top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 174-178
Lärarhandledn.
s . 919-934
Uppenbarelseboken 17-22
Vecka 22
29 maj-2 juni 2017

Bakgrund

Det andliga Babylon ska spridas över hela jorden. När de rättfärdiga heliga har samlats, ska Babylon falla och sörjas av sina anhängare. De rättfärdiga ska inbjudas till Guds Lamms bröllopsmåltid. Satan ska bindas, tusenårsriket inledas, och Kristus ska personligen regera på jorden. De döda ska dömas. Jorden ska få sin celesitala härlighet.

Johannes förutser de andliga Babylons förgörelse

Uppenbarelseboken 17-19

Johannes såg att det andliga Babylon, eller den ogudaktiga världen, ska kriga mot Guds Lamm och att Lammet ska triumfera över ondskan. De heliga kallas ut från det andliga Babylon och de rena och rättfärdiga kallas till Lammets bröllopsmåltid. Johannes såg Jesus Kristus kommer i stor makt för att förgöra dem som strider mot honom.

Johannes berättar vad han såg i en syn

Uppenbarelseboken 20

I en syn såg Johannes de händelser som ska ske strax före och under Jesu Kristi tusenåriga regeringstid. Han såg också den sista striden mellan Satan och Guds styrkor i slutet av tusenårsriket och han såg den yttersta domen, då Gud skall döma alla utifrån de böcker som har skrivits.

Johannes ser en ny himmel och en ny jord och Guds celestiala stad

Uppenbarelseboken 21-22

Johannes såg en ny himmel och en ny jord, och det Nya Jerusalem komma ner från himlen. Han såg också att Gud ska bo med och trösta sitt folk och att Guds celestiala stad ska grundläggas på jorden. Johannes såg att de vars namn står uppskrivna i livets bok ska gå in i staden och bo med Gud i härlighet. Johannes avslutade sin syn med en vädjan om att Herren skulle återvända till jorden.

Please reload

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Buden:

 • 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 • Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga. 

 • Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

 • Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

 • Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.

 • Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.

 • Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

 • 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.

 • Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

 • Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.

 • Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.

 • Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.

 • L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.

 • L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.

 • L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 19-22): Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställe

Uppenbarelseboken 20:12

 

 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

 

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: VI blir dömda efter våra gärningar

Uppenbarelseboken 20:12

"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Please reload

Video

STV 35: Uppenbarelseboken 10-22

(20:38) ​ Kristianstads seminarieklass och Louis Herrey presenterar skolårets sista STV-avsnitt: Uppenbarelseboken 10-22. Med budskap också från Gordon B Hinckley och Jeffrey R Holland.

Uppenbarelseboken 12-22

(11:50) Sammanfattning av Uppenbarelseboken 12-22. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page