Veckans läsning
Elevbok, 
s. 163-169
Lärarhandledn.
s . 880-904
Uppenbarelseboken 1-9
Vecka 20
15-19 maj 2017

Bakgrund

Aposteln Johannes, Jesus Kristi älskade lärjunge, är bokens författare. Mormons bok intygar att Johannes var förutordinerad till att skriva det som är upptecknat i Uppenbarelseboken (se 1 Ne. 14:18-27; Eth. 4:16).  Den här boken tar slöjan av Herren Jesus Kristus och uppenbarar hans myndighet, makt och framträdande roll i Faderns frälsningsplan. Boken uppenbarar också en hel del viktig information om de händelser som leder fram till Kristi andra ankomst och tusenårsriket.

Johannes vittnar om sin syn

Uppenbarelseboken 1

Medan Johannes var på ön Patmos skrev han ett uppmuntrade brev till sju församlingar i kyrkan och beskrev den uppenbarelse han hade fått. Johannes vittnade om det som hade givits honom av en ängel och av Jesus Kristus. Han upptecknade också detaljer om sin syn av Herren Jesus Kristus.

Johannes skriver Jesu Kristi ord

Uppenbarelseboken 2-3

Johannes skrev till de sju änglarna, eller tjänarna, i kyrkans församlingar i Mindre Asien och framförde Herrens ord av beröm, tillrättavisning och varning till det heliga. Johannes tog även med löften om upphöjelse för dem som segrar (de som håller fast vid tron).

Johannes ser förhärligade varelser

Uppenbarelseboken 4-5

Aposteln Johannes såg förhärligade varelser som tillbad vår himmelske Fader där han satt på sin tron. Johannes såg också en bokrulle som var förseglad med sju sigill och han såg Lammet, eller Jesus Kristus, som är värdig att öppna bokrullen.

Johannes ser de första sex sigillen

Uppenbarelseboken 6-9

Johannes såg i en syn Guds Lamm bryta den förseglade bokrullens sex första sigill. Under det sjätte sigillet såg Johannes Guds tjänare som hade "tvättat sina kläder...i Lammets blod" (Upp. 7:14).

Please reload

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Buden:

 • 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 • Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga. 

 • Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

 • Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

 • Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.

 • Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.

 • Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

 • 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.

 • Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

 • Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.

 • Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.

 • Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.

 • L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.

 • L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.

 • L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 19-22): Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vi är friköpta genom Kristi blod och blivit präster åt Gud

Uppenbarelseboken 1:5-6

"...och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Kristus är "Alfa och Omega", den "Allsmäktige"

Uppenbarelseboken 1:8

"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige."

Uppenbarelseboken 1:17-18

"Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet."

Uppenbarelseboken 2:8

"Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen."

"A och O" = "Den förste och den siste" (första och sista bokstäverna i det grekiska alfabetet)

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen