top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 163-169
Lärarhandledn.
s . 880-904
Uppenbarelseboken 1-9
Vecka 20
15-19 maj 2017

Bakgrund

Aposteln Johannes, Jesus Kristi älskade lärjunge, är bokens författare. Mormons bok intygar att Johannes var förutordinerad till att skriva det som är upptecknat i Uppenbarelseboken (se 1 Ne. 14:18-27; Eth. 4:16).  Den här boken tar slöjan av Herren Jesus Kristus och uppenbarar hans myndighet, makt och framträdande roll i Faderns frälsningsplan. Boken uppenbarar också en hel del viktig information om de händelser som leder fram till Kristi andra ankomst och tusenårsriket.

Johannes vittnar om sin syn

Uppenbarelseboken 1

Medan Johannes var på ön Patmos skrev han ett uppmuntrade brev till sju församlingar i kyrkan och beskrev den uppenbarelse han hade fått. Johannes vittnade om det som hade givits honom av en ängel och av Jesus Kristus. Han upptecknade också detaljer om sin syn av Herren Jesus Kristus.

Johannes skriver Jesu Kristi ord

Uppenbarelseboken 2-3

Johannes skrev till de sju änglarna, eller tjänarna, i kyrkans församlingar i Mindre Asien och framförde Herrens ord av beröm, tillrättavisning och varning till det heliga. Johannes tog även med löften om upphöjelse för dem som segrar (de som håller fast vid tron).

Johannes ser förhärligade varelser

Uppenbarelseboken 4-5

Aposteln Johannes såg förhärligade varelser som tillbad vår himmelske Fader där han satt på sin tron. Johannes såg också en bokrulle som var förseglad med sju sigill och han såg Lammet, eller Jesus Kristus, som är värdig att öppna bokrullen.

Johannes ser de första sex sigillen

Uppenbarelseboken 6-9

Johannes såg i en syn Guds Lamm bryta den förseglade bokrullens sex första sigill. Under det sjätte sigillet såg Johannes Guds tjänare som hade "tvättat sina kläder...i Lammets blod" (Upp. 7:14).

Please reload

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Buden:

 • 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 • Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga. 

 • Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

 • Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

 • Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.

 • Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.

 • Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

 • 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.

 • Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

 • Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.

 • Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.

 • Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.

 • L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.

 • L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.

 • L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 19-22): Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vi är friköpta genom Kristi blod och blivit präster åt Gud

Uppenbarelseboken 1:5-6

"...och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Kristus är "Alfa och Omega", den "Allsmäktige"

Uppenbarelseboken 1:8

"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige."

Uppenbarelseboken 1:17-18

"Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet."

Uppenbarelseboken 2:8

"Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen."

"A och O" = "Den förste och den siste" (första och sista bokstäverna i det grekiska alfabetet)

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Stora välsignelser för den som "segrar" (håller fast vid tron)

Uppenbarelseboken 2:7

"Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis."

Uppenbarelseboken 2:11

"Den som segrar skall inte skadas av den andra döden (bli renad från synd)."

Uppenbarelseboken 2:17

"Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn."

Uppenbarelseboken 2:26-28

"Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken.. Och jag skall ge honom morgonstjärnan."

Uppenbarelseboken 3:5

"Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar."

Uppenbarelseboken 3:12

"Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem..."

Uppenbarelseboken 3:21

"Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Håll fast vi det du lärt dig

Uppenbarelseboken 3:3

"Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Fakta om Kristi andra ankomst

Uppenbarelseboken 1:7

"Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom."

Uppenbarelseboken 3:3

"Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Buden

De uthålliga i tron räddas ur prövningar

Uppenbarelseboken 3:10

"Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov."

I de sista dagarna är det många medlemmar vars uthållighet kommer sättas på prov. Herren kommer hjälpa dem som håller fast vid och är uthålliga i tron. 

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Var inte ljum

Uppenbarelseboken 3:15-16

"Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun."

Herren har svårt att använda oss om vi är "ljumma", dvs lata, utan energi, oförmögna att ta ställning, etc.  

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Den Gud älskar den tillrättavisar han

Uppenbarelseboken 3:19

"Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig"

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Kristus knackar på vår dörr - vill dela sitt liv med oss

Uppenbarelseboken 3:20

"Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Vi prisar, ärar och tackar Fadern och Sonen

Uppenbarelseboken 5:12-13

"Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen... Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Gud ska torka bort alla våra tårar

Uppenbarelseboken 7:13-17

"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?... Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel... De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon."

Dessa trösterika verser handlar om de som i tro på Kristus tagit emot hans försoning, och det tillstånd som ska råda när Herren återkommer till jorden för att regera i tusen år.

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Please reload

Video

STV 34: Uppenbarelseboken; Samtal med Arne Hedberg

(21:15) ​ Detta är ett STV specialprogram. Vi samtalar med Arne Hedberg som under åren 1977-2000 arbetade som skolchef för Seminarier & Institut i Sverige och Norden. Arne delar med sig av tankar kring seminariet, skrifterna och Uppenbarelseboken (som vi börjar läsa denna veckan i seminariet)

Uppenbarelseboken 1-11

(11:48) Sammanfattning av Uppenbarelseboken 1-11. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page