top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 169-174
Lärarhandledn.
s . 904-918
Uppenbarelseboken 10-16
Vecka 21
22-26 maj 2017

Bakgrund

Johannes ser i en syn striden i himlen i föruttillvaron och dess fortsättning på jorden. Han lär att onda krafter försöker förstöra Guds rike på jorden. I de sista dagarna ska evangeliet återställas till jorden i sin fullhet genom änglabetjäning. Förberedelser ska göras för striden i Harmagedon.

Johannes får se att Satan och hans änglar alltid har fört krig mot Herren och hans kyrka

Uppenbarelseboken 10-13

Johannas såg det sjunde sigillet brytas och fick vetskap om sitt uppdrag att delta i Israels insamling i de sista dagarna. Han såg också i en syn en drake som hotade en kvinna och hennes barn , vilket symboliserar Satans försök att förstöra Herrens kyrka och dess trofasta medlemmar. Johannes skrev om kriget i himlen och om jordens riken som skulle strida mot Guds efterföljare.

Johannes ser evangeliets återställels

Uppenbarelseboken 14-16

Aposteln Johannes såg i en syn hur en ängel återställde Jesu Kristi evangelium i de sista dagarna. Han hörde också en röst från himlen som beskrev välsignelserna som kommer till dem som dör i trofasthet till Herren. Johannes såg de rättfärdiga samlas och de ogudaktiga samlas i de sista dagarna och Guds straffdomar tömmas över de ogudaktiga.

Please reload

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Buden:

 • 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 • Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga. 

 • Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

 • Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

 • Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.

 • Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.

 • Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

 • 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.

 • Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

 • Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.

 • Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.

 • Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.

 • L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.

 • L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.

 • L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 19-22): Buden

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

I föruttillvaron kastades Lucifer ut

Uppenbarelseboken 12:3-4, 7, 9

"Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden... En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred... Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Please reload

Video

STV 35: Uppenbarelseboken 10-22

(20:38) ​ Kristianstads seminarieklass och Louis Herrey presenterar skolårets sista STV-avsnitt: Uppenbarelseboken 10-22. Med budskap också från Gordon B Hinckley och Jeffrey R Holland.

Uppenbarelseboken 12-22

(11:50) Sammanfattning av Uppenbarelseboken 12-22. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page