt som Herren förlåter oss, förväntar han sig att vi förlåter varandra. (LF 64:9-11)

580_PS130327cah0638.jpg

Veckans video

Måndag 31 maj

Seminarie TV 21: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 1 juni

L&F 60    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 61    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 62    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

 • L&F 60:1-2: Varför var Herren missnöjd med några av äldsterna?, v.3: Vad kan hända om vi inte delar med oss av våra vittnesbörd?

 • L&F 61:1: Hur beskriver Herren sin makt?, v.2, 20, 36-37: Vilka ord och uttryck i dessa verser kan ha gett äldsterna tröst?, v.6-10: Vilka ord kan ha hjälpt äldsterna att ytterligare förstå Herrens makt?

 • L&F 62:1-3: Vilka ord och formuleringar visar att äldsternas ansträngningar att predika evangeliet hade betydelse för Herren?, v.5-7: Vad mer hade betydelse för Herren?,  v.8: Vilken princip kan vägleda oss när vi fattar beslut?

________________________

Onsdag 2 juni

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

 • text...

_________________________

Torsdag 3 juni

L&F 64:1-19    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

 • v. 2-4: Vad lär du dig om Herren Jesus Kristus i dessa verser (Vilka karaktärsdrag har han)?

 • v. 5: Vad sa Herren om Joseph Smith? Varför är detta viktigt?

 • v. 9-11: Vad blir en konsekvens av att inte förlåta andra? Varför tror du Herren ser så allvarligt på detta?

________________________

Fredag 4 juni

L&F 64:20-43    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

 • v. 22: Vad fordrar Herren av oss? Varför är detta viktigt?

 • v. 23-25: Vilken befallning kan vi hålla för att visa att vi gett Herren vårt hjärta?

 • v. 33: Försök formulera en princip av det du lär dig i denna vers.

 • v. 34: Vilken inställning bör vi ha när vi lyder Herren?

Seminarie TV 21: L&F 60-62, 64

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Nåd dag för dag

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Kampen är verklig

En rolig och annorlunda sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Nyckelskriftställen
580_PS130327cah0638.jpg

Läran och förbunden 64:9-11

"Därför säger jag er att ni bör  förlåta  varandra, ty den som inte förlåter sin broder hans överträdelser är fördömd inför Herren, ty den större synden vilar på honom. Jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni  förlåter  alla människor. Och ni bör säga i era hjärtan: Låt Gud döma mellan mig och dig och löna dig efter dina gärningar."

Nyckellära: 

Buden

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 19-23:

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Ve den som inte öppnar sin mun

Läran och förbunden 60:2

"men i några finner jag inte behag, ty de vill inte öppna sin mun, i stället gömmer de på grund av fruktan för människor den talent som jag har givit dem. Ve sådana, ty min vrede är upptänd mot dem."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Handla efter ditt goda omdöme och Andens ledning

Det är inte alltid viktigt för Gud hur vi utför hans befallningar. Det viktiga är att vi gör det. Han låter oss använda vårt förnuft och fria vilja, tillsammans med Andens ledning. Med andra ord vill Herren att vi ska vara handlingskraftiga och ta eget initiativ och inte alltid vänta på att Herren ska befalla i allt (LF 58:26).​

Läran och förbunden 60:5

"Men jag vill sannerligen tala till er om er färd till det område varifrån ni kom. Låt bygga en båt, eller köp en, som det synes er gott, det gör mig detsamma, och påbörja raskt er resa till den plats som heter S:t Louis."​

Läran och förbunden 61:22

"Och efter en kort tid gör det mig detsamma om de reser till sjöss eller till lands, förutsatt att de fullgör sin mission. Låt det ske så som det härefter tillkännages för dem efter deras eget omdöme."​

Läran och förbunden 62:5, 8

"Och sedan kan ni återvända för att bära vittnesbörd, ja, i samlad grupp eller två och två som det synes er gott, det gör mig detsamma. Var blott trofasta och förkunna glada budskap för jordens invånare eller bland de ogudaktigas församlingar...

Det återstår för er att handla efter ert omdöme och Andens ledning."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Bär vittnesbörd - få syndernas förlåtelse

Läran och förbunden 60:7

"Och låt dem där höja sin röst och förkunna mitt ord med hög röst, utan vrede eller tvivel, och lyfta upp heliga händer över dem. Ty jag kan göra er heliga, och era synder är er förlåtna."​

Läran och förbunden 62:3

"Dock är ni välsignade, ty det vittnesbörd som ni har burit är upptecknat i himlen så att änglarna kan se det, och de gläder sig över er, och era synder är er förlåtna."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Slösa inte bort tid och talanger

Läran och förbunden 60:13

"Du skall inte slösa bort din tid, inte heller skall du gräva ner din talent så att den inte blir känd."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

De ödmjuka får syndernas förlåtelse

Läran och förbunden 61:2

"... ty jag, Herren, förlåter synder och är barmhärtig mot dem som bekänner sina synder med ödmjuka hjärtan."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Många förödelser på vattnet

Läran och förbunden 61:5-6 (10, 14, 19)

"ty jag, Herren, har i min vrede fastslagit att många förödelser skall äga rum på vattnen, ja, och i synnerhet på dessa vatten. Dock är allt kött i min hand, och den ibland er som är trofast skall inte förgås på grund av vattnen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Seger genom tro

Läran och förbunden 61:9

"...Och genom tro ska de segra."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Herren överger oss inte

Läran och förbunden 61:36-37

"Och se, sannerligen säger jag er, och det jag säger till en säger jag till alla: Var vid gott mod, små barn, ty jag är mitt ibland er och jag har inte övergivit er. Och i den mån ni har ödmjukat er inför mig tillhör rikets välsignelser er."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Var vaksamma och be alltid

Läran och förbunden 61:38-39

"Fäst bältet om era höfter och var vaksamma och allvarliga, och se fram emot Människosonens ankomst, ty han kommer i en stund ni inte anar. Be alltid så att ni inte faller för frestelser, så att ni kan uthärda dagen för hans ankomst, vare sig i livet eller i döden. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus vet hur han ska hjälpa dig

Läran och förbunden 62:1

"Se, och lyssna, o ni min kyrkas äldster, säger Herren er Gud, ja, Jesus Kristus er förespråkare, som känner människornas svaghet och vet hur han skall hjälpa dem som frestas."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Vi bör förlåta alla

Läran och förbunden 64:9-11

"Därför säger jag er att ni bör  förlåta  varandra, ty den som inte förlåter sin broder hans överträdelser är fördömd inför Herren, ty den större synden vilar på honom. Jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni  förlåter  alla människor. Och ni bör säga i era hjärtan: Låt Gud döma mellan mig och dig och löna dig efter dina gärningar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Allvarligt för den som inte betalar tionde

Läran och förbunden 64:23

"Se, nu heter det i dag ända till Människosonens ankomst, och detta är sannerligen en dag för offer, och en dag då mitt folk skall betala tionde, ty den som betalar tionde skall inte brinna vid hans ankomst."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Tröttna inte på att göra gott

Läran och förbunden 64:33

"Bli därför inte trötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det ringa kommer det som är stort."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Herren fodrar hjärtat och ett villigt sinne

Läran och förbunden 64:34-35

"Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne, och de villiga och lydiga skall i dessa sista dagar äta Sions lands goda. Och de upproriska skall avskäras från Sions land och skall drivas bort och skall inte ärva landet"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page