top of page
MOSIAH 18-24
Vecka 20
11-15 maj 2020
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 18-24

Efter profeten Abinadis och den onde kung Noas död hamnar Limhis, Noas sons folk, i träldom till lamaniterna. Alma döper de troende vid Mormons vatten. De bildar Kristi kyrka, men faller snart i träldom under Amuloniterna, Noas onda präster som har en allians med lamaniterna. Genom Guds hand förs Limhis och Almas folk till friheten i Zarahemla. 

Måndag 11 maj

Seminarie TV 18 (Ses i klass eller med förälder)

________________________________

Tisdag 12 maj

Mosiah 18     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8–11. Ta reda på vad Alma undervisade om dopets löften: När vi döper oss, vad är det vi lovar Gud (”är villiga” att göra) och vad är det han lovar oss i gengäld? 

  • Vers 17–18, 20–23, 27–29. Ta reda på hur kyrkans medlemmar på Almas tid höll sina dopförbund.

________________________________

Onsdag 13 maj

Mosiah 19     Läs   Lyssna   Elevbok​​

Mosiah 20     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21. Gideon förstod följande sanning: att förkasta Herrens tjänares ord leder till lidande och sorg. Läs Läran och förbunden 133:63, 70–72 för att förstå hur den här principen också gäller för dem som inte vill lyssna till Herren eller hans tjänare i de sista dagarna. Svara på följande fråga (gärna tillsammans med en förälder): Vad har du hört profeter undervisa om nyligen som kan hjälpa enskilda, familjer och folk att undgå lidande och sorg?

________________________________

Torsdag 14 maj

Mosiah 21     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 14-18. Vad gjorde Limhis folk för att hjälpa sig igenom sina lidanden? Vad gjorde Herren? När i ditt liv har du haft liknande erfarenhet?

  • Vers 35. Som du vet så förnyar vi våra dopsförbund varje gång vi tar sakramentet. Skriv ned några tankar på vad du vill lova Herren nästa gång du tar sakramentet som ett bevis på att du är "villig att tjäna Gud av allt [ditt] hjärta".

Mosiah 22     Läs   Lyssna   Elevbok

________________________________

Fredag 15 nov

Mosiah 23     Läs   Lyssna   Elevbok​​​

Mosiah 24     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-13. Vad lär du dig i dessa verser om bön?

  • Vers 13-15. Vad lär Almas folk oss om hur vi kan hantera våra prövningar på bästa sätt? Vad betyder det att Herren "lättade" deras bördor? Beskriv ett tillfälle då du också har upplevt att Herren har lättat dina bördor (trots att de kanske forfarande fanns kvar).

unnamed (1).jpg
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans filmer

Seminarie TV 18: Mosiah 18-24

(19:59) Sammanfattning av veckans läsning. Dopsförbundet. Hur Gud lättar våra bördor.

STV (äldre avsnitt)

(24:18) Detta avsnitt är inspelat av ungdomar från Umeå distrikt.

Almas resa till frihet

(6:24) Alma bildar en kyrka i Helam, men folket förslavas snart av lamaniterna. Gud befriar dem.

Kom och följ mig - Mosiah 11-17

(55:21) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Nyckelskriftställe: I dopet sluter vi förbund med Gud

Mosiah 18:8-10

"Och det hände sig att han sade till dem: Se här är Mormons vatten (ty så kallades de), och eftersom ni nu önskar komma in i Guds fålla och kallas hans folk och är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta, ja, och är villiga att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst och stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där ni må befinna er, ända intill döden, så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen så att ni kan få evigt liv – säger jag nu till er: Om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då emot att döpas i Herrens namn som ett bevis inför honom på att ni har slutit  förbund med honom om att ni skall tjäna honom och hålla hans bud, så att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er?"

Nyckellära: Gudomen, Förättningar och förbund, Buden

När vi ödmjukar oss lättar Gud våra bördor

Mosiah 21:14-15

"Och de ödmjukade sig ända till ödmjukhetens djup och ropade med stor kraft till Gud. Ja, dagen lång ropade de till sin Gud att han skulle befria dem från deras lidande. Och se, Herren var sen att höra deras rop, för deras ondskas skull. Ändå hörde Herren deras rop och började uppmjuka lamaniternas hjärtan så att de började lätta deras bördor. Men Herren fann inte för gott att befria dem ur träldomen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ödmjukhet, tjänande och enighet tar oss igenom prövningar

Mosiah 21:14-15, 17-18

14. "Och de ödmjukade sig ända till ödmjukhetens djup och ropade med stor kraft till Gud. Ja, dagen lång ropade de till sin Gud att han skulle befria dem från deras lidande."

15 "... Ändå hörde Herren deras rop och började uppmjuka lamaniternas hjärtan så att de började lätta deras bördor. 

17. "... varje man skulle bidra till änkornas och deras barns försörjning så att de inte skulle förgås av svält."

18. "Och Limhis folk höll samman som en grupp så mycket som det var möjligt..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vad lovar vi när vi döps?

Mosiah 21:35

"De önskade bli döpta som ett bevis på och ett vittnesbörd om att de var villiga att tjäna Gud av allt sitt hjärta."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Vi är alla lika mycket värda

Mosiah 23:7

"Ni skall inte värdera en människa högre än en annan, och den ene skall inte anse sig stå över den andre."​

Nyckellära:  Buden

Älska din nästa - undvik stridigheter

Mosiah 23:15

"På så sätt undervisade Alma folket om att varje människa skulle älska sin nästa som sig själv, så att det inte skulle finnas några stridigheter bland dem."​

Nyckellära:  Buden

Prästadömets nycklar kommer från Gud

Mosiah 23:17-18

"Och det hände sig att ingen fick myndighet att predika eller undervisa utom genom honom från Gud. Därför invigde han alla deras präster och alla deras lärare. Och inga andra än rättfärdiga män invigdes. Därför vakade de över sitt folk och närde dem med sådant som hörde rättfärdigheten till."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Visar vi tro i vår prövning kommer Herren befria oss

Mosiah 23:21-24

"Ändå finner Herren för gott att tukta sitt folk. Ja, han prövar deras tålamod och deras tro. Men var och en som sätter sin lit till honom han skall bli upphöjd på den yttersta dagen. Ja, och så skedde med detta folk. Ty se, jag skall visa er att de försattes i träldom och att ingen kunde befria dem utom Herren deras Gud, ja, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Och det hände sig att han befriade dem, och han visade dem sin mäktiga kraft, och stor blev deras glädje."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Endast Gud kan befria oss från träldom (synd och prövningar)

Mosiah 23:23

"Ty se, jag skall visa er att de försattes i träldom och att ingen kunde befria dem utom Herren deras Gud, ja, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud."

Mosiah 24:13

"... ty jag känner till det förbund ni har slutit med mig. Och jag skall sluta förbund med mitt folk och befria dem ur träldomen."​

Mosiah 24:21

"Ja, och i Almas dal uppsände de sina tacksägelser till Gud för att han hade varit barmhärtig mot dem och lättat deras bördor och hade befriat dem ur träldomen. Ty de var i träldom, och ingen utom Herren deras Gud kunde befria dem."​

Mosiah 25:16

"Och han förmanade Limhis och hans bröders folk, alla dem som befriats ur träldomen, att de skulle komma ihåg att det var Herren som befriat dem."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Gud hör ditt hjärtas bön

Mosiah 24:10-12

"Och det hände sig att deras lidande blev så stort att de började ropa med stor kraft till Gud. Och Amulon befallde dem att upphöra med sina rop. Han satte vakter över dem för att bevaka dem så att den som befanns åkalla Gud skulle avrättas. Och Alma och hans folk upplyfte inte sin röst till Herren sin Gud men utgöt sina hjärtan för honom, och han kände deras hjärtans tankar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Herren lättar våra bördor - trots att prövningar kan bestå

Mosiah 24:14-15

"Och jag skall även lätta de bördor som lagts på era axlar, så att ni inte ens känner dem på era ryggar, trots att ni är i träldom. Och detta skall jag göra så att ni hädanefter kan stå som vittnen för mig och så att ni säkert kan veta att jag, Herren Gud, besöker mitt folk i deras bedrövelser. Och nu hände det sig att de bördor som lagts på Alma och hans bröder lättades. Ja, Herren styrkte dem så att de kunde bära sina bördor med lätthet, och de underkastade sig glatt och med tålamod all Herrens vilja."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Tro + tålamod = frihet

Mosiah 24:16

"Och det hände sig att så stor var deras tro och så stort deras tålamod att Herrens röst återigen kom till dem och sade: Var vid gott mod, ty i morgon skall jag befria er ur träldomen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22:

Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Nyckelskriftställe
unnamed (1).jpg

Mosiah 18:8-10

"Och det hände sig att han sade till dem: Se här är Mormons vatten (ty så kallades de), och eftersom ni nu önskar komma in i Guds fålla och kallas hans folk och är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta, ja, och är villiga att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst och stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där ni må befinna er, ända intill döden, så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen så att ni kan få evigt liv – säger jag nu till er: Om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då emot att döpas i Herrens namn som ett bevis inför honom på att ni har slutit  förbund med honom om att ni skall tjäna honom och hålla hans bud, så att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er?"

Nyckellära: 

Förättningar och förbund

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page